Το δεύτερο υψηλότερο ποσό επενδύσεων όλων των εποχών επιτεύχθηκε το πρώτο τρίμηνο του 2018, με το μέσο ύψος των συμφωνιών να βρίσκεται σε ανοδική πορεία, σύμφωνα με μελέτη της KPMG.

Ειδικότερα, το 2018 ξεκίνησε δυνατά για την αγορά Venture Capital (VC), με το σύνολο των επενδύσεων για το πρώτο τρίμηνο να υπερβαίνει τα 49,3 δισ. δολ. παγκοσμίως. Το δεύτερο υψηλότερο ποσό επενδύσεων VC όλων των εποχών επιτεύχθηκε το πρώτο τρίμηνο του 2018, με το μέσο ύψος των συμφωνιών να βρίσκεται σε ανοδική πορεία, σύμφωνα με μελέτη της KPMG. Οι ΗΠΑ κυριαρχούν στην παγκόσμια αγορά VC, με τις συνολικές επενδύσεις να υπερβαίνουν τα 28,2 δισ. δολάρια.

Αναλυτικότερα, το πρώτο τρίμηνο του 2018 ξεκίνησε πολύ δυναμικά, πραγματοποιώντας επενδύσεις 49,3 δισ. δολαρίων, μέσω 2.661 επιχειρηματικών συμφωνιών - επίπεδα που αγγίζουν το παγκόσμιο τριμηνιαίο ρεκόρ σύμφωνα με την τριμηνιαία έκθεση της KPMG Enterprise Venture Pulse Q1 2018 σχετικά με τις παγκόσμιες τάσεις VC. Οι αυξημένες επενδύσεις στην Ασία σε συνδυασμό με τις επενδύσεις - ρεκόρ των 29,4 δισ. δολ. στην Αμερική -τα 28,2 δισ. εκ των οποίων μόνο στις ΗΠΑ- έδωσαν μεγάλη ώθηση στην αγορά VC.

Παρότι ο όγκος των επιχειρηματικών συμφωνιών συνέχισε την πτωτική του πορεία το πρώτο τρίμηνο, το μέσο ύψος των συμφωνιών παγκοσμίως συνέχισε να αυξάνεται στις συμφωνίες όλων των σταδίων ωρίμανσης, αγγίζοντας τα 1,3 εκατ. δολ. στο στάδιο των «angels και seed», τα 7,7 εκατ. δολ. για τα πρώιμα στάδια και 15 εκατ. δολ. για τα μετέπειτα στάδια.