Σταθερό παρέμεινε σε γενικές γραμμές το κόστος δανεισμού των επιχειρήσεων της Ευρωζώνης τον Αύγουστο, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ). 

Συγκεκριμένα, ο σύνθετος δείκτης κόστους των νέων επιχειρηματικών δανείων, που αντανακλά το μέσο επιτόκιο, παρέμεινε σε γενικές γραμμές αμετάβλητος στο 1,65%. Σταθερός στο 1,81% παρέμεινε τον Αύγουστο και ο σύνθετος δείκτης νέων στεγαστικών δανείων στα νοικοκυριά της Ευρωζώνης. Τον ίδιο μήνα, το σύνθετο επιτόκιο νέων καταθέσεων από επιχειρήσεις και νοικοκυριά παρέμεινε σε γενικές γραμμές αμετάβλητο στο 0,11% και 0,33%, αντίστοιχα.