Το ποσό των 1,138 δισ. ευρώ άντλησε σήμερα το ελληνικό δημόσιο κατά τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας με απόδοση σημαντικά μειωμένη στο 0,58% συγκριτικά με την προηγούμενη δημοπρασία, όπου είχε διαμορφωθεί στο 0,72%.

Υψηλή ήταν και η ζήτηση που σημειώθηκε για τους ελληνικούς τίτλους καθώς οι προσφορές υπερκάλυψαν κατά 2,54 φορές το δημοπρατούμενο ποσό όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της δημοπρασίας που ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών.