Σημαντική άνοδο καταγράφουν οι τιμές των ομολόγων στη δευτερογενή αγορά. Όπως προκύπτει από την τεχνική ανάλυση, η διατήρηση της τάσης αυτής αναμένεται να οδηγήσει τις επομένες ημέρες την απόδοση του 10ετούς κάτω από το όριο του 3%.

Σήμερα, η απόδοση του 10ετούς ομολόγου υποχώρησε έως το 3,039% από 3,12% που κυμαίνονταν χθες, ενώ νωρίς το απόγευμα διαπραγματευόταν στο 3,055%.

Η απόδοση του 5ετούς ομολόγου υποχώρησε στο 1,87% από 1,98% που κυμαίνονταν χθες.

Στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών της Τραπέζης της Ελλάδος (ΗΔΑΤ) πραγαματοποιήθηκαν συναλλαγές 79 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 55 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε εντολές αγοράς. Η μεγαλύτερη συναλλακτική δραστηριότητα παρατηρήθηκε στο 5ετές ομόλογο με 30 εκατ. ευρώ, η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αναφοράς υποχώρησε στο 3,04% από 3,13% χθες, με αποτέλεσμα το περιθώριο έναντι του αντίστοιχου γερμανικού τίτλου με απόδοση -0,167% να διαμορφωθεθεί στο 3,20% από 3,40% χθες.

Στην αγορά συναλλάγματος, σταθεροποιητικές τάσεις εμφανίζει η ισοτιμία ευρώ/δολαρίου, με αποτέλεσμα το ευρωπαϊκό νόμισμα να διαπραγματεύεται νωρίς το απόγευμα στο 1,1128 δολ. από το επίπεδο των 1,129 δολ. που άνοιξε η αγορά.

Το αμερικανικό νόμισμα ευνοείται από την ανησυχία για τις εξελίξεις αναφορικά με τις διεθνείς εμπορικές σχέσεις και τις επιπτώσεις στη δυναμική της παγκόσμιας οικονομίας, η οποία με τη σειρά της τροφοδοτεί διστακτικότητα για ανάληψη υψηλού επενδυτικού κινδύνου. Αρνητική επίπτωση έχουν στο ευρωπαϊκό νόμισμα η διατήρηση των αποδόσεων κρατικών ομολόγων αναφοράς στη Γερμανία σε ιστορικώς χαμηλά επίπεδα, καθώς και η ανησυχία για ενδεχόμενη ενεργοποίηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος για την Ιταλία.

Στη διατραπεζική αγορά, τα επιτόκια στις περισσότερες περιόδους δεν σημείωσαν αξιόλογη μεταβολή. Έτσι, το επιτόκιο στη διάρκεια του ενός έτους κυμαινόταν στο -0,158%. Στο εξάμηνο, διαμορφώθηκε στο -0,245%, στο τρίμηνο διαμορφώθηκε στο -0,317% και, τέλος, στο μήνα, το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο -0,374%.

Η ενδεικτική τιμή για την ισοτιμία ευρώ/δολαρίου, που ανακοινώσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, διαμορφώθηκε στα 1,1134 δολ.