Με αρνητικό επιτόκιο συνεχίζει να δανείζεται το Ελληνικό Δημόσιο, όπως φάνηκε και κατά τη σημερινή δημοπρασία εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας.

Όπως ενημέρωσε ο ΟΔΔΗΧ, το Ελληνικό Δημόσιο άντλησε το ποσό των 812,5 εκατ. ευρώ (625 εκατ. το δημοπρατηθέν ποσό + 187,5 εκατ μη ανταγωνιστικές προσφορές).

Το επιτόκιο υποχώρησε στο -0,28% από -0,12% που ήταν στην προηγούμενη δημοπρασία, ενώ η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 2,61 φορές έναντι 1,7 προηγουμένως.