Το ποσό των 812,5 εκατ. ευρώ άντλησε το Ελληνικό Δημόσιο από τη σημερινή δημοπρασία εντόκων γραμματίων 3μηνης διάρκειας, με το επιτόκιο να παραμένει αρνητικό.

Αναλυτικά, όπως ανακοίνωσε ο ΟΔΔΗΧ, σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων, ύψους 625 εκατομμυρίων ευρώ

Η απόδοση διαμορφώθηκε και πάλι σε αρνητικό επίπεδο και συγκεκριμένα σε -0,32%,  όσο, δηλαδή και στις δύο προηγούμενες δημοπρασίες ίδιας χρονικής διάρκειας.

Οι υποβληθείσες προσφορές υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,08 φορές έναντι 1,71 στην προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία.

Επιπροσθέτως, έγιναν δεκτές μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 εκατομμυρίων ευρώ.