Η Ένωση Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΕΔΑΔΠ) σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού έθεσαν σε λειτουργία την εκπαιδευτική ψηφιακή πλατφόρμα @ξία (ιστότοπο), με αντικείμενο τον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό και τη χρηματοοικονομική εκπαίδευση των παιδιών.

Ο ιστότοπος απευθύνεται κυρίως σε μαθητές 4ης - 6ης Δημοτικού, ηλικίας 9-11 ετών καθώς και στους γονείς και δασκάλους τους.

Στόχος της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας είναι η ενδυνάμωση των γνώσεων των νεαρών μαθητών και μαθητριών σε χρηματοοικονομικά θέματα. Το χορηγούμενο από την ΕΕΔΑΔΠ ειδικό πρόγραμμα @ξία αναπτύσσεται σε εννέα ειδικές και διαδραστικές θεματικές ενότητες, το περιεχόμενό των οποίων επιμελήθηκε η επιστημονική ομάδα του Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού με επικεφαλής τον καθηγητή Χρηματοοικονομικής Πανεπιστημίου Πειραιώς (Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων), κ. Νικόλαο Φίλιππα. 

Η πλατφόρμα @ξία είναι προσβάσιμη τόσο από την ιστοσελίδα της ΕΕΔΑΔΠ , όσο και από την ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού. Επίσης στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, ξεκινούν εκπαιδευτικές περιοδείες σε σχολεία ανά την Ελλάδα και δια ζώσης/ψηφιακές συναντήσεις με παιδιά, γονείς και την εκπαιδευτική κοινότητα για την παρουσίαση της πλατφόρμας.

Ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού καθηγητής κ. Νικόλαος Φίλιππας δήλωσε για τη συνεργασία: «Η δημιουργία του εξειδικευμένου ιστότοπου @ξία που απευθύνεται αποκλειστικά στα παιδιά της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ήταν ένας από τους στρατηγικούς στόχους  του Ινστιτούτου. Με τη συνεργασία  αυτή και την πολύτιμη συμβολή της ΕΕΔΑΔΠ παρέχονται σημαντικές χρηματοοικονομικές  γνώσεις σε όλα τα παιδιά  της χώρας μας χωρίς κανένα απολύτως κόστος. Η νέα δράση του Ινστιτούτου για την χρηματοοικονομική εκπαίδευση και ενδυνάμωση των παιδιών θα συμβάλλει  αποτελεσματικά στην δημιουργία μιας νέας γενιάς  χρηματοοικονομικά ενημερωμένων πολιτών».

Ο Πρόεδρος της ΕΕΔΑΔΠ κ. Τάσος Πανούσης ανέφερε για την πρωτοβουλία της Ένωσης: «Η προαγωγή της χρηματοοικονομικής γνώσης στα παιδιά και στους νέους είναι σημαντική για τη μελλοντική ευημερία τόσο των ίδιων όσο και της ελληνικής κοινωνίας ευρύτερα. Σε ένα κόσμο ραγδαίων αλλαγών και στο χρηματοπιστωτικό τομέα, με καταλύτη τις τεχνολογικές εξελίξεις, είναι κρίσιμο να μπορούν όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες, και κατεξοχήν η νέα γενιά, να κατανοήσουν τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που αναδύονται στη νέα πολύπλοκη ψηφιακή πραγματικότητα. Για την πρόληψη της υπερχρέωσης και της υπερβολικής αύξησης του ιδιωτικού χρέους απαιτείται η κατοχή βασικών γνώσεων για τον τρόπο λειτουργίας της οικονομίας και των χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Η εξοικείωση των παιδιών με τις θεμελιώδεις οικονομικές έννοιες μπορεί να συμβάλλει αποφασιστικά προς αυτή την κατεύθυνση. Με το πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης @ξία, προσδοκούμε να συνεισφέρουμε σε αυτή την προσπάθεια.»