Το ποσό των 812,5 εκατ. ευρώ άντλησε το Ελληνικό Δημόσιο από τη σημερινή δημοπρασία εντόκων γραμματίων 3μηνης διάρκειας, με το επιτόκιο να παραμένει αρνητικό.

Αναλυτικά, όπως ανακοίνωσε ο ΟΔΔΗΧ, σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων, ύψους 625 εκατομμυρίων ευρώ

Η απόδοση διαμορφώθηκε και πάλι σε αρνητικό επίπεδο και συγκεκριμένα σε 0,40%, όσο δηλαδή και στην προηγούμενη δημοπρασία ίδιας χρονικής διάρκειας.

Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1.109 εκατομμυρίων Ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,77 φορές (έναντι 1,39 στην προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία).

Επιπροσθέτως, έγιναν δεκτές μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 εκατομμυρίων ευρώ.