Νέα δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων πραγματοποίησε το ελληνικό Δημόσιο, κατά την οποία το επιτόκιο δανεισμού διαμορφώθηκε σε ακόμα πιο χαμηλό επίπεδο.

Όπως ενημέρωσε ο ΟΔΔΗΧ, το Ελληνικό Δημόσιο άντλησε το ποσό των 812,5 εκατ. ευρώ (625 εκατ. το δημοπρατηθέν ποσό + 187,5 εκατ μη ανταγωνιστικές προσφορές).

Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο -0,41% από -0,39% στην προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία, ενώ οι συνολικές προσφορές που κατατέθηκαν έφτασαν τα 1,14 δισ. ευρώ, άρα υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,83 φορές (1,54 την προηγούμενη φορά).

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 29 Οκτωβρίου  2021.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Τετάρτη 27 Οκτωβρίου  2021, στις 12μ.μ.