Με σημαντική υπερκάλυψη κατά 3,18 φορές του αρχικού δημοπρατούμενου ποσού ολοκληρώθηκε σήμερα η δημοπρασία εντόκων γραμματίων ετήσιας διάρκειας του Ελληνικού Δημοσίου - η πρώτη ύστερα από το 2010.

Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 1,25% ενώ το ύψος των προσφορών ανήλθε σε 1,986 δισ. ευρώ. Το αρχικώς δημοπρατούμενο ποσό ήταν 625 εκατ. ευρώ. Τελικώς το υπουργείο Οικονομικών άντλησε το ποσό των 812,5 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για την πρώτη δημοπρασία εντόκων γραμματίων δωδεκάμηνης διάρκειας στην οποία προχωρά ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίων Χρέους (ΟΔΔΗΧ) μετά τον Απρίλιο του 2010 και αποσκοπεί στην σταδιακή αντικατάσταση τρίμηνων εντόκων γραμματίων προκειμένου να βελτιωθεί η καμπύλη των αποδόσεων των ελληνικών τίτλων.