Τον Μάιο 2018 οι ξένοι επενδυτές στο σύνολό τους εμφάνισαν εισροές 207,95 εκατ. ευρώ, ενώ οι Έλληνες επενδυτές εμφανίζονται πωλητές, με εκροές κεφαλαίων 208,10 εκατ. ευρώ.

Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου στο τέλος Μαΐου -συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ- ανήλθε στο 64,6% παρουσιάζοντας αύξηση συγκριτικά με το ποσοστό του 64,5% που είχε διαμορφωθεί στο τέλος Απριλίου 2018, ενώ χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ το ποσοστό αυτό διαμορφώθηκε στο 67,2% έναντι 67,5%. Τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ήταν 62,5% συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ και 65,5% χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ.

Οι Έλληνες επενδυτές στο τέλος του μήνα κατείχαν το 35,4% του συνόλου της κεφαλαιοποίησης των μετοχών στο Χ.Α.

Οι ξένοι επενδυτές τον Μάιο 2018 πραγματοποίησαν το 55,9% των συναλλαγών (σε σχέση με το 57,0% τον προηγούμενο μήνα, ενώ τον Μάιο του 2017 είχαν πραγματοποιήσει το 56,8% των συναλλαγών).

Η Αξία Συναλλαγών του Μαΐου 2018 έφτασε τα 1.703,66 εκατ. σημειώνοντας άνοδο 54,1% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν 1.105,59 εκατ. Σε σχέση με τον Μάιο του 2017 που η αξία συναλλαγών ήταν 2.226,81 εκατ., σημειώθηκε μείωση 23,5%.

Αντίστοιχα, η Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών του Μαΐου 2018 ήταν 81,13 εκατ., αυξημένη σε σχέση με την αντίστοιχη του προηγούμενου μήνα (61,42 εκατ.) και μειωμένη της αντίστοιχης του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους (101,22 εκατ.).

Ο αριθμός των Ενεργών Μερίδων για το μήνα Μάιο 2018 ανήλθε στις 22.850 έναντι 16.945 κατά τον προηγούμενο μήνα (τον Μάιο του 2017 ο αριθμός των ενεργών μερίδων ανήλθε στις 22.181).

Τον Μάιο 2018 δημιουργήθηκαν 948 Νέες Μερίδες Επενδυτών έναντι 681 νέων Μερίδων που δημιουργήθηκαν τον προηγούμενο μήνα.

Η Κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο τέλος του μήνα υπολογίστηκε στα 42 δισ. ευρώ. Σε σχέση με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του προηγούμενου μήνα που ήταν 47,82 δισ., σημειώθηκε μείωση 12,2%, ενώ συγκρινόμενη με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους που ήταν 42,95 δισ., σημειώθηκε μείωση 2,2%.