Η Χρηματιστηριακή Αγορά, η αγορά του ΧΑ, όπως έχουμε πλέον συνηθίσει να τη λέμε, αποτελεί για κάθε οικονομία, καθρέφτη της πορείας της και των προοπτικών της. Το BigBusiness.gr δημιούργησε μία ιδιαίτερη στήλη, στην οποία θα βρίσκετε πολύτιμες πληροφορίες, ουσιαστικά ''ακτινογραφίες'' της ίδιας της χρηματιστηριακής αγοράς, αλλά και των εισηγμένων εταιρειών. Θα βρίσκετε όσα δεν γράφονται αλλού, πραγματικά στοιχεία, με καθαρές έως ''αιρετικές'', για τους καθεστωτικούς, απόψεις. Στην υπηρεσία σας, λοιπόν και στην κρίση σας, παρέα με τον εξειδικευμένο συνεργάτη μας, τον ΚΑΛΧΑ τον Νεότερο!

ΓΕΚΤΕΡΝΑ:

Ο δανεισμός έχει ανέβει σημαντικά, ενώ τα ίδια κεφάλαια δεν είναι αυτά που εμφανίζει η διοίκηση στις ανακοινώσεις της γιατί συμπεριλαμβάνουν και αυτά της μειοψηφίας. Επομένως, το ορθόν του πράγματος είναι... 489 εκατ. ευρώ και όχι... 768 εκατ. ως εμφανίζεται στη λογιστική έκθεση της 31.12.2017. Μιλάμε για μία διαφορά της τάξης των 279 εκατ. ευρώ (!!)... Επίσης ο καθαρός δανεισμός της κάθε άλλο παρά αμελητέος προβάλει... Μιλάμε για 1,07 δισ. ευρώ που σημαίνει ότι οφείλει 2,2 φορές τα ίδια κεφάλαια της... Και αυτός ο συντελεστής πρέπει να πέσει σημαντικά, αν θέλουμε να κάνουμε λόγο για ευρωστία, δυναμική κ.ο.κ.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Εκείνο που μας ανησυχεί περισσότερον είναι το αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι στο ελληνικό χρηματιστήριο διαπραγματεύονται εταιρείες με μεγέθη που δεν θα τους επιτρεπόταν να διαπραγματευτούν σε καμμία, έστω κατά προσέγγιση, σοβαρή αγορά του κόσμου. Δεν θα ήταν υπερβολή να ισχυρισθεί κανείς, ότι μία στις τρεις εισηγμένες είναι το ολιγότερον προβληματική και ότι χαριστικά διαπραγματεύεται στο ταμπλό του Χ.Α. Όλοι μας ξέρουμε ότι μερικές δεκάδες εταιρειών έχουν αρνητικά ίδια κεφάλαια που φθάνουν μέχρι και τα 200 ίσως και παραπάνω εκατ. ευρώ. Μία ολόκληρη 50άδα εισηγμένων εταιρειών έχει μεταταχθεί σε κατηγορία είτε ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ είτε αναστολής διαπραγμάτευσης. Εξ αυτών, άντε να επιζήσουν τελικά (5) πέντε, το πολύ (10) εταιρείες.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ(I)

Αλλά και από αυτές που διαπραγματεύονται κανονικά, δεν είναι λίγες εκείνες που τους επιτρέπεται χαριστικά η δυνατότητα αυτή γιατί οι αρμόδιοι -προφανώς πιεζόμενοι άνωθεν - "λαχιστοποίησαν" τις προυποθέσεις παραμονής στη κύρια αγορά του Χ.Α. Πόσο μάλλον, αν λάβει κανείς υπόψη του και τις άλλες- ίσως ακόμη πιο σημαντικές - παραμέτρους (πως διαμορφώνεται το ενεργητικό, πως το παθητικό της κάθε εταιρείας, δυναμική και προοπτικές του κλάδου της και τόσα άλλα γνωρίσματα) που είναι απαραίτητο να γνωρίζει όποιος θέλει να ασχολείται με το ελληνικό χρηματιστήριο και να σέβεται τα δικά του κεφάλαια πάνω από όλα.

ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ:

Η απόδοση της πενταετίας στο 2,897% με άνοδο 0,91%, και της δεκαετίας στο 3,845% με απώλειες 0,18%.

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ:

Η τιμή του ομολόγου της B&F ολοκλήρωσε στο 98,99 με οριακά κέρδη 0,01%, της Coral στο 100,25 αμετάβλητη, της ΓΕΚΤΕΡΝΑ στο 99,95 με οριακά κέρδη 0,05%, της ΤΕΝΕΡΓ στο 100,05 με πτώση 0,49%, του Μυτιληναίου στο 100,57 με πτώση 0,13%, της SUNLIGHT στο 99,50 με πτώση 0,41%, του ΟΠΑΠ στο 102,52 με άνοδο 0,17%, και της HOUSEMARKET στο 101,80 με οριακά κέρδη 0,01%.

TEXNIKH EKTIMHΣH:

Ο ΓΔ στο ημερήσιο γράφημα υποχώρησε κάτω από τους ΚΜΟ των πέντε και δέκα ημερών, με την προσοχή να στρέφεται πλέον στην σημερινή συνεδρίαση, όπου και θα ξεκαθαρίσει το εάν θα επανακτήσει το επίπεδο των 750 μονάδων ή όχι, αυξάνοντας τις πιθανότητες στην δεύτερη περίπτωση για νέα χαμηλά έτους. Η αντίσταση βρίσκεται στον κινητό μέσο όρο των πενήντα ημερών, στις 774 μονάδες, και η στήριξη στις 737 μονάδες.

ΣΧΟΛΙΑ (Πέτρος Στεριώτης @Nuntius):

Ελλείψει τζίρου, δεν αποκλείεται να αυξηθεί σύντομα και πάλι η διακυμανσιμότητα στο Χ.Α., την στιγμή που ο Γενικός Δείκτης, διαγραμματικά, τηρεί στάση αναμονής διαπραγματευόμενος στη διάρκεια των 2 τελευταίων εβδομάδων σε σχετικά περιορισμένο εύρος μεταξύ 741 και 758 μονάδων.

• Η γενική τάση παραμένει πτωτική, με την τρέχουσα φάση συσσώρευσης να διατηρεί το ρίσκο συνέχισης του "ταξιδιού" προς τα χαμηλά του Μαϊου.
• Όσο συνεχίζονται η χρηματιστηριακή ραστώνη και η εν γένει απαξίωση του εγχώριου συναλλακτικού ενδιαφέροντος, η Ελληνική Αγορά θα παραμένει "δέσμια" οποιασδήποτε μη προεξοφλημένης είδησης, ή φημολογίας, τόσο από το εσωτερικό, όσο και από το εξωτερικό.

Ασφαλώς, οι Επενδυτές, οι θέσεις των οποίων δεν κινούνται ευνοϊκά, δεν μπορούν να επικαλούνται αποκλειστικά την έλλειψη όγκου συναλλαγών για τις κινήσεις των τίτλων που διακρατούν, καθώς στα Χρηματιστήρια "η τιμή είναι βασιλιάς", ενώ ο όγκος αποτελεί σημαντικότατο μεν, δευτερεύοντα όμως παράγοντα ανάλυσης.

ΟΤΕ - Το πρώτο τρίμηνο

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία: 2,72 δισ. ευρώ
Άυλα περιουσιακά στοιχεία: 1,43 δισ. ευρώ
Επενδύσεις σε ακίνητα: —
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία: 536 εκατ. ευρώ
Αποθέματα: 107,3 εκατ. ευρώ
Απαιτήσεις από πελάτες και χρεώστες: 712 εκατ. ευρώ
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία: 314,3 εκατ.
Ταμειακά διαθέσιμα: 760 εκατ. ευρώ ( από 1,3 δισ. ευρώ)
Μετοχικό Κεφάλαιο: 1,37 δισ. ευρώ
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων: 1,045 δισ.
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής(α): 2,43 δισ. ευρώ
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β): 247,1 εκατ. ευρώ.
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ )= (α) + (β): 2,68 δισ. ευρώ.
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις: 1,33 δισ. ευρώ
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις: 469,3 εκατ.
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις: 186,2 εκατ. ευρώ
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις: 1,92 δισ. ευρώ.

ΟΤΕ - Το πρώτο τρίμηνο (Ι)

Ο όμιλος αποτιμάται σε 5,14 δισ. ευρώ ευρώ και διαπραγματεύεται με P/bv στο 2,1 ενώ ο δείκτης δανειακής μόχλευσης βρίσκεται στο 0,31 (πολύ καλός).

Η μετοχή του στα 10,4800 ευρώ, ενώ εφέτος εμφανίζει εύρος διαπραγμάτευσης μεταξύ των 9,9700 ευρώ και 12,8100 ευρώ. Στο -10,35% από το ξεκίνημα του 2017, στα 11,2800 ευρώ ο μέσος όρος τιμής το 2018.

Στα 39 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας έναντι 36,3 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 921,3 ευρώ σε σύγκριση με τα 929 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Tα Ebitda στα 314,8 εκατ. ευρώ από 301,6 εκατ. ευρώ.

ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ οι ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ταμειακές ροές κατά 11,9 εκατ. ευρώ από αρνητικές 38,1 εκατ. στο τρίμηνο του 2017.

Απασχολεί προσωπικό 20.458 ατόμων έναντι των 21.374 ατόμων το 2017, ενώ για αμοιβές μελών δ.σ. και δ/ντικών στελεχών κατέβαλε 1 εκατ. ευρώ.

ΓIA ΓEΛIA ή για κλάμματα(;)

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ- απλή αριθμητική αναφορά: Ελλάδος 296, Autohellas 21, EYAΘ 210, ΤΙΤΠ 10, ΚΑΡΑΤΖΗΣ 0, ΕΥΠΙΚ 181, ΦΛΕΞΟ 25, REDS 0, ΙΝΤΡΑΚΑΤ 400, ΕΛΑΣΤΡΟΝ 20, ΜΕΡΚΟ 16, ΠΠΑΚ 0, ΠΕΡΣΕΥΣ 0, ΜΟΤΟ 0 ΝΙΟΥΣ 0, ΕΛΒΕ 20 κι άλλα συναφή...

JUMBO

Τα 90,4 εκατ. ευρώ κερδών είναι η καλύτερη ιστορική επίδοση όλων των εποχών σε εξάμηνη περίοδο, όμως το «αφύσικα» καλό εξάμηνο έχει μια εξαιρετική ιδιαιτερότητα: Ο όμιλος κατόρθωσε να δημιουργήσει καθαρή ρευστότητα 149 εκατ. ευρώ με λειτουργικά κέρδη 129,2 εκατ. ευρώ.Είχε δηλαδή ταμειακή εισροή μεγαλύτερη από την λειτουργική κερδοφορία, ένα φαινόμενο εξαιρετικά σπάνιο αλλά όχι απίθανο.

JUMBO (I)

Συμβαίνει σε εταιρίες με γρήγορο χρόνο είσπραξης και ταχύτατο κύκλο κεφαλαίου κίνησης. Το έχει πετύχει πρόσφατα και η Motor oil και είναι συνδυασμός τεσσάρων πραγμάτων:

Γεμάτες αποθήκες στην αρχή της περιόδου, σημαντική αύξηση των πωλήσεων χωρίς αύξηση των απαιτήσεων και του κόστους πωληθέντων. Ο πήχης της κερδοφορίας για το σύνολο της χρήσης που ολοκληρώθηκε προ ημερών τοποθετείται πλέον στα 145 εκατ. ευρώ και εφόσον αφαιρεθεί το πλούσιο καθαρό ταμείο (333,7 εκατ. ευρώ) η διαπραγμάτευση της εταιρίας γίνεται στις 10,5 φορές τα κέρδη.