Η Χρηματιστηριακή Αγορά, η αγορά του ΧΑ, όπως έχουμε πλέον συνηθίσει να τη λέμε, αποτελεί για κάθε οικονομία, καθρέφτη της πορείας της και των προοπτικών της. Το BigBusiness.gr δημιούργησε μία ιδιαίτερη στήλη, στην οποία θα βρίσκετε πολύτιμες πληροφορίες, ουσιαστικά «ακτινογραφίες» της ίδιας της χρηματιστηριακής αγοράς, αλλά και των εισηγμένων εταιρειών. Θα βρίσκετε όσα δεν γράφονται αλλού, πραγματικά στοιχεία, με καθαρές έως «αιρετικές», για τους καθεστωτικούς, απόψεις. Στην υπηρεσία σας, λοιπόν και στην κρίση σας, παρέα με τον εξειδικευμένο συνεργάτη μας, τον ΚΑΛΧΑ τον Νεότερο!

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ:
Την ίδια ώρα, εκτός των γνωστών και μη εξαιρετέων προβλημάτων που εξακολουθούν να ταλαιπωρούν την αγορά, μια νέα πηγή ανησυχίας έχει προστεθεί.
• Και αυτή η πηγή ονομάζεται "Τουρκία" και έκθεση των ελληνικών εισηγμένων εκεί.
• Η συνεχιζόμενη διολίσθηση της λίρας και οι κραδασμοί που δέχεται η τουρκική οικονομία δημιουργούν πλέον ένα δύσκολο περιβάλλον (και) για τις ελληνικές επιχειρήσεις που έχουν αναπτύξει δραστηριότητες, ορισμένες με παραγωγική και εμπορική παρουσία, στη γειτονική χώρα.
• ΠΡΟΧΕΙΡΑ μας έρχονται στο νου οι ΦΟΥΡΛΗΣ, ΙΝΤΡΑΛΟΤ, Πλαστικά Θράκης, ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ, MODA BAGNO, ΝΗΡΕΑΣ, ΣΕΛΟΝΤΑ, ΣΑΡΑΝΤΗΣ.
• Η διαρκής υποχώρηση της λίρας έχει επιδράσει, μεταξύ άλλων, έντονα αρνητικά στην εσωτερική κατανάλωση και έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα σε επιχειρήσεις που έχουν δανειστεί σε ξένο νόμισμα.

TOYΡΚΙΑ- ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ(Ι):
Οι βασικοί κλάδοι που δραστηριοποιούνται οι ελληνικές επιχειρήσεις είναι η πληροφορική, τρόφιμα, ιχθυοκαλλιέργειες, ορυκτά, ανελκυστήρες, εμπόριο, τα μεταλλεία, τα πλαστικά, το εμπόριο, τη γεωργία, τις κατασκευές. Σημαντική παρουσία στη γειτονική χώρα έχει η Αλουμύλ Μυλωνάς συμμετέχει σε κοινοπρακτικό σχήμα. Η Intracom ήταν επίσης από τις πρώτες εταιρείες που επιχείρησαν άνοιγμα στην Τουρκία, συμμετέχοντας με 20% στην εταιρεία πληροφορικής Gantek. Η Πλαστικά Θράκης έχει συστήσει μεικτή θυγατρική (Thrace Teknik Ambalaz) με την τουρκική εταιρεία Teknik Plastik δημιουργώντας μονάδα παραγωγής συσκευασίας για τρόφιμα και χημικά λίγο έξω από την Κων/πολη.

ΚΡΙ ΚΡΙ:
Η αποτίμηση του ομίλου απομακρύνεται πλέον και από τα επίπεδα των 140 εκατ. ευρώ. Εν αναμονή του 6μήνου, να υπενθυμίσουμε ότι στο α' τρίμηνο τα EBITDA ανήλθαν σε 2,89 εκατ. ευρώ έναντι των 2,22 εκατ. το 2017. - Τα κέρδη προ φόρων σε 2,17 εκατ. από τα 1,55 εκατ. το 2017. Και τα καθαρά κέρδη σε 1,57 εκατ., έναντι των 1,14 εκατ. του 2017. Σε νέα ιστορικά υψηλά. Αποκοπή μερίσματος στις 23/8: 0,1150 cents

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΔ:
Σχετική τάση όσο διαπραγματεύεται πάνω από τις 747 μονάδες. Οι 763 αποτελούν σε κάθε περίπτωση την εγγύτερη σημαντική αντίσταση την οποία πρέπει να κατοχυρώσει για να δοκιμάσει έπειτα κίνηση προς τις 784-794. Το στοπ μας στην παρούσα τοποθετείται στις 774 μονάδες, με πολλές πιθανότητες να κατέβει στις 764 τις επόμενες μέρες. Το πιο ανησυχητικό δεν είναι οι τιμές, αλλά ο τζίρος.

ΟΤΕ - ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2018:
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 2,3 δισ. ευρώ από 2,34 δισ. ευρώ. Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 1,328 δισ. από 1,276 δισ. ευρώ.

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 186,4 εκατ. ευρώ από 764,5 εκατ. ευρώ. Ταμειακά διαθέσιμα 817,1 εκατ. ευρώ από 1,51 δισ. ευρώ. ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 697,3 εκατ. ευρώ από 530 εκατ. ευρώ.

ΟΤΕ - ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2018(Ι):
Κύκλος Εργασιών 1,88 δισ. ευρώ από 1,87 δισ. ευρώ. EBITDA: 594,7 εκατ. από 607,3 εκατ. ευρώ. Κέρδη μετά από φόρους 88 εκατ. από 67,5 εκατ. ευρώ. Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες 425,6 εκατ. από 432,1 εκατ. ευρώ. Σύνολο εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες -352,1 εκατ. από -423,5 εκατ. ευρώ. ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ: +73,5 εκατ. από +8,6 εκατ. ευρώ.

ΟΤΕ - ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2018(ΙΙ):
Συναλλαγές+αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 4,6 εκατ. ευρώ. Απασχολούμενο προσωπικό στις 31.12.17: 20.410 άτομα από 21.271 άτομα το 2016. ΑΠΟΤΙΜΑΤΑΙ σε 5,56 δισ. ευρώ, στη τιμή των 11,3400 ευρώ η μετοχή. P/E: (ε) 28 P/BV:2,4 ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝ.ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ: 0,30.

COCA COLA HBC:
Τα καθαρά κέρδη της διαμορφώθηκαν σε 216,9 εκατ. ευρώ στο α' εξάμηνο του 2018 (+13,2% σε σχέση με το 2017). Τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη +5,8% στα 221,7 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα (+6,4%) σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση διαμορφώθηκαν σε 3,23 δισ. ευρώ, με τον όγκο πωλήσεων να αυξάνεται 4,6% στα 1,067 δισ. κιβώτια. Αποιτιμάται σε 11,26 δισ. ευρώ.

ΙΚΤΙΝΟΣ:
Παρά το ιστορικό υψηλό του τίτλου και τα 168 εκατ. ευρώ της κ/φσης του ομίλου δεν αποκλείεται η μετοχή να έχει P/e για το 2018 στη περιοχή του 8 τουλάχιστον (θα φανεί στο 6μηνο του).

Κάλχας ο νεότερος