Το BigBusiness.gr δημιούργησε μία ιδιαίτερη στήλη, στην οποία θα βρίσκετε πολύτιμες πληροφορίες, ουσιαστικά «ακτινογραφίες» της ίδιας της χρηματιστηριακής αγοράς, αλλά και των εισηγμένων εταιρειών.

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Οι αμοιβές των διευθυντικών στελεχών και των μελών του ΔΣ ανήλθαν στο πενιχρό ποσό των μόλις 4,18 εκατ. ευρώ. Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 685,5 εκατ. ευρώ, Τραπεζικός δανεισμός 580 εκατ. και Ταμειακά Διαθέσιμα 69 εκατ. ευρώ. Καθαρός δανεισμός 511 εκατ. και Δείκτης Δανειακής Μόχλευσης 0,75. Κέρδη 6μηνου 28,9 εκατ. ευρώ, πωλήσεις 1,05 δισ. ευρώ, κέρδη ανά μετοχή 0,0770 ευρώ, Καθαρές Ελεύθερες ταμειακές ροές 3 εκατ. ευρώ περίπου, με τα EBITDA στα 82,5 εκατ. ευρώ. Αποτιμάται σε 521,5 εκατ. ευρώ στη τιμή των 1,3900 ευρώ ενισχυόμενη σήμερα το μεσημέρι κατά 3%.Η μετοχή της αξίζει προσοχής, αν μη τι άλλο.

AUTOHELLAS: Οι αμοιβές των διευθυντικών στελεχών και των μελών του ΔΣ ανήλθαν στο ποσό των 1,3 εκατ. ευρώ. ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 229,2 εκατ. ευρώ, τραπεζικός δανεισμός 392,7 εκατ. και Ταμειακά Διαθέσιμα 46,7 εκατ. ευρώ. Καθαρός δανεισμός 346 εκατ. και Δείκτης Δανειακής Μόχλευσης 1,51. Κέρδη 6μηνου 13,9 εκατ. ευρώ, πωλήσεις 227,3 εκατ. ευρώ, κέρδη ανά μετοχή 1,09 ευρώ, Καθαρές Ελεύθερες ταμειακές ροές 13,2 εκατ. ευρώ περίπου, με τα EBITDA στα 60,8 εκατ. ευρώ. Αποτιμάται σε 271 εκατ. ευρώ στη τιμή των 22,0000 ευρώ ενισχυόμενη κατά 0,9% σήμερα το μεσημέρι.

FLEXOPACK: Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 41,84 εκατ. ευρώ (+6,2%). Τα EBITDA ανήλθαν σε 7,74 εκατ. ευρώ, έναντι 6,58 εκατ. ευρώ (+17,71%). Τα κέρδη σε 3,58 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 9,21%. Αποτιμάται σε 81,5 εκατ. ευρώ. Mε εκτιμώμενο p/e περί το 10 με 11 για το 2018. Ανύπαρκτος ουσιαστικά ο δανεισμός της.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΝΘΟΣ: Μάχη επιβίωσης με τις 1780 μονάδες δίνει ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25 έχοντας ως μόνο σύμμαχο τις ανεμικές ανοδικές διαθέσεις της Coca Cola HBC (ελέγχει το 25,4% της βαρύτητας). Διαγραμματικά η επιβεβαιωμένη καθοδική διάτρηση της ζώνης των 1800 με 1780 μονάδων θα ανοίξει το πεδίο για τη καταγραφή τιμών πλησίον της επόμενης περιοχής στήριξης των 1755 μονάδων. Αντιθέτως εάν ο δείκτης δηλώσει στις επόμενες συνεδριάσεις σθεναρό πάτημα άνω των 1800 μονάδων θα βάλει σοβαρή υποψηφιότητα ενόψει και του "triple witching" την ερχόμενη εβδομάδα για το διαγραμματικό σημείο των 1855 μονάδων, όπου είχε αποτυπωθεί και ο πυθμένας του Αυγούστου.

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ (I): Είχε το καλύτερο ξεκίνημα από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων αφού το α' εξάμηνο έκλεισε με κέρδη 447 χιλ. ευρώ όταν σε όλη την περυσινή χρήση η κερδοφορία ήταν 420 χιλ. ευρώ. Η δυναμική των πωλήσεων (+20%) είχε συνέχεια και στα λειτουργικά αποτελέσματα (+28%, 1,3 εκατ. ευρώ) απόρροια των σημαντικών βελτιώσεων που παρατηρούνται στο κόστος πωληθέντων. Κατά το α' εξάμηνο οι εξαγωγές ανήλθαν σε 4,9 εκατ. Ευρώ, που αντιπροσωπεύει ποσοστό 41% του συνολικού κύκλου εργασιών. Το 23% του συνολικού κύκλου εργασιών αφορά πωλήσεις επωνύμων προϊόντων ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ στο εσωτερικό και εξωτερικό, το 34% πωλήσεις προς τη ξενοδοχειακή αγορά, το 26% παραγωγές τρίτων και το 17% πωλήσεις σαπουνομαζών.

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ (ΙI): Η κατηγορία των ξενοδοχείων εμφανίζεται ενισχυμένη το α' εξάμηνο του 2018 κατά 8%, γεγονός που οφείλεται κυρίως στις εξαγωγές. Το μικτό κέρδος επηρεάστηκε θετικά από την ανάπτυξη πωλήσεων κατά τη τρέχουσα περίοδο και ανήλθε σε 3,3 εκατ. ευρώ έναντι 2,8 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2017 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 19%. Το μικτό περιθώριο κέρδους ανήλθε σε 28% στα ίδια επίπεδα με αυτά του πρώτου εξαμήνου 2017 (28%). Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 0,52 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 0,25 εκατ. ευρώ το α' εξάμηνο του 2017. Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών εξόδων και αποσβέσεων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 1,32 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 1,03 εκατ. ευρώ το 2017.

  • Οι φόροι που βάρυναν το αποτέλεσμα, ύψους 138,76 χιλ. ευρώ, αφορούν αποκλειστικά αναβαλλόμενο φόρο, που δεν θα καταβληθεί εντός της επόμενης χρήσης 2019 και άρα δεν θα επιβαρύνει ταμειακά την Εταιρεία.
  • Η αύξηση του δανεισμού οφείλεται στην αύξηση των αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης (+1,3 εκατ. ευρώ) και συμβαδίζει με την αύξηση του κύκλου εργασιών. Η αναδιάρθρωση φαίνεται ότι αποδίδει καρπούς και ο όμιλος έχει τοποθετηθεί σωστά ώστε να επωφεληθεί και από την τουριστική ζήτηση.
  • Η διοίκηση εκτιμά ότι η αύξηση του κύκλου εργασιών το 2018 αναμένεται να διαμορφωθεί τουλάχιστον στο +15%, σε σχέση με το 2017. Η κεφαλαιοποίηση της εταιρίας βρίσκεται στα 19εκατ. ευρώ που κάθε άλλο παρά την αδικεί.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ: Η αδυναμία να κεφαλαιοποιήσει το ευνοϊκό περιβάλλον περιθωρίων διύλισης αλλά και το άνοιγμα της ψαλίδας με την Motor Oil εικάζεται ότι οφείλεται στην κατάσταση που επικρατεί με το Ιράν. Εκτός από τις εισαγωγές αργού από το Ιράν, που αντιστοιχούν περίπου στο 20% των προμηθειών του ομίλου, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία αποπληρωμής παλαιών οφειλών των ΕΛΠΕ προς την NIOC (NationalIranian Oil Company).

  • Υπενθυμίζεται ότι τα Ελληνικά Πετρέλαια είχαν έρθει σε συμφωνία με την NationalIranian Oil Company για την εξόφληση απαίτησης αρχικού ύψους 600 εκατ. ευρώ που προέβλεπε εκτός από μετρητά, μεταφορά τεχνογνωσίας αλλά και μεταποιημένα προϊόντα διύλισης.
  • Μετά τις πρόσφατες εξελίξεις και την απειλή κυρώσεων από τις ΗΠΑ προς τις εταιρίες που έχουν εμπορικές συναλλαγές με το Ιράν τα Ελληνικά Πετρέλαια έχουν διακόψει κάθε εμπορική συναλλαγή. 
  • Σε ό,τι αφορά την αποπληρωμή των παλαιών οφειλών είχε επισημανθεί στην τελευταία τηλεδιάσκεψη ότι το υπόλοιπο - χωρίς να είναι αμελητέο - έχει περιορισθεί αισθητά.

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ: Αυτό που πέτυχε η Motor Oil στο β' τρίμηνο το έχει πετύχει μόνο.. η ίδια και μάλιστα στο πρόσφατο παρελθόν. Να εμφανίσει δηλαδή σε ένα τρίμηνο καθαρές ταμειακές ροές στο ύψος σχεδόν των λειτουργικών κερδών. Σε ένα τρίμηνο η Motor Oil κατέβασε το δανεισμό της κατά 180 εκατ. ευρώ με δημοσιευμένα λειτουργικά κέρδη 190 εκατ. ευρώ. Μάλιστα η μητρική εταιρία έχει πλέον αρνητικό καθαρό δανεισμό (91.4 εκατ. ευρώ).

  • Ακόμα και εταιρείες όπως ο ΟΠΑΠ ή η Jumbo που έχουν ελάχιστες πιστώσεις στις πωλήσεις τους δεν έχουν καταφέρει να εμφανίσουν τόσο υψηλή «μετάφραση» λειτουργικών κερδών.
  • Το ασυνήθιστο αυτό φαινόμενο είναι απόρροια των υψηλών περιθωρίων διύλισης του χρονισμού αγορών πρώτης ύλης αλλά και της καλύτερης διαχείρισης του κεφαλαίων κίνησης. Κάτω από την γραμμή των λειτουργικών κερδών η εταιρία πέτυχε την μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους κατά 49% ή 24 εκατ. ευρώ περίπου.

ΣΧΟΛΙΟ - ΕΚΤΙΜΗΣΗ: Η αύξηση των τιμών των δικαιωμάτων διοξειδίου του άνθρακα έχει ήδη μειώσει και θα μειώσει ακόμα περισσότερο τα περιθώρια κέρδους των ανθρακικών μονάδων, οδηγώντας τις μονάδες αυτές σταδιακά εκτός συστήματος ηλεκτροπαραγωγής, αρχής γενομένης από τις λιγότερο αποδοτικές.

  • Μάλιστα η έκθεση του Carbon Tracker αναφέρει ότι για να επιτευχθούν οι στόχοι του Παρισιού θα πρέπει οι τιμές του διοξειδίου του άνθρακα να κινηθούν κατά μέσον όρο μεταξύ των 45 και των 55 ευρώ/τόνο για ένα σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα ώστε να εξαναγκαστούν τα ανθρακικά και λιγνιτικά εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βγουν από την αγορά.
  • Ωστόσο, εκτιμάται ότι τελικώς και για τις μονάδες φυσικού αερίου το μέλλον δεν θα είναι ελκυστικό, καθώς κι εκείνες εκπέμπουν διοξείδιο του άνθρακα, σε μικρότερες βέβαια ποσότητες, χονδρικά περίπου στο ήμισυ μίας αποτελεσματικής ανθρακικής μονάδας. Αν μάλιστα εφαρμοστεί η συμφωνία για το Κλίμα, το πολύ έως το 2040 εκτιμάται ότι πολλές μονάδες φυσικού αερίου θα βγουν εκτός αγοράς, με κάποιες να παραμένουν ως εφεδρικές.

ΙΝΤΡΑΚΑΤ: Μας βάζει σε πειρασμό η υποχώρηση της τιμής της μετοχής στα επίπεδα εισόδου του Δημ. Κούτρα το χθεσινό -5,76% που ήρθε να προστεθεί στο -3,14% της Τετάρτης και στο -4,65% της Τρίτης 11/9/2018. Η κ/φση υποχώρησε στα 39,9 εκατ. ευρώ, αλλά αν όλα κυλήσουν ομαλά προσεχώς θα αποτελεί μακρινό παρελθόν. Θα πρέπει πάντως να περιμένουμε μέχρι να βγει το τελικό... πόρισμα, γιατί πρέπει να μας ξεδιαλύνουν κάποια εσωτερικά διαρθρωτικά τους. Αλλά δεν πρέπει να μένουμε "απέξω" κι ας υπάρχει κάποιο μικρό ρίσκο... Και ας ενισχύσουμε αργότερα τις θέσεις μας πληρώνοντας κάποιο έξτρα τίμημα...

ΕΚΘΕΣΗ WOOD για ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟ: Υψηλότερα των εκτιμήσεων της χαρακτηρίζει τα καθαρά κέρδη του η Wood & Company σε έκθεσή της στην οποία διατηρεί την τιμή-στόχο των 13,0000 ευρώ και την σύσταση ΑΓΟΡΑ. Οι αναλυτές του τσέχικου οίκου- με έντονο ελληνικό άρωμα- διατηρούν την θετική τους άποψη εκτιμώντας ότι οι προοπτικές του ομίλου είναι θετικές τόσο για φέτος όσο και για το 2019.

 Κάλχας ο νεότερος