Μερικά πολύ ενδιαφέροντα γραφήματα παρουσιάζει σήμερα η στήλη, τα οποία έχουν να κάνουν με την σταθερή αύξηση του ελληνικού ΑΕΠ και την απότομη πτώση του αμερικανικού αργού πετρελαίου. Όσον αφορά της «ακτινογραφίες» των εισηγμένων, η προσοχή πέφτει σε ΕΛΠΕ, Τιτάνα και ΟΤΕ.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ - 9ΜΗΝΟ: Κύκλος εργασιών 7,34 δισ. ευρώ από 5,89 δισ. ευρώ. EBITDA 730,7 εκατ. από 609,6 εκατ. ευρώ. Τα Καθαρά Κέρδη 357 εκατ. από 271 εκατ.ευρώ. ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ-ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: 2,58 δισ. ευρώ από 2,31 δισ. ευρώ. Κέρδη ανα μετοχή: 1,1700 ευρώ από 0,8900 ευρώ...

  • Στις 10/12 η αποκοπή προμερίσματος €0,25/μετοχή που υπόκειται σε παρακράτηση αναλογούντος φόρου 15%, και συνεπώς το καθαρό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος θα ανέλθει σε 0,2125 ευρώ ανά μετοχή.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ - 9ΜΗΝΟ(Ι): Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις: 1,42 δισ. ευρώ από 0,92 δισ. ευρώ. Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις:  1,4 δισ. ευρώ από 1,9 δισ. ευρώ. Ταμειακά διαθέσιμα: 1,05 δισ.ευρώ από 0,704 δισ. ευρώ (30.9.2017). ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 1,77 δισ. ευρώ από 2,1 δισ. ευρώ. ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ: 199,4 εκατ. ευρώ από 142 εκατ. ευρώ. Συναλλαγές + αμοιβές δ/ντικών στελεχών και μελών διοίκησης: 4,55 εκατ. ευρώ και Απασχολούμενο προσωπικό στις 30/9: 2847 άτομα από 2839 άτομα.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ - 9ΜΗΝΟ(ΙΙ): ΑΠΟΤΙΜΩΝΤΑΙ σε 2,25 δισ. ευρώ, στη τιμή των 7,35 ευρώ η μετοχή. ΕΥΡΟΣ 2018: 6,60 με 8,88 ευρώ και μέσος όρος 7,59 ευρώ. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ (μ.ο): 96.000 τμχ. ΑΠΟΔΟΣΗ 2018: -3,42% P/E: Στο 6,3 με κέρδη στο 9μηνο P/BV: 0,87 ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝ.ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ: 0,69 EV/EBITDA: Περί το 5,5 για το 9μηνο... NETDEBT/EBITDA: 2,4 (9Μ)

AYTA EINAI: Σταθερή αύξηση του ΑΕΠ (ανάπτυξη) επί 18 μήνες σερί. Αποτελέσματα ανά τρίμηνο....

ΑΕΠ

ΚΑΛΑ ΤΑ ΝΕΑ: Πτώση 21% και είσοδος σε bear market... για το αργό πετρέλαιο

argo1

CRUDE Oil: Έκλεισε χαμηλότερα για ένατη στη σειρά φορά κάτι που συμβαίνει για 1η φορά στην ιστορεία. Πτώση 21% στον τελευταίο μήνα ,έχασε σχεδόν όλα τα κέρδη του 2018.

argo2

MORGAN STANLEY – OTE: Ο οίκος παραμένει θερμός υποστηρικτής της μετοχής του οργανισμού διατηρώντας την τιμή στόχο στα 15,00 ευρώ. Η σύσταση πάντως δεν πρέπει να είναι "Με απόδοση ανώτερη της αγοράς", αλλά... "ΥΠΕΡΑΠΟΔΟΣΗ".

ΜΟΤΟR OIL: Τις εκτιμήσεις της για τα αποτελέσματα γ' τριμήνου (12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ) δημοσίευσε η IBG σε έκθεσή της στην οποία διατήρησε τηνί σύσταση "ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ" και την τιμή-στόχο στα 23,20 ευρώ. Οι αναλυτές της προβλέπουν στα 106 εκατ. ευρώ  τα καθαρά κέρδη (+4%) ενώ αφαιρουμένων των επιπτώσεων από την αποτίμηση των αποθεμάτων στα 100 εκατ. ευρώ (+10%). Τα EBITDA θα ανέλθουν στα 184 εκατ. ευρώ με άνοδο 2%, ενώ τα «καθαρά» EBITDA στα 176 εκατ. ευρώ,+2% σε ετήσια βάση.

ΤΙΤΑΝ(Κ): Εφέτος έχει διαπραγματευτεί στο εύρος των 18,22 με 24,72 ευρώ, με μέσο όρο τιμής στα 21,00 ευρώ. ΑΠΟΔΟΣΗ 2018 -13,56% και ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 2018 σε 10,7 εκατ. τμχ με ημερήσιο μέσο όρο 51 χιλ. τμχ. Στα 19,30 τώρα... 

ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΕΥΡΟΣ 2018: 15,10 με 20,00 ευρώ, μέσος όρος τιμής στα 16,63 ευρώ, ΑΠΟΔΟΣΗ 2018 +23,21% και ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 2018 σε 445.831 τμχ με ημερήσιο μέσο όρο 2120 τμχ.

ΤΙΤΑΝ - 9ΜΗΝΟ: Κύκλος εργασιών 1,1 δισ. από 1,14 δισ. ευρώ. EBITDA 196,95 εκατ. από 214,52 εκατ. ευρώ. Τα Καθαρά Κέρδη ανήλθαν σε 50,24 εκατ. από 33,1 εκατ. εκατ. ευρώ. Κέρδη ανα μετοχή:0,6254 ευρώ από 0,4103 ευρώ. ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ +56 εκατ. από +40,6 εκατ. ευρώ. Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 1,29 δισ. από 1,31 δισ. ευρώ. Ταμειακά διαθέσιμα: 162 εκατ. από 67,3 εκατ.(30.9.2017) και ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 783 εκατ. από 809,5 εκατ. ευρώ.

ΟΤΕ - αποτελέσματα 9μήνου: Κύκλος εργασιών 2,82 δισ. ευρώ από 2,86 δισ. ευρώ. EBITDA 953,7 εκατ. από 924,7 εκατ. ευρώ. Τα Καθαρά Κέρδη 207 εκατ. από 120 εκατ. ευρώ. Απαιτήσεις από πελάτες: 743 εκατ. από 720 εκατ. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ: 103 εκατ. από 91,3 εκατ. Κέρδη ανα μετοχή: 0,4257 από 0,2453. ΣΥΝΟΛΟ ιδίων κεφαλαίων: 2,385 δισ. από 2,344 δισ. ευρώ

ΟΤΕ - αποτελέσματα 9μήνου(Ι): Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις: 1,63 δισ. από 1,28 δισ. Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις:  198,1 εκατ. από 764,5 εκατ. Ταμειακά διαθέσιμα: 1,01 δισ. ευρώ από 1,297 δισ. ευρώ. ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 827,1 εκατ. από 747,5 εκατ. ευρώ. ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ: +179,1 εκατ. από -33 εκατ. ευρώ. Συναλλαγές + αμοιβές δ/ντικών στελεχών και μελών διοίκησης: 5,7 εκατ. ευρώ. Απασχολούμενο προσωπικό στις 30/9: 20.047 άτομα από 20.715 άτομα.

ΟΤΕ - ΜΕΤΟΧΗ: Ο οργανισμός αποτιμάται σε 5 δισ. ευρώ, στη τιμή των 10,20 ευρώ ανά μετοχή. ΕΥΡΟΣ 2018: 9,39 με 12,81 με μέσο όρο 10,98 ευρώ. Συναλλαγές 2018 144,4 εκατ. τμχ και 688 χιλ.τμχ ο μέσος ημερήσιος όρος. Απόδοση 2018 -11,30% P/E Εκτιμώμενο περί το 17 με 20 με P/BV 2,1 και ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝ. ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ 0,35.  EV/EBITDA: Περί το 6 για το 9μηνο. NETDEBT/EBITDA: αρνητικό (εξαιρετικό).

Κάλχας, ο νεότερος

Σημείωση: Οποιαδήποτε ανάλυση, σχόλιο ή άλλη πληροφορία αναφέρεται στο παρόν κείμενο, έχει σκοπό τη γενική ενημέρωση των επισκεπτών-αναγνωστών και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί συμβουλή, σύσταση, πρόταση, προτροπή ή παρότρυνση για κάθε είδους αγοραπωλησία ή επένδυση επί των μετοχικών αξιών που αναφέρονται.