Οι φίλοι της στήλης σήμερα μπορούν να διαβάσουν για τις γεμάτες «εκπλήξεις» αλλαγές στους δέικτες του ΧΑ, για τους Ιταλούς που τελικά συμβιβάστηκαν (και μία σύγκριση μρ την Ελλάδα), για τα αποτελέσματα της Ελλάκτωρ και για την ύπαρξη (ή μη) τους πολυδιαφημισμένου «δόγματος Πολάκη».

ΤΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ και την διαμόρφωση τους: 

Φύγε εσύ έλα εσύ...πόσο γελοία θα γίνουν ακόμα τα πράγματα στους δείκτες... 

Η Ελλάκτωρ στη θέση της ΕΥΔΑΠ στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, η Space Hellas και η Κέκροψ στη θέση των ΕΥΑΘ και ΟΛΘ στη μεσαία κεφαλαιοποίηση. Έχει επισημανθεί πολλές φορές, αλλά οι εκπλήξεις δεν σταματούν.

 • ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ περίτρανα ότι για τους ιθύοντες της αγοράς έχει μεγαλύτερη σημασία ο όγκος των συναλλαγών από τα κέρδη, την αποτίμηση, τον δανεισμό, την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων, την εταιρική αξία και άλλα τινά!!!.

ΒΓΑΖΟΥΝ από τον Ftse25 μία εταιρεία με χρηματιστηριακή αξία 555 εκατ. ευρώ και βάζουν μία άλλη με χρηματιστηριακή αξία 225 εκατ. ευρώ!!!!!!!!!!

ΚΑΙ ΝΑ τελειώναμε εδώ μικρό κάπως το κακό, που λέει ο λόγος... ΕΛΑ όμως που βγάζουν τις Space Hellas και Κέκροψ και διαγράφουν ΕΥΑΘ και ΟΛΘ!!!!!!!!!!!!!! από τον MIDCAP20..

ΤΙ ΜΑΣ ΕΔΕΙΞΕ ΤΟ 9μηνο της Ελλάκτωρ

 • Σύνολο ιδίων κεφαλαίων: 505,5 εκατ. από 634,7 εκατ. ευρώ.
 • Κύκλος εργασιών 1,38 δισ. εευρώ από 1,36 δισ. ευρώ
 • ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ: 52,1 εκατ. από 103,4 εκατ.
 • ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ): (-125,3 εκατ.) από (-46,8 εκατ.)
 • ΕBITDA: 59,8 εκατ. από 125,4 εκατ. ευρώ.

****

 • ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ: 373,6 εκατ. από  437 εκατ.
 • ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΣ: 1,13 δισ. ευρώ από 1,17 δισ.
 • ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΣ: 171,46 εκατ. από 211 εκατ. ευρώ
 • ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 927 εκατ. από 944 εκατ. ευρώ
 • ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ: -40,3 εκατ. από -45,7 εκατ. ευρώ

****

 • ΑΜΟΙΒΕΣ της ελίτ: 4,61 εκατ. ευρώ.
 • Το απασχολούµενο του Οµίλου ανήλθε σε 5.850 άτοµα από 6.040 άτομα πέρυσι.
 • ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΑΤΗ η ενημέρωση του 9μηνου και πολύ εύχρηστη.
 • Ο καθαρός εταιρικός δανεισμός του Ομίλου (εξαιρουμένων εταιρειών με δάνεια χωρίς αναγωγή) στις 30.09.2018 διαμορφώθηκε σε € 592,9 εκατ. έναντι € 514,7 εκατ. στις 31.12.2017. 

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Τα ενοποιημένα αποτελέσματα του εννεαμήνου 2018 για τον Όμιλο περιλαμβάνουν τα παρακάτω ποσά με αρνητική επίδραση συνολικού ύψους € 160 εκατ., εκ των οποίων τα € 10 εκατ. αφορούν σε πρόβλεψη για παρακρατούμενους φόρους από τη δραστηριότητα των παραχωρήσεων, ενώ τα εναπομείναντα € 150 εκατ. προέρχονται από τη δραστηριότητα της κατασκευής (ΑΚΤΩΡ) στα Βαλκάνια και τη Μέση Ανατολή και μεταξύ άλλων αφορούν σε:

 • Οριστικοποίηση της ζημιάς από την ανάληψη υποχρεώσεων λόγω αδυναμίας συνεταίρου στη Ρουμανία που ανέρχεται σε € 28,9 εκατ. 
 • Αναγνώριση ζημιάς έργων στη Ρουμανία ύψους € 46,6 εκατ. λόγω: α) επαναξιολόγησης κερδοφορίας από την αλλαγή των συνθηκών εκτέλεσης των έργων και β) των κριτηρίων που θέτει το νέο πρότυπο ΔΠΧΑ 15.
 • Πρόβλεψη κόστους αποχώρησης από το έργο ISF στο Κράτος του Κατάρ ποσού € 18,9 εκατ.
 • Ζημιά από λύση συγγενούς εταιρείας στο εξωτερικό ποσού € 8,9 εκατ. 

ΕΛΛΑΚΤΩΡ-Κλάδος Αιολικών: Παρουσίασε κατά το εννεάμηνο του 2018 κύκλο εργασιών € 42,7 εκατ. έναντι € 35,2 εκατ. κατά το εννεάμηνο του 2017, σημειώνοντας αύξηση 21,3%, τόσο λόγω των καλύτερων ανεμολογικών συνθηκών που επικράτησαν κατά την περίοδο αναφοράς, όσο και της αύξησης της εγκατεστημένης ισχύος σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017, σε 289,10 MW από 243,2 MW (σήμερα η εγκατεστημένη ισχύς έχει διαμορφωθεί σε 296MW). 

 • Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης ανήλθαν σε κέρδη € 23,0 εκατ. έναντι κερδών € 17,8 εκατ., ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ήταν € 10,6 εκατ. έναντι € 7,7 εκατ. κατά το εννεάμηνο του 2017. Ο κλάδος των Αιολικών παρουσιάζει ισχυρή ανάπτυξη ως αποτέλεσμα της θετικής επιρροής των κεφαλαιουχικών δαπανών που έχουν γίνει, σε πλήρη εναρμόνιση με το σχετικό επενδυτικό πλάνο. Υπενθυμίζεται ότι σήμερα βρίσκονται σε φάση κατασκευής αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 195 MW. 

ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ:  Από την προσεχή  Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018 οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα λήψης του προμερίσματος της χρήσης 2018 εκ 0,2975 ευρώ καθαρά ανά μετοχή.

OIKONOMIA: Ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος που καταρτίζει το ΙΟΒΕ ανακάμπτει ελαφρά μετά την υποχώρηση του προηγούμενου μήνα και διαμορφώνεται στις 101,8 μονάδες (από 101 μονάδες τον Οκτώβριο). Η εξέλιξη αυτή προκύπτει κυρίως από νέα βελτίωση στην καταναλωτική εμπιστοσύνη, που σημειώνει την υψηλότερη επίδοσή της από τον Μάρτιο του 2015, και από τις Κατασκευές που αντισταθμίζουν σημαντική υποχώρηση στο Λιανικό Εμπόριο, ενώ οι υπόλοιποι τομείς παρουσιάζουν μόνο μικρές διακυμάνσεις. Συνολικά, ο δείκτης κινείται χαμηλότερα έναντι των καλοκαιρινών μηνών, όμως η επίδοσή του είναι υψηλότερη σε σχέση με πέρυσι, γεγονός συμβατό με τον θετικό ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας συνολικά την τρέχουσα περίοδο. Η ανοδική τάση στην καταναλωτική εμπιστοσύνη συνεχίζεται για πέμπτο μήνα.

ΓΝΩΣΤΗ Η ΚΑΤΑΛΗΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Η ΕΕ ζητούσε από την Ιταλία να πάρει μέτρα για να μειώσει το έλλειμμα προϋπολογισμού της στο 1,4% του ΑΕΠ, όπως είχε αποδεχτεί και ψηφίσει η προηγούμενη Ιταλική κυβέρνηση. Οι Salvini-Di Mayo επέμεναν στο έλλειμμα του 2,4% αρχικά βγάζοντας πύρινους λόγους. Τώρα όλα δείχνουν ότι θα τα βρουν (βάζοντας μπροστά τον Conte, τον άνθρωπο για όλες τις δουλειές), για έλλειμμα πέριξ του 1,9% με τα spreads των ομολόγων που μειώνονται να το προεξοφλούν, για να μπορεί ο Salvini να βγαίνει να διαμαρτύρεται ελεύθερα. Αλλά το εργάκι το' χουμε δει σε σημείο μπαφιάσματος. Οι Ιταλοί δεν τόλμησαν ούτε τη τομή ούτε τη διαφορά έναντι των Βρυξελλών παρά το μέγεθός τους. Συμβιβάστηκαν και ο καθένας για τη πάρτη του.

Κάπως έτσι θα κλείσει το Ιταλικό θέμα με έναν συμβιβασμό ένθεν κακείθεν & κυρίως Ιταλικό όπως έλεγα αρχικά, μελετώντας την τεράστια Ιταλική εξάρτηση από την ΕΚΤ. Πράγμα που σημαίνει ότι οι Ιταλοί θα αναθεωρήσουν προς τα κάτω τα όποια ευεργετικά μέτρα του προυπολογισμού τους. Μια διαφορά 0,5% στο Ιταλικό ΑΕΠ μπορεί να ακούγεται λίγη, αλλά μας κάνει περί τα 10 δις επιπλέον μέτρα. Το χρεος τους θα εξακολουθεί να αυξάνεται.

ΥΓ...Τελικά παρά το πολυδιαφημισμένο Ιταλικό θέμα, οι διαφορές που πέτυχε ο Τσίπρας μεταξύ ζητούμενων από τους ευρωπαίους στόχων του Β’ μνημονίου και τους τελικούς του Γ’ μνημονίου το 2015, ήταν μεγαλύτερες.

Ασχέτως, αν εμάς μας έκαναν να φτύσουμε στο μεσοδιάστημα αίμα, διότι δεν κινδύνευαν όπως από την Ιταλία και δεν είμαστε στην οικονομική θέση της Ιταλίας (γραμμένο από φίλη μας και με το οποίο συμφωνούμε απολύτως)..

ΔΟΓΜΑ ΠΟΛΛΑΚΗ απλά, δεν υπάρχει: Μόνο απόδοση δικαιοσύνης στον έρημο τούτο τόπο κάποια στιγμή. Ένας τόπος που πρώτα  χρεοκόπησε ηθικά και μετά κατάρρευσε χρηματοοικονομικά. Ποιός την πλήρωσε και εξακολουθεί να την πληρώνει με αίμα, όλοις μας το γνωρίζουμε. Είναι απλά ταυτόσημες έννοιες κι ας παίζουν οι επιτήδειοι με τις λέξεις ψάχνοντας ανύπαρκτα ερείσματα από τηλεπαραθύρων... ΚΕΕΛΠΝΟ και άλλες αληθινές ιστορίες μιας χρεοκοπημένης χώρας.

 

  Κάλχας, ο νεότερος

Σημείωση: Οποιαδήποτε ανάλυση, σχόλιο ή άλλη πληροφορία αναφέρεται στο παρόν κείμενο, έχει σκοπό τη γενική ενημέρωση των επισκεπτών-αναγνωστών και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί συμβουλή, σύσταση, πρόταση, προτροπή ή παρότρυνση για κάθε είδους αγοραπωλησία ή επένδυση επί των μετοχικών αξιών που αναφέρονται.