Οι γνωστές μας «ακτινογραφίες» κυριαρχούν στη σημερινή στήλη, αφού μελετάμε τα αποτελέσματα εισηγμένων όπως Καρέλιας, Ιντρακόμ, Ιατρικό Αθηνών και Πλαστικά Κρήτης. Για αρχή, όμως, σχολιάζουμε ο αν το Χρηματιστήριο πάει όπου το παν οι πολιτικοί ή οι επιτυχημένοι επιχειρηματίες.

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: ΑΝΘΡΩΠΟΙ της αγοράς, παράγοντες της και έγκριτοι αναλυτές συνδέουν το ελληνικό χρηματιστήριο με τις πολιτικές εξελίξεις και με τις εκάστοτε κυβερνήσεις.

 • Ακόμα να πάρουν χαμπάρι, ότι όλες οι κυβερνήσεις κοιτάνε μόνον την δική τους βόλεψη και μοιράζουν απλά μερικά αντίδωρα σε όσους τους (εξ)υπηρετούν, με το αζημίωτο πάντα.
 • Ακόμα να πάρουν χαμπάρι, ότι στο ελληνικό χρηματιστήριο δεν πρέπει παρά να εστιάζεις την προσοχή και κατ' επέκταση τα κεφάλαια σου στη κάστα εκείνων των επιτυχημένων επιχειρηματιών του που αποδίδουν έργο για τους εργαζομένους, τους επενδυτές μετόχους τους και για την οικονομία της χώρας (παρά την δεδομένη εχθρότητα σχεδόν του συνόλου της ελληνικής κοινωνίας) κόντρα σε Θεούς και δαίμονες.

Βλέπετε, η επιτυχία του πολύ επιτυχημένου-αξιόλογου-πρωτοπόρου επιχειρηματία στη χώρα μας αποτελεί πόλο έλξης όλου του κοινωνικού φθόνου...

Το δε χρηματιστήριο και την αγορά του, φρόντισαν οι πολιτικοί μας να το μάθουν στο κοινωνικό σύνολο από την πλευρά που κοιτούν πάντα τα δικά τους πράγματα... Συμφεροντολογικά, επιπόλαια, λαμογίστικα και δεν βαριέσαι αδερφέ αρκεί να τα κονομήσουμε και οι άλλοι να πάνε να αγαπηθούν.

Το τι κάνει αυτή την στιγμή το ταμπλό και το τι θα κάνει η αγορά στο σύνολο της, αυτή την στιγμή ουδόλως μας ενδιαφέρει... Γνωρίζουμε περί του πρακτέου, αλίμονο αν περιμέναμε να μας το πουν οι άλλοι...

ΕΠΕΙΔΗ ΟΜΩΣ οι ΑΓΟΡΕΣ είναι ΜΕΤΟΧΕΣ και όχι ΔΕΙΚΤΕΣ να αντιπαραθέσουμε στους λάτρεις της Στατιστικής ότι υπάρχουν ελληνικές μετοχές που είτε διαπραγματεύονται με ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ(!!!) στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, είτε εμφανίζουν (και μάλιστα αρκετές) απίστευτα μεγαλύτερες ποσοστιαίες αποδόσεις. Για να ξέρουμε και τι συγκρίνουμε. Βέβαια, αυτό προϋποθέτει μυαλό και γνώσεις και εδώ αρχίζουν τα δύσκολα.

ΚΑΡΕΛΙΑΣ: Κύκλος Εργασιών 961,12 εκατ. ευρώ από 916,71 εκατ. το 2017. ΕΒΙΤDA: 99,36 εκατ. και +12,72%. Κέρδη προ φόρων: 102,84 εκατ. και +43,31% Κέρδη: 79,04 εκατ. ευρώ και +44,39%.

 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
 • ΤΙΜΗ: 264,00 ευρώ
 • Κ/φση: 728,6 εκατ. ευρώ

ΚΑΡΕΛΙΑΣ(Ι): ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: 471.774.000 από 418.339.000 ευρώ

 • Ό Όμιλος την 31.12.2018 απασχολούσε συνολικά 542 άτομα (από 539 άτομα)
 • ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: ΠΑΝΤΑ ΜΗΔΕΝ
 • ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ: 86,6 εκατ. από 181,5 εκατ. ευρώ.

Ο Όμιλος διατηρεί σημαντικά ταμειακά διαθέσιμα και επενδύσεις σε χρεόγραφα (Ευρώ 404 εκατ. περίπου στις 31.12.2018, έναντι Ευρώ 337 εκατ. στις 31.12.2017) εκ των οποίων το μεγαλύτερο μέρος διατηρείται σε διεθνείς τράπεζες εκτός Ελλάδος. Το Δ.Σ. της Εταιρείας προτείνει διανομή μερίσματος, συνολικού ποσού Ευρώ 26,22 εκατ. ευρώ που αντιστοιχεί σε μικτό μέρισμα Ευρώ 9,50 ανά μετοχή.

ΙΝΤΚΑ: Η λογική λέει ότι για να... βοηθήσει την ΙΝΛΟΤ όπως υποψιάζεται η αγορά, τότε ο όμιλος της ΙΝΤΡΑΚΟΜ θα πρέπει να έχει πολύ μεγαλύτερη αποτίμηση στο ταμπλό.

 • Κ/φση: 61,9 εκατ. ευρώ
 • ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ: 249,7 εκατ. ευρώ
 • ΒΟΟΚ VALUE: 3,4700 ευρώ
 • P/BV: 0,23
 • NETDEBT/EBITDA: 4,1.
 • EV/EBITDA: 6,4 και στα πολύ υπόψη, γιατί μπορεί να το βελτιώσουν σημαντικά
 • ΛΟΓΙΚΗ θα ήταν μία σχέση EV/EBITDA στη περιοχή του 10, που δίνει τιμή 1,5000 ευρώ...
 • Πέρυσι είχε γράψει και τα 1,5400 που θα τα ξαναγράψει. Aρκεί, να το θελήσουν...

ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ: Κάθε πέρυσι και πολύ καλύτερα... Δανεισμός 26,7 εκατ. Ταμειακά διαθέσιμα 2,25 εκατ., Καθαρή θέση 16,83 εκατ. από 19,35 εκατ. το 2017, πωλήσεις 40,54 εκατ., ζημίες 244 χιλ. ευρώ από κέρδη 201 χιλ. ευρώ και ebitda 2,09 εκατ. από 3,42 εκατ. ευρώ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ

 • ΤΙΜΗ: 0,4000 ευρώ...
 • Κ/φση: 8,49 εκατ. ευρώ.
 • P/E: αρνητικό
 • P/BV: 0,50
 • EV/EBITDA: 15,7
 • NETDEBT/EBITDA: 11,6
 • Μερισματική απόδοση: –
 • ΔΕΙΚΤΗΣ Δαν.Μόχλ.: 1,45

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ: Σε ενοποιημένη βάση, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 182,75 εκατ. ευρώ(+8%). Τα EBITDA ανήλθαν σε ευρώ 24 εκατ. (+2%). Τα κέρδη με αύξηση κατά 303%  στα 10,82 εκατ. ευρώ. Οι επενδύσεις το 2018 σε κεφαλαιουχικό εξοπλισμό: 12,8 εκατ. (+54%) και ο συνολικός αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού ήταν 3.013 άτομα (+2%)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ

 • ΤΙΜΗ: 1,5000 ευρώ
 • Κ/φση: 130 εκατ. ευρώ
 • Ίδια κεφάλαια: 71,6 εκατ. από 63,2 εκατ.
 • ΤΑΜΕΙΑ: 4,59 εκατ. από  3,23 εκατ. ευρώ.
 • ΔΑΝΕΙΑ: 132,7 εκατ. από 144,9 εκατ. ευρώ.
 • ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 128,1 εκατ. από 141,6 εκατ. ευρώ.
 • EV/EBITDA: 10,75
 • Κέρδη ανά μετοχή: 0,1241 από 0,0303 ευρώ.
 • Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες: 20 εκατ. από -1.52 εκατ.
 • Αγορές ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων: -7.96 εκατ. από -5.8 εκατ.
 • ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ: 12 εκατ. ευρώ από ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ 7,3 εκατ.

ΙΑΤΡΙΚΟ (Ι): Σήμερα, ο Όμιλος διαθέτει 8 υπερσύγχρονες νοσηλευτικές μονάδες, 1.200 κλινών συνολικά, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη:
• το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών
• το Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης
• το Ιατρικό Ψυχικού
• το Ιατρικό Παλαιού Φαλήρου
• το Ιατρικό Δάφνης
• το Ιατρικό Περιστερίου
• το Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών
• τη ΓΑΙΑ Μαιευτική-Γυναικολογική

CENTRIC: Η αύξηση των ιδίων κεφαλαίων (31.12.2018) σε συνδυασμό με την μείωση του συνόλου των υποχρεώσεων, οδήγησε στην βελτίωση του δείκτη ξένων ιδίων κεφαλαίων ο οποίος στις 31.12.2018 διαμορφώθηκε σε...0,06!!! Αξιοσημείωτο είναι το σημαντικό υπόλοιπο των ταμειακών διαθεσίμων του Ομίλου που ξεπέρασε στις 31.12.2018 τα € 13,6 εκατ. ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ: 26,72 εκατ. από 23,5 εκατ. ευρώ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 2 εκατ. ευρώ και ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ: 13,6 εκατ. ευρώ.

 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ: Ο Κύκλος Εργασιών ανήλθε σε 279,37 εκατ. από  283,14 εκατ. το 2017. Τα Καθαρά Κέρδη της χρήσεως ανήλθαν σε 26,42 εκατ. από 24,33 εκατ.

 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
 • ΤΙΜΗ: 10,20 ευρώ
 • Κ/φση 279,3 εκατ. ευρώ
 • EV/EBITDA: 4,94
 • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ θα δικαιολογούσε ένα τίμημα περί τα 600 εκατ. ευρώ.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ(Ι): Κέρδη κατά μετοχή ευρώ: 0,9649 από 0,8888. ΕΒΙΤDΑ: 47,64 εκατ. από 48,9 εκατ. ευρώ. Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  235 εκατ. από 214,7 εκατ. Σύνολο υποχρεώσεων 56,6 εκατ. από από 60,5 εκατ. ευρώ. Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 58,23 εκατ. από 48,8 εκατ. ευρώ. ΤΑ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΥΠΕΡΚΑΛΥΠΤΟΥΝ το σύνολο των ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ!!!!

 • ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 14,7 εκατ. ευρώ
 • ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: ΑΡΝΗΤΙΚΟΣ κατά 43,53 εκατ. ευρώ!!!!
 • Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες: 35,6 εκατ. από 26 εκατ. ευρώ
 • Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων: -15,67 εκατ. από -11,4 εκατ.
 • ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ: ΘΕΤΙΚΕΣ 20 εκατ. από ΘΕΤΙΚΕΣ 15,6 εκατ. ευρώ.
 • Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού: 1002 άτομα (31/12/2017: 970)

Κάλχας, ο νεότερος

Σημείωση: Οποιαδήποτε ανάλυση, σχόλιο ή άλλη πληροφορία αναφέρεται στο παρόν κείμενο, έχει σκοπό τη γενική ενημέρωση των επισκεπτών-αναγνωστών και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί συμβουλή, σύσταση, πρόταση, προτροπή ή παρότρυνση για κάθε είδους αγοραπωλησία ή επένδυση επί των μετοχικών αξιών που αναφέρονται.