Αναλυτικότατο το σημερινό μας εγχειρίδιο του σωστά ενημερωμένου επενδυτή, μετόχου! Έχει από ειδήσεις για την ευθύνη των τραπεζικών στελεχών, μέχρι αναλυση για το hedging, αλλά και παρουσιάσεις για ΟΠΑΠ, τράπεζες, έκθεση UBS, Τιτάνα, Καράτζη, Space, Παπουτσάνη και Ιατρικό. Καλή ανάγνωση και...εμπέδωση!

H EIΔHΣH: Στον νέο Ποινικό Κώδικα προβλέπεται ρήτρα με την οποία τα στελέχη των τραπεζών δεν θα έχουν το ακαταδίωκτο -κάτι που θα ήταν, άλλωστε, αντισυνταγματικό-, αλλά για να ασκηθεί δίωξη εναντίον τους, θα πρέπει να υπάρχει συναίνεση του παθόντος (δηλαδή της τράπεζας, η οποία θα έχει υποστεί τη ζημία από τις αποφάσεις του στελέχους).

Κατόπιν αυτού, η δίωξη τραπεζικών στελεχών θα γίνεται όχι αυτεπάγγελτα όπως σήμερα, αλλά κατ΄ έγκληση. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ρύθμιση που παρέχει τη νομική κάλυψη αφορά όλο τον ιδιωτικό τομέα (δηλαδή και επιχειρηματίες κατά τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων), ενώ αυτεπάγγελτη θα είναι η δίωξη κατά λειτουργών του Δημοσίου για τον λόγο ότι οι πράξεις τους αφορούν το δημόσιο συμφέρον.

----------------------------------------------------------------------------------

ΟΠΑΠ – ΕΚΘΕΣΗ IBG: Αύξηση πωλήσεων και κερδών το πρώτο τρίμηνο της χρήσης με την συμβολή των VTLs και τον περιορισμό των λειτουργικών δαπανών. Τα έσοδα θα σημειώσουν αύξηση 5% στα 397 εκατ. ευρώ, άνοδος 12,5% στα EBITDA στα 98 εκατ. ευρώ και 14% στα καθαρά κέρδη, στα 45,6 εκατ. ευρώ. Θα ανακοινώσει το α΄3μηνο στις 5 Ιουνίου μετά το κλείσιμο της αγοράς.

-----------------------------------------------------------------------------------
EUROBANK – είδηση: Την πρώτη αξιολόγηση σε τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων δανείων, έδωσε σήμερα η DBRS στο χαρτοφυλάκιο Pillar της Eurobank. Ο διεθνής οίκος την βαθμολογεί με ΒΒ (low), δηλαδή με την ανώτερη βαθμολογία που μπορεί να λάβει, όσο και αυτή της χώρας.

Η πρώτη ελληνική τιτλοποίηση που λαμβάνει rating, προϋπόθεση που είναι απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να μπορεί να ενταχθεί στο Asset Protection Scheme που έχει προτείνει η κυβέρνηση και το ΤΧΣ για τη συλλογική μείωση των NPLs και αναμένει την έγκριση της DGComp για να μπορέσει να προχωρήσει στην πράξη.

------------------------------------------------------------------------------------

ΤΙΤΑΝ(Κ): Δεδομένου του εποχιακού τριμήνου, τα αποτελέσματα δεν είναι ενδεικτικά για το έτος. Οι ισχυρές επιδόσεις των ΗΠΑ και τα σταθερά Βαλκάνια υποστηρίζουν εκτιμήσεις για EBITDA ύψους € 300 εκατ. στη τρέχουσα χρήση, ενώ η Ελλάδα φαίνεται να κερδίζει έδαφος μετά από μια μακρά περίοδο βραδείας ανάκαμψης. Ο τίτλος της Τιτάν διαπραγματεύεται με εκτιμώμενο EV/ EBITDA 7 και p/e 13.
ΤΙΤΚ – Τ.Στόχου 21.50 22.90 25.00 20.00 18.50 21.80 27.00

 -----------------------------------------------------------------------------------------

ΚΑΡΑΤΖΗΣ – ΧΡΗΣΗ 2018: Αύξησε τον κύκλο εργασιών του από τα 100,4 στα 182,6 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται αφενός στην άνοδο των εσόδων της θυγατρικής εταιρείας ΚΕΝ (εμπορία ρεύματος) και αφ' ετέρου στη δραστηριοποίηση και δεύτερης ξενοδοχειακής μονάδας στην Κρήτη (του πολυτελούς Nana Princess) από τον Ιούνιο του 2018. Αντίθετα, η βιομηχανική δραστηριότητα υποχρεώθηκε σε περιορισμένη πτώση εργασιών.

Είδε τα καθαρά του κέρδη να υποχωρούν από τα 16,9 στα 7,5 εκατ. ευρώ, καθώς: α) Το 2017 είχαν εγγραφεί έκτακτα κέρδη 10,8 εκατ. ευρώ από την πώληση ακινήτου στο γερμανικό όμιλο TUI β) Ο κλάδος της ενέργειας σημείωσε προ φόρων κέρδη 2,56 εκατ. ευρώ, έναντι 3,92 εκατ. το 2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ – Τι μας έδειξε η χρήση 2018: Πωλήσεις 24,24 εκατ. (από 20,8 εκατ. ευρώ), ΕΒΙΤDA: 2.74 εκατ. ευρώ από 2.17 εκατ. ευρώ. ΚΕΡΔΗ: 1,12 εκατ. από 0,41 εκατ. ευρώ.

Καθαρή θέση: 18,4 εκατ. από 17,9 εκατ. ευρώ. Ταμειακά διαθέσιμα 2.94 εκατ. από 1.92 εκατ. ευρώ. Δανεισμός: 9,56 εκατ. από 9,06 εκατ. ευρώ. ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 6,63 εκατ. από 7,14 εκατ. ευρώ. ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ: 876 χιλ ευρώ από 0,78 εκατ. ευρώ.
Συναλλαγές και αμοιβές διευθ. Στελεχών και μελών της διοίκησης: 782.488 ευρώ. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού: 129 άτομα από 108 άτομα. Αποθέματα: 4.43 από 3,52 εκατ. ευρώ.
ΤΙΜΗ και δείκτες μετοχής: 1,5000 ευρώ. Κ/φση: 37,67 εκατ. ευρώ. P/BV: 1,9 P/E: 32,6 ΕV/EBITDA: 14 ΝΕΤDEBT/EBITDA: 2,42

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPACE – ΧΡΗΣΗ 2018: Αύξηση 10,8% στις Πωλήσεις στο 2018 που ανήλθαν σε 66,1 εκατ. ευρώ.

Βασικά κέρδη ανά μετοχή 0,1886 ευρώ από 0,1725 ευρώ το 2017.
ΕΒΙΤDA: 5,94 εκατ. από 4,84 εκατ. ευρώ.
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: 15,14 εκατ. από 14,67 εκατ. ευρώ.
ΚΕΡΔΗ: 1,22 εκατ. από 1,11 εκατ. ευρώ.
ΤΑΜΕΙΟ: 13,16 εκατ. από 7,69 εκατ. το 2017.
ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 21,28 εκατ. ευρώ από 17,75 εκατ.ευρώ
ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 8,12 εκατ. από 10,06 εκατ. ευρώ.
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ: 2,3 εκατ. ευρώ από -0,5 εκατ. ευρώ.
ΤΙΜΗ: 4,6800 ευρώ Κ/φση: 30,2 εκατ. ευρώ P/BV: 2 P/E: 25 ΕV/EBITDA: 6,7 ΝΕΤDEBT/EBITDA: 1,37.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ: το Ιατρικό Διαβαλκανικό, μία επένδυση 200 εκατ. ευρώ,έχει καταστήσει σήμερα τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα των Βαλκανίων στο χώρο της υγείας, προσφέροντας κορυφαίες ιατρικές υπηρεσίες, με τεχνολογία αιχμής. Στα 20 χρόνια ζωής περισσότεροι από 2 εκατ. Έλληνες και διεθνείς ασθενείς έχουν κάνει χρήση των υπηρεσιών του Διαβαλκανικού, ενώ έχουν δαπανηθεί 325 εκατ. ευρω σε μισθοδοσίες και 300 εκατ. ευρω σε εισφορές και φόρους στο Ελληνικό δημόσιο. Σήμερα, το Διαβαλκανικό, μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της βορείας Ελλάδας, απασχολεί 1000 άτομα μόνιμο προσωπικό και περισσότερους από 1.000 καταξιωμένους συνεργάτες Ιατρούς, δίνοντας οικονομική πνοή στη βόρεια Ελλάδα.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Αντιστάθμιση Κινδύνου (Hedging)
Αντιστάθμιση κινδύνου (hedging) είναι μια τεχνική κάλυψης απέναντι στις απώλειες κεφαλαίων που μπορεί να προκύψουν ως αποτέλεσμα απρόσμενων κινήσεων της αγοράς, με χαρακτηριστικότερη την προστασία έναντι του συναλλαγματικού (currency risk), του επιτοκιακού (interest rate risk) ή του συστημικού κινδύνου (market risk).

Αυτό επιτυγχάνεται συνήθως με την αγορά χρηματοπιστωτικών εργαλείων τα οποία δίνουν το αντίθετο αποτέλεσμα από μια επενδυτική κίνηση όπως είναι τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) και τα συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης (options), ώστε να μετριαστούν οι απώλειες.

Παράδειγμα:
Ένας επενδυτής έχει στο χαρτοφυλάκιο του μετοχές αξίας 100€ η κάθε μία. Για αντιστάθμιση κινδύνου, αγοράζει ένα δικαίωμα πώλησης (put option) για τις μετοχές με τιμή εξάσκησης στα 100€.

Αν η τιμή των μετοχών ανέβει πάνω από 100€, ο επενδυτής θα χάσει μόνο τα χρήματα που έδωσε για την αγορά του put option, αφού δεν θα το εξασκήσει, και θα βγάλει κέρδος από την άνοδο της αξίας των μετοχών.

Αν η τιμή όμως πέσει, πχ στα 10€, σε περίπτωση που δεν είχε αγοράσει το δικαίωμα πώλησης θα έχανε 90€ ανά μετοχή, δηλαδή το 90% της αξίας του χαρτοφυλακίου του.

Εξασκώντας όμως το put option, μπορεί να αγοράσει μετοχές στην τιμή των 10€ από το χρηματιστήριο και να τις επαναπωλήσει απευθείας στον εκδότη του δικαιώματος πώλησης (put option) για 100€, ελαχιστοποιώντας τις απώλειες του.

Δυναμική αντιστάθμιση κινδύνου (dynamic hedging) είναι η στρατηγική της ανάληψης μιας θέσης option της οποίας η αξία διαφέρει ανάλογα με τις αλλαγές της τιμής του υποκειμένου μέσου (underlying instrument) ούτως ώστε ένα κέρδος ή ζημία στην τιμή του υποκειμένου μέσου να αντισταθμίζεται πλήρως από μία ζημία ή από ένα κέρδος της θέσης option.

Αντιστάθμιση συναλλαγματικού κινδύνου
Αντιστάθμιση κινδύνου είναι και η προθεσμιακή πώληση ενός νομίσματος για να μειωθεί ο συναλλαγματικός κίνδυνος που φέρει η κατοχή ενός περιουσιακού στοιχείου που εκφράζεται στο νόμισμα αυτό.

Παράδειγμα:
Μια ευρωπαϊκή εταιρεία που εισάγει εμπορεύματα από τις ΗΠΑ και πληρώνει με δολάρια θα θελήσει να προστατευθεί σε περίπτωση υποτίμησης του ευρώ έναντι του δολαρίου στο μέλλον.

Η χρονική περίοδος της σχετικής σύμβασης μπορεί να συμπίπτει με το χρόνο της αναμενόμενης ρευστοποίησης του περιουσιακού στοιχείου
ή ενδέχεται να είναι μεγαλύτερης διάρκειας για να αντισταθμίσει τον κίνδυνο για ένα περιουσιακό στοιχείο που αναμένεται να διακρατηθεί για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα.

---------------------------------------------------------------------------------------------

ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟΙ οι αναλυτές της UBS στην τελευταία "συστημική" έκθεση τους όπου στη τιμή στόχου τους έδιναν κ/φση 2,8 δισ. ευρώ για την Eurobank και μόλις 600 εκατ. για την ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Και δεν λέμε ότι η Εurobank δεν τα αξίζει (πολύ πιθανόν σε λίγα χρόνια αυτά τα μεγέθη να φαντάζουν αστεία), αλλά απλά σχέση 1 ΕΥΡΩΒ = 4,5 ΠΕΙΡΑΙΩΣ δεν υφίσταται ούτε καν στον κόσμο της φαντασίας της υπερβολής. Στα 1,26 δισ. ευρώ η κεφαλαιοποίηση σήμερα της ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Στα 3,25 δισ. (λόγω και Grivalia) η αντίστοιχη της Eurobank.