Στην εισαγωγή της σημερινής στήλης γίνεται αναφορά στα είδη των εισηγμένων που αξίζουν την επενδυτική μας προσοχή και επιβράβευση, ενώ προς το τέλος έχουμε μία ακόμα τεχνική ανάλυση της αγοράς. Το κυρίως μέρος, όμως, είναι αφιερωμένο στα αποτελέσματα α’ τριμήνου σημαντικών επιχειρήσεων όπως Μότορ Όιλ, Πλαίσιο, Aegean, Lamda και Κρι Κρι.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η δική μας επενδυτική προσοχή πρέπει αποκλειστικά να στρέφεται σε εταιρείες και ομίλους που έχουν αποδεδειγμένα αποδείξει ότι δεν τους σκιάζει φοβέρα καμιά, ενώ σεβάστηκαν και σέβονται τα κεφάλαια που τους εμπιστεύτηκαν οι επενδυτές μέτοχοι τους. Επίσης, να μην ξεχνάμε εκείνες τις εταιρείες που ενημερώνουν ανελλιπώς την αγορά περί των χρηματοοικονομικών πεπραγμένων τους. Αξίζουν μίας επιβράβευσης, εκτός και αν προκύπτει προβληματισμός και ανησυχία. Ενώ παράλληλα πρέπει να προσεγγίζουμε με επιφυλακτικότητα – αν μη τι άλλο – τις μετοχές εκείνων των εταιρειών για τις οποίες θα πρέπει να περιμένουμε να μάθουμε τα του πρώτου τριμήνου τους κάπου εκεί γύρω τον προσεχή Σεπτέμβριο(!!).

ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ@22,8000 ευρώ με κ/φση 2,53 δισ. ευρώ: Ο κύκλος εργασιών στο α' τρίμηνο του 2019 αυξήθηκε στα 2,2 δισ. ευρώ από 2,04 δισ. το 2018, ενώ τα καθαρά κέρδη υπερδιπλασιάστηκαν καθώς αυξήθηκαν σε 106,2 εκατ. από 41 εκατ.ευρώ.

motor oil kerdianametoxi

ΜΟΗ - ΜΕΡΙΣΜΑ: Εχει ήδη καταβληθεί €0,3500 ανά μετοχή από τον Δεκέμβριο του 2018, ενώ το υπόλοιπο €0,9500 (-10% φόρος) ανά μετοχή θα πληρωθεί και θα αναγνωρισθεί στη χρήση 2019. 

ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ – ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ αναλυτών BofA ML: Διατηρούν την σύσταση Απόδοση Κατώτερης της Αγοράς και την τιμή-στόχο στα 18,0000 ευρώ ανά μετοχή. Δεν αξίζει να συνεχίσουμε στα περαιτέρω τους... Κακό πράγμα η εμπάθεια.

ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ – ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ αναλυτών Pantelakis: Tο δυσκολότερο τρίμηνο του έτους ικανοποίησε με την διοίκηση του ομίλου να έχει έγκαιρα στρέψει την παραγωγή του προς τελικά προϊόντα υψηλότερου περιθωρίου. Ο όμιλος δέχθηκε ισχυρό κτύπημα από την εφαρμογή του IFRS16 αλλά αισθάνεται πολύ άνετος με το καθαρό χρέος της Μotor Οil στα 0,5 δισ. ευρώ (αρκετά κάτω από το 1 η σχέση του με τα ebitda)

ΠΛΑΙΣΙΟ -@4,2000 ευρώ και κ/φση 92,7 εκατ.:

 • Μερισματική απόδοση: 1,45% (ΔΟΘΗΚΕ)
 • p/e: 23,5 
 • p/bv: 1
 • ev/ebitda: 6,2
 • netdebt/ebitda: Αρνητικός και
 • δείκτης δανειακής μόχλευσης: Αρνητικός

Πωλήσεις 309 εκατ.(+8%), EBITDA (-11,8%) στα 9,5 εκατ. ευρώ, τα κέρδη  μειώθηκαν 21,3% στα 3,9 εκατ. ευρώ. Σύνολο καθαρής θέσης 93,1 εκατ. από 90,3 εκατ. ευρώ.

Καθαρός δανεισμός: Αρνητικός κατά 29,5 εκατ. ευρώ*** (Ταμειακά διαθέσιμα 40,8 εκατ. και Δάνεια 11,3 εκατ.) Θετικές οι ελεύθερες ταμειακές ροές κατά 2,65 εκατ. ευρώ από 1,71 εκατ. ευρώ. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης: 40,8 εκατ. από 49,9 εκατ. Απασχολούμενο προσωπικό: 73 άτομα από 70 άτομα Συναλλαγές και αμοιβές δ/ντικών στελεχών και μελών της διοίκησης: 588 χιλ. ευρώ.

REVOIL: Οι πωλήσεις του πρώτου τριμήνου σημείωσαν άνοδο 4,8% στα 187,03 εκατ. ευρώ. Τα  EBITDA αυξήθηκαν κατά 21,7% σε 2,47 εκατ. και τα ΚΠΦ σε 65,5% στα 0,90 εκατ., ως αποτέλεσμα της αύξησης των πωλήσεων πετρελαίου θέρμανσης και τα αυξημένα κέρδη αποθεμάτων. Δεν μας είπαν για τα καθαρά κέρδη. Ο δανεισμός μειώθηκε κατά 0,9 εκατ. ευρώ αλλά παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Στηρίζουν την μετοχή τους και πολύ καλά κάνουν. Πολύ χαμηλή εμπορευσιμότητα, με τον μέσο ημερήσιο τζίρο της να μην υπεβαίνει τα 2200 ευρώ.

ΕΚΘΕΣΗ ΑΧΙΑ για την ΕΤΕ: Επικαιροποίησαν οι αναλυτές της Axia τις εκτιμήσεις τους για την μετοχή μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του α' τριμήνου καθώς και του Investment Day,  όπου η διοίκηση ανακοίνωσε νέους στόχους για το 2022, διατηρώντας την σύσταση ΑΓΟΡΑ και αυξάνοντας την τιμή-στόχο στα 2,9000 ευρώ από 2,5900 ευρώ.

AEGEAN AIRLINES@8,6100 ευρώ και κ/φση 615 εκατ.: Σύσταση ΑΓΟΡΑ και την τιμή-στόχο των 10,5000 ευρώ για τη μετοχή της από την HSBC σε έκθεσή της μετά και τα αποτελέσματα 2018 που διαμορφώθηκαν καλύτερα των εκτιμήσεων λόγω της μείωσης κόστους και της αποδοτικότητας της εταιρίας, ενώ και το μέρισμα ξεπέρασε τις προβλέψεις. 

 • Η μετοχή είναι ελκυστική καθώς διαπραγματεύεται με μεγάλο discount σε σχέση με τον κλάδο, παρά το γεγονός ότι έχει πιο υψηλό μέρισμα και το μακροοικονομικό περιβάλλον έχει βελτιωθεί. 
 • Διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2018: 0,6000 ευρώ ανά μετοχή από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος ύψους 10%, ήτοι καθαρό 0,5400. Από την 3.06.2019 θα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα απολαβής μερίσματος. Απόδοση: 6,35% και P/E ιστορικό: 8,7.

LAMDA DEVELOPMENT@7,5000 και κ/φση 598 εκατ. ευρώ: Ο μακροπρόθεσμος δανεισμός του ομίλου ανέρχεται σε 308,18 εκατ. και ο βραχυπρόθεσμος σε 139,7 εκατ. με τις αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις στα 107,36 εκατ. ευρώ.

 • Η καθαρή θέση – Ίδια κ/φ ενισχύθηκε κατά τι στα 358 εκατ. ευρώ. Ταμειακά διαθέσιμα 69,7 εκατ. ευρώ και καθαρός δανεισμός 378,18 εκατ. ευρώ. Κέρδη 3μήνου 2,85 εκατ. από 2,17 εκατ. το 2018 και ανά μετοχή 0,0400 από 0,0300 ευρώ.

Aρνητικές κατά 4,98 εκατ. ευρώ οι ελεύθερες ταμειακές ροές από θετικές 8,9 εκατ. το 2018. ΒΟΟΚ VALUE: 4,5000 ευρώ. P/BV: 1,65 και Δείκτης Δανειακής Μόχλευσης: 1,05.

ΚΡΙ ΚΡΙ@5,4600 ευρώ και κ/φση 180,53 εκατ. ευρώ: Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 21,85 εκατ. (+17,5%). Τα EBITDA ανήλθαν σε 4,01 εκατ. έναντι των 2,89 εκατ. του 2018.  Τα κέρδη προ φόρων στα 3,14 εκατ., από 2,17 εκατ. με τα καθαρά κέρδη στα 2,29 εκατ., από τα 1,57 εκατ. του 2018.

 • Ο μακροπρόθεσμος δανεισμός του ομίλου ανέρχεται σε 8 εκατ. και ο βραχυπρόθεσμος σε 1,2 εκατ. με τις αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις στα 2,65 εκατ. ευρώ.
 • Η καθαρή θέση – Ίδια κεφάλαια ενισχύθηκε κατά τι στα 58 εκατ. ευρώ από 55,83 εκατ.
 • Ταμειακά διαθέσιμα 12,41 εκατ. και καθαρός δανεισμός αρνητικός κατά 3,2 εκατ. ευρώ.
 • Κέρδη 3μήνου 2,85 εκατ. από 2,17 εκατ. το 2018 και ανά μετοχή 0,0400 από 0,0300 ευρώ. Aρνητικές κατά 1,08 εκατ. ευρώ οι ελεύθερες ταμειακές ροές από αρνητικές 0,96 εκατ. το 2018.

ΚΡΙ ΚΡΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ: ΤΙΜΗ: 5,4600 ευρώ, ΒΟΟΚ VALUE: 1,7500 ευρώ. Κ/φση: 180,5 εκατ. ευρώ, P/BV: 3,1 Δείκτης Δανειακής Μόχλευσης: Υπό του... μηδενός, Μέρισμα προς διανομή: 0,1500 (καθαρό 0,1350 ευρώ), Απόδοση 2,5%.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ - Σχόλιο Απόστολου Μάνθου: Λίγο πριν ο Μάιος παραδώσει τη σκυτάλη στο καλοκαίρι ο Γενικός Δείκτης του ελληνικού χρηματιστηρίου βρίσκεται μετά από περίπου 250 συνεδριάσεις αγκαλιά με τις 830 μονάδες. Για τη συνέχεια η διαγραμματικά  επιτυχής ανοδική διάσπαση των 780 μονάδων έχει ανοίξει για τα καλά το δρόμο για τη ζώνη αντίστασης των 860 με 850 μονάδων.

Η γωνιά δε ανόδου των 85º εάν συνδυαστεί με τον ισχυρότατο τζίρο συναλλαγών δίνει το στίγμα διάθεσης της αγοράς για μια ανοδική κίνηση, που στη παρούσα φάση μέσα από τις αναμενόμενες πτωτικές διακυμάνσεις, να προσεγγίσει τις 895 με 900 μονάδες. Καταστρατήγηση του εν λόγω σεναρίου θα μπορούσε να επιτευχθεί μόνο με τη βύθιση και παραμονή του Γενικού Δείκτη μέσα στα απόνερα των 780 με 750 μονάδων.

gd444

Κάλχας, ο νεότερος

Σημείωση: Οποιαδήποτε ανάλυση, σχόλιο ή άλλη πληροφορία αναφέρεται στο παρόν κείμενο, έχει σκοπό τη γενική ενημέρωση των επισκεπτών-αναγνωστών και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί συμβουλή, σύσταση, πρόταση, προτροπή ή παρότρυνση για κάθε είδους αγοραπωλησία ή επένδυση επί των μετοχικών αξιών που αναφέρονται.