Ακολουθεί πίνακας με την τελική διαμόρφωση («κλείσιμο») των δεικτών δυτικοευρωπαϊκών χρηματιστηρίων, την αριθμητική διαφορά και την ποσοστιαία μεταβολή ως προς το αμέσως προηγούμενο κλείσιμο.

Λονδίνο     FTSE 100         7.147,88       -103,02   -1,42%

Παρίσι      CAC 40           5.251,30      -111,77    -2,08%

Ζυρίχη      SMI              9.628,48       -157,76    -1,61%    

Φραγκφούρτη DAX30                   11.492,66      -257,47    -2,19%

Φραγκφούρτη EuroStoxx50      3.288,70      -68,46   -2,04%