Ακολουθεί πίνακας με την τελική διαμόρφωση («κλείσιμο») των δεικτών δυτικοευρωπαϊκών χρηματιστηρίων, την αριθμητική διαφορά και την ποσοστιαία μεταβολή ως προς το αμέσως προηγούμενο κλείσιμο.

Λονδίνο     FTSE 100         7.094,98                   -33,20   -0,47%

Παρίσι      CAC 40           5.326,87      -61,38    -1,14%

Ζυρίχη      SMI              9.744,98       -60,52    -0,62%    

Φραγκφούρτη DAX30              11.611,51      -135,53   -1,15%

Φραγκφούρτη EuroStoxx50      3.334,25     -39,42   -1,17%