Δευτέρα, 22 Απριλίου 2019

Σε θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκαν οι συναλλαγές στη χρηματιστηριακή αγορά, η οποία υπερέβη τα επίπεδα των 760 μονάδων, κλείνοντας στα υψηλότερα επίπεδα από τα μέσα Ιουλίου 2018. Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρέθηκε η μετοχή της ΔΕΗ και οι μετοχές των τραπεζών.

Η στήλη σήμερα ασχολείται με το κεφάλαιο κίνησης και το αποθεματικό κεφάλαιο και το ρόλο τους σε αποσβέσεις και επισφάλειες. Στο μικροσκόπιο τράπεζες, διυλιστήρια, Πλαίσιο.

Πτώση κατέγραψαν οι ευρωπαϊκές μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών σήμερα καθώς διατηρούνται οι φόβοι για επιβράδυνση της παγκόσμιας ανάπτυξης, αν και η άνοδος του χρηματιστηρίου του Παρισιού, χάρη στα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα, είχε ως αποτέλεσμα να είναι συγκρατημένες οι απώλειες.

Οι ταμειακές ροές είναι ο βασικότερος δείκτης υγείας μιας επιχείρησης, αφού η εξέλιξη τους αποτελεί ένα καλό πρόδρομο δείκτη για το τι συμβαίνει αλλά και για το τι πρόκειται να συμβεί στην λειτουργία της εταιρίας την επόμενη χρονιά.

Tags:

Καλύτερη απεικόνιση των εξολογιστικών στοιχείων και μεγαλύτερη διαφάνεια στα στοιχεία φέρνουν τα νέα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Μια από τις βασικές διαφορές της χρήσης του 2019 είναι η υιοθέτηση του Διεθνούς λογιστικού προτύπου 16, που αφορά στην αντιμετώπιση των μισθώσεων.

Εικόνα σταθεροποίησης παρουσίασε στο κλείσιμο της σημερινής συνεδρίασης η χρηματιστηριακή αγορά, η οποία συσσώρευσε στα επίπεδα των 750 μονάδων, σε μία κίνηση να «χωνέψει» τα υψηλά 8 μηνών.

Στη στήλη σήμερα μπορείτε να διαβάσετε για τη νέα έκθεση της Alpha Finance και  το εκτεταμένο πρόγραμμα εκποιήσεων μετοχών που θα πραγματοποιήσει η ΕΧΑΕ μέχρι τον Ιούνιο. Ακτινογραφίες ΕΥΔΑΠ και JUMBO.

Σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά στη σημερινή συνεδρίαση, καθώς εκδηλώθηκαν ήπιες κινήσεις κατοχύρωσης κερδών. Υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Πειραιώς και της ΔΕΗ, ενώ πιέστηκαν Εθνική και η Eurobank.

Ροή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ