Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2020

Οι κίνδυνοι που προκύπτουν για την οικονομία, τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, τις εργασιακές σχέσεις και την ικανοποίηση ζωτικών κοινωνικών αναγκών από την επιλογή της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας να προχωρήσει στην ιδιωτικοποίηση των περιφερειακών λιμανιών, ξεκινώντας από τους Οργανισμούς Λιμένα Ηγουμενίτσας (ΟΛΗΓ) και Αλεξανδρούπολης (ΟΛΑ), έχουν επισημανθεί εγκαίρως και θα αναδεικνύονται συνεχώς, όσο προχωρούν οι σχετικές διαδικασίες από το ΤΑΙΠΕΔ.

Στους κινδύνους αυτούς θα πρέπει να προστεθούν αυτοί που αφορούν στις διεθνείς οικονομικές σχέσεις της χώρας και στη θέση της τόσο στην ευρύτερη περιοχή της Αδριατικής και των Δυτικών Βαλκανίων όσο και σε αυτή των Ανατολικών Βαλκανίων και της Μαύρης Θάλασσας. Παρά τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει η κατάσταση σε κάθε μια από τις περιοχές, η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή ως μια δύναμη που θα καθορίζει τις εξελίξεις σε μια βάση αμοιβαίου οφέλους.

Όταν η Ελλάδα απεμπολεί δικαιώματα ουσιαστικής παρέμβασης στην περιοχή

Στο πλαίσιο αυτό, επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις στη βάση του εθνικού σχεδιασμού για τις μεταφορές ώστε να υπάρξουν οφέλη για την Ελλάδα μέσω της εκπόνησης αναπτυξιακών σχεδίων αλλά και αξιοποίησης ενωσιακών και άλλων πόρων που διατίθενται για το σκοπό αυτό, μέσα σε ένα περιβάλλον συνεργατικών, αλλά και ανταγωνιστικών σχέσεων. Στην πραγματικότητα, το κάθε κράτος μέσα από αυτές τις πρωτοβουλίες προσπαθεί να εξυπηρετήσει το δικό του σχεδιασμό, ο οποίος σε όλες τις χώρες είναι δημόσιος και σε στρατηγικό επίπεδο εκπονείται από τα αρμόδια Υπουργεία, ενώ τα περιφερειακά και τοπικά σχέδια υλοποιούνται από αντίστοιχους δημόσιους φορείς σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Σε ότι αφορά στα λιμάνια, ο σχεδιασμός ανάπτυξης τους εκπονείται από τις λιμενικές αρχές (port authorities), οι οποίες στην Ελλάδα είναι οι Οργανισμοί Λιμένα, εν προκειμένω οι Οργανισμοί Λιμένα Αλεξανδρούπολης και Ηγουμενίτσας, οι οποίοι είχαν σημαντική δραστηριότητα πάντοτε στην κατεύθυνση των σχεδιασμών της γενικότερης κυβερνητικής πολιτικής.

Για παράδειγμα, η προσπάθεια διασύνδεσης της Μαύρης Θάλασσας μέσω των Ελληνικών λιμένων με την Αδριατική και στη συνέχεια με λιμάνια της Δυτικής Μεσογείου μέχρι και τη Βαρκελώνη, ήταν και ελπίζω να παραμένει, ένας στόχος προτεραιότητας για τη χώρα μας για τον οποίο έγινε προσπάθεια να αξιοποιηθούν οι σχεδιασμοί του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών μέσω των θαλασσίων διαδρόμων. Η πρόταση για την προώθηση του διαδρόμου ADRIETA που αφορά στην Εφοδιαστική Αλυσίδα Αδριατικής – Ιονίου – Εγνατίας και ο μηχανισμός υλοποίησης της εντασσόταν σε αυτό το σχεδιασμό, έγινε με πρωτοβουλία του ΟΛΗΓ, συμμετείχε και ο ΟΛΑ με σημαντικό ρόλο καθώς και άλλα λιμάνια και δημόσιες αρχές της Ελλάδας, της Ιταλίας και της Βουλγαρίας.
Ένα άλλο παράδειγμα αφορά στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική της Γαλάζιας Ανάπτυξης και ιδιαίτερα στη δεύτερη συνιστώσα της στρατηγικής η οποία αφορούσε στη βιώσιμη ανάπτυξη σε θαλάσσιες λεκάνες με ιδιαίτερη αναφορά στην λεκάνη της Αδριατικής Θάλασσας / Ιονίου Πελάγους και σε αυτή του Ευξείνου Πόντου. Η Ελλάδα στα πλαίσια της Μακροπεριφέρειας Αδριατικής-Ιονίου κατέθεσε προτάσεις οι οποίες εγκρίθηκαν μετά από διαπραγμάτευση και συμφωνία με τις υπόλοιπες χώρες-εταίρους ως έργα κοινού ενδιαφέροντος και οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τους σχεδιασμούς των Ελληνικών λιμένων της περιοχής. Ένα τελευταίο παράδειγμα αφορά στην αξιοποίηση από τον ΟΛΑ του προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας της Λεκάνης της Μαύρης Θάλασσας (JOP Black Sea Basin) στo πλαίσιo του Οργανισμού Συνεργασίας του Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ).

Με την πώληση των Οργανισμών Λιμένα, η κυβέρνηση όχι μόνο πρωτοτυπεί διεθνώς, καθώς σχεδόν παντού οι αρχές είναι δημόσιες, αλλά επίσης απεμπολεί ένα σημαντικό όπλο άσκησης πολιτικής και υλοποίησης του εθνικού σχεδιασμού, αφού οι ιδιωτικοί πλέον Οργανισμοί Λιμένα:

α) θα αποκτήσουν αποφασιστικό ρόλο στη διαμόρφωση της εθνικής λιμενικής πολιτικής και της πολιτικής μεταφορών, δεδομένου ότι τους ανατίθεται η ευθύνη σχεδιασμού σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, με το κράτος να περιορίζεται σε ρόλο εγκριτικό,
β) δεν θα έχουν υποχρέωση να συμμετέχουν στα διεθνή φόρα και στις περιφερειακές πρωτοβουλίες, οι οποίες είναι σημαντικές για τη διαμόρφωση των εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή,
γ) εάν συμμετέχουν στα φόρα και στις περιφερειακές πρωτοβουλίες, δεν θα έχουν υποχρέωση ευθυγράμμισης με τον γενικότερο σχεδιασμό της ελληνικής κυβέρνησης, ενώ η στάση τους όχι μόνο δεν θα ταυτίζεται οπωσδήποτε με τον εθνικό σχεδιασμό και θα διαμορφώνεται με βάση τις επιχειρηματικές τους προτεραιότητες, αλλά ενδέχεται να ταυτίζεται με τον σχεδιασμό άλλων χωρών που αποτελούν και τη βάση των συμφερόντων τους.

Κίνδυνοι ανάδειξης εναλλακτικών υποδομών εξυπηρέτησης φορτίων σε γειτονικές χώρες

Επισημαίνεται ότι, στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας ο Οργανισμός Λιμένα λειτουργεί και ως πάροχος υπηρεσιών με κύρια δραστηριότητα την εξυπηρέτηση πολύ σημαντικού μέρους των ελληνικών εξαγωγών, αλλά και τη διακίνηση φορτίων άλλων χωρών από και προς την Ευρώπη από ένα λιμάνι το οποίο διαθέτει όλες τις αναγκαίες υποδομές. Πέρα από τη σημερινή συμβολή της λειτουργίας του λιμανιού στην οικονομία της πόλης της Ηγουμενίτσας και της ευρύτερης περιοχής, οι ευκαιρίες για περαιτέρω ανάπτυξη είναι σημαντικές, ιδιαίτερα στον τομέα των Logistics. Ο σχεδιασμός της δημιουργίας του εμπορευματικού κέντρου που θα δώσει πνοή στην οικονομία της περιοχής πρέπει να επιδιωχθεί παρά τις δυσκολίες που εμφανίζονται κατά καιρούς αλλά και πρόσφατα στην υλοποίηση του. Έχουν άραγε αναλογιστεί οι οπαδοί της ιδιωτικοποίησης ότι η πώληση του ΟΛΗΓ, ιδιαίτερα στην περίπτωση που ο νέος ιδιοκτήτης θα είναι μεταφορική εταιρεία, θα σημάνει την εγκαθίδρυση ενός ιδιωτικού μονοπωλίου, εξέλιξη που μπορεί να οδηγήσει τους ανταγωνιστές, αλλά και τους χρήστες λόγω κόστους, στην αναζήτηση εναλλακτικών διαδρομών σε γειτονικές χώρες, με ότι μπορεί να σημαίνει αυτό; Έχουν αναλογιστεί ότι μια τέτοια εξέλιξη θα ακυρώσει ουσιαστικά το σχεδιασμό για τη δημιουργία του εμπορευματικού κέντρου; Ήδη συζητείται η χρηματοδότηση της βελτίωσης της οδικής σύνδεσης με τη γειτονική Αλβανία, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει επενδύσει σημαντικά ποσά για τα μεγέθη της χώρας στη ανάπτυξη των μεταφορικών της δικτύων.

Ακόμα όμως και στην περίπτωση της Αλεξανδρούπολης, ενός λιμανιού που βρίσκεται σε μια κρίσιμη περιοχή, δεν μπορεί κανείς να κατανοήσει με ποια λογική παραχωρεί η κυβέρνηση σε μια ιδιωτική επιχείρηση, της οποίας μάλιστα τα συμφέροντα μπορεί να εδράζονται σε άλλες χώρες, την ευθύνη σχεδιασμού της ανάπτυξης των λιμανιών της Αλεξανδρούπολης και του Θρακικού πελάγους. Ακόμα και αν ήταν σύμφωνος κανείς με το επιχείρημα ότι μια ιδιωτική επένδυση θα μπορούσε να αποτελεί υπό προϋποθέσεις και παράγοντα που θα ενίσχυε τα εθνικά συμφέροντα στην περιοχή, η επένδυση αυτή θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο των υποπαραχωρήσεων, χωρίς να ιδιωτικοποιηθεί ο Οργανισμός Λιμένα. Η υλοποίηση αυτού του σχεδιασμού άλλωστε ήταν σε εξέλιξη από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.

Τελικά, η ιδεοληπτική εμμονή των στελεχών της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας παραβλέπει όχι μόνο τη διεθνή εμπειρία και τις οικονομικές αδυναμίες της επιλογής της ιδιωτικοποίησης, αλλά και κρίσιμες παραμέτρους που συνδέονται με τις διεθνείς σχέσεις της χώρας και το ρόλο της στην ευρύτερη περιοχή της ΝοτιοΑνατολικής Ευρώπης.

Χρήστος Λαμπρίδης
πρώην Γενικός Γραμματέας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων

Ανάλυση του Λόη Λαμπριανίδη, Καθηγητή του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, τ. Γενικού Γραμματέα Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, στο Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ

Θυμό και αγανάκτηση δημιουργεί στον κόσμο , η οποιαδήποτε αντιπαράθεση και από οποιονδήποτε , στο θέμα αυτό ! Ακριβέστερα , θα έλεγα ότι είναι πολιτική και ανθρώπινη ασέλγεια και τεράστια ασέβεια , η όποια αντιπαράθεση !

Οι δήθεν διάλογοι των «πυροσβεστών» και των κάθε λογής «παραγόντων» , είναι ντροπή πρώτα και κύρια για τους ίδιους . Δείχνει τη μεγάλη ανεπάρκεια γνώσης , ψυχής και επαγγελματικής συνείδησης ! Εκπέμπει τη δυσοσμία της διαπλοκής και του ρουσφετιού , της ανύπαρκτης αντικειμενικότητας και διαφάνειας της ιεραρχίας , που για δεκαετίες χαρακτηρίζει τους δημόσιους οργανισμούς ! Είναι αποτέλεσμα όλων των νεοελληνικών κυβερνήσεων και των έως τώρα πολιτικών πρακτικών !

Για τους λόγους αυτούς , οι σημερινοί κυβερνώντες θα έπρεπε πρώτοι αυτοί να ζητούσαν συγνώμη για την καταστροφή , αλλά το κυριότερο όμως τώρα είναι , να ετοιμάζονται πυρετωδώς για την αντιμετώπιση άλλων τέτοιων παρόμοιων καταστάσεων και κυρίως για την πρόληψή τους !

Για τους δε πρώην κυβερνήσαντες και νυν αντιπολίτευση , επιβάλλεται η απόλυτη σιωπή ! Την έχουν ανάγκη τα αθώα θύματα και οι συγγενείς τους ! Η πολιτική αντιπαράθεση πάνω στο έγκλημα , έστω και αν είναι απάντηση σε «αβάσιμες προκλήσεις» και «προβοκάτσιες» , αποδεικνύουν το χαμηλό επίπεδο αυτών που εμπλέκονται και απαντούν και μεγαλώνουν με τον τρόπο αυτό , το δείκτη της ανευθυνότητάς τους !

Ας ψάξουν τις ευθύνες στους εαυτούς τους , στην ανικανότητα και ανευθυνότητα να κυβερνήσουν και όχι στους άλλους , ούτε στους ανέμους , ούτε στη μορφολογία του εδάφους , ούτε στην αυθαίρετη δόμηση , ούτε ... ούτε !
Ούτε έπρεπε υποχρεωτικά να είναι “Made in USA” τα εναέρια πυροσβεστικά μέσα , γιατί εκτός από ακριβότερα αποδείχθηκαν και άχρηστα , στις έκτακτες εκείνες συνθήκες και υπήρχαν στο τραπέζι , πριν συμβεί το κακό , «καλύτερες λύσεις» που θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο ! Τις απορρίψατε όμως γιατί δεν ήταν “Made in Yes man” ...
Κλείστε λοιπόν τα στόματα και ξεχάστε τα περί «ηθικών υπεροχών» και «αριστερών καταβολών» , αυτά δεν κληρονομούνται ούτε χαρίζονται από κανέναν ... «κυρία» μου ! .. Ούτε αποκτώνται από ξενόδουλες χαιρετούρες και υποταγές...

Του Δημήτρη Βελάνη
Μεγάλη η συζήτηση που άνοιξε στην ελληνική κοινωνία και οι αντιπαραθέσεις , για το ρόλο που έπαιξε ή που πρέπει να παίξει η Ρωσία στο θέμα της Αγιάς Σοφιάς ! Άλλωστε κάθε φορά πού θίγονται τα συμφέροντα και ειδικά η ψυχή και η πίστη του Έλληνα ..θυμάται τη Ρωσία ! ... «Το ξανθό γένος θα μας σώσει»... «Η Ρωσία μας γύρισε την πλάτη»... «Ο Πούτιν τα βρήκε με τον Ερντογάν».. «Η Ρωσία μας πρόδωσε»
Υπάρχουν όμως πλέον και οι σίγουρες απαντήσεις σε όλα τούτα τα ερωτήματα : Η Ρωσία ως ένα «πολυεθνικό» και «πολλών θρησκειών» κράτος , ποτέ δεν έκρυψε την επικρατούσα στην πλειοψηφία του λαού «Ορθόδοξη Χριστιανική Πίστη» . Πολύ δε περισσότερο , προσπάθησε να βελτιώσει τις σχέσεις της και τη συνεργασία με τους «ομόθρησκους λαούς» της περιοχής όπως με την Ελλάδα , τη Σερβία , τη Βουλγαρία . Δεν εγκατέλειψε τη Συρία στο έλεος των τρομοκρατών του ISIS , πού άλλοι το χρηματοδοτούσαν και το εξόπλιζαν ..
Η Ρωσία έδωσε επίσης ιδιαίτερη προσοχή και σημασία στην ανάπτυξη του Αγίου Όρους , ως διεθνές και μοναδικό κέντρο της ορθοδοξίας !
Κατηγορήθηκε όμως ότι προσπαθεί να δημιουργήσει στην περιοχή , για δικό της όφελος , τον «Ορθόδοξο Χριστιανικό Άξονα» ως άξονα πολιτικής επιρροής ...!
ΠΟΙΑ ΗΤΑΝ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ;;;
Κάτω από την πολιτική πίεση των γνωστών αντιρωσικών δυνάμεων ..
- Δημιούργησε τεχνητά εμπόδια στις επισκέψεις Ρώσων μοναχών στο Άγιο Όρος , όπου ως γνωστόν υπάρχει το μεγαλύτερο ρωσικό μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονα .
- Η Ελληνική Εκκλησία συντάχθηκε πλήρως με το πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης για τη διάσπαση της ενιαίας ρωσικής εκκλησίας και την αναγνώριση του αυτοκέφαλου της ανύπαρκτης ιστορικά έως τότε Ουκρανικής . Όλα αυτά υπό την «υπερατλαντική επίβλεψη» ..!Στον πολιτικό- διπλωματικό τομέα - Απέλασε αβάσιμα και με «κατασκευασμένες» κατηγορίες τους Ρώσους διπλωμάτες , κηρύσσοντας τότε ο ανεγκέφαλος Κοντζιάς «διπλωματικό πόλεμο δηλώσεων» ενάντια στη Ρωσία !!
- Ψήφισε όλες τις «κυρώσεις» και τα αντιρωσικά «εμπάργκο» της ΕΕ , υποστηρίζοντας παράλληλα υποκριτικά και «ραγιάδικα» ότι ... «δεν το θέλουμε αλλά μας το επιβάλουν οι μεγάλοι» ...!!
- Παρέδωσε στις ΗΠΑ και στη Γαλλία , τον συλληφθέντα στη Χαλκιδική με αμερικανικό ένταλμα , Ρώσο πολίτη Βίνικ , παραβιάζοντας διεθνείς αρχές δικαίου και νομιμότητας . Τό τι θα κάνει λοιπόν ο Πούτιν και η Ρωσία στο θέμα της Αγιάς Σοφιάς .. είναι καθαρά δικό του θέμα !! Τουλάχιστον σε εμάς τους Έλληνες δεν χρωστάει απολύτως τίποτα. Και αυτό θεωρώ ότι είναι το μεγάλο Εθνικό μας Λάθος !

 

Από το «όλα στο φως» που απαιτεί η Δημοκρατία έχουμε την διαστροφή του στο «όλα από το σκοτάδι» με την Novartis, η «λίστα Πέτσα» είναι χαρτί χωρίς υπογραφή, ημερομηνία, τίποτα, πλέον έχουμε υπουργείο «Προστασίας από τον Πολίτη» που εμποδίζει την καταγραφή της αστυνομικής βίας αντί βιντεοσκόπησης και από αστυνομικούς, είναι ιστορική η πολιτική ευθύνη των στελεχών της ΝΔ να εμποδίσουν την διολίσθησή της στα άκρα κατά το εγχειρίδιο Όρμπαν, είπε ο επίκουρος καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου, Ακρίτας Καϊδατζής, μιλώντας Στο Κόκκινο και τον Νίκο Ξυδάκη.

Το σύνολο του επιχειρηματικού κόσμου είδε τα προγράμματα  χρηματοδότησης - ΤΕΠΙΧ ΙΙ ,το πρόγραμμα 80-20 και  το πρόγραμμα χρηματοδότησης  των τόκων -  ως μια σημαντική βοήθεια από την  πλευράς της πολιτείας ώστε να περάσουν στην επόμενη ημέρα της κρίσης που δημιούργησε η πανδημία.

Η Ρωσία παρουσιάζει συνεχώς ενδιαφέροντα πράγματα που εντυπωσιάζουν! Να, ολοκληρώθηκε η... εβδομαδιαία διαδικασία ψηφοφορίας για δραστικές αλλαγές στο Σύνταγμα της! Που είναι ο... νεωτερισμός, θα ρωτήσει κάποιος!

Ροή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ