Το 2012 δημιουργήθηκε με τον νόμο 4072/2012 μία νέα μορφή εταιρείας. Η «Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» (Ι.Κ.Ε) με σκοπό την ευλυγισία και την γρήγορη σύσταση  εταιρείας, έτσι ώστε να ενισχυθεί η ελληνική οικονομία. Βοήθησε στο να δημιουργηθούν πολλές start up και όχι μόνο εταιρείες με σκοπό την καινοτομία ,την τεχνολογία και την ανάπτυξη της μικρής και μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.

Δεν είναι τυχαίο ότι είναι η μορφή της εταιρείας με το μεγαλύτερο ρυθμό και αριθμό συστάσεως εταιρειών (δείτε στατιστικά μεταξύ Ο.Ε, Ε.Ε , Ι.Κ.Ε , Ε,Π.Ε Α.Ε).  Μία θετική παράμετρος είναι ότι υποχρέωση ασφάλισης  έχουν μόνο οι διαχειριστές και όχι όλοι οι εταίροι.  Αυτό τον καιρό το υπουργείο εργασίας προσανατολίζεται στην τροποποίηση του υφιστάμενου πλαισίου στο να ασφαλίζονται όλοι οι εταίροι (διαχειριστές και μη).

Το μέτρο θα πλήξει άμεσα όλες τις υγιείς Ι.Κ.Ε  βάζοντας τις σε επανυπολογισμό των κοστολογίων τους με αποτέλεσμα κάποιες εταιρείες να οδηγηθούν σε κλείσιμο, κάποιες άλλες στην δημιουργία οφειλών προς το ΕΦΚΑ οδηγούμενες σε ρυθμίσεις και άλλες σε  αυξανόμενα χρέη προς τον ΕΦΚΑ .

Μεγάλο πλήγμα θα υποστούν και οι εταιρείες startup  οι οποίες διαμαρτύρονται δικαιολογημένα.  Όταν καταρτίζεις ένα επιχειρηματικό πλάνο για την δημιουργία εταιρείας αυτό βασίζεται σε κάποια σταθερά δεδομένα και κάποιες μεταβλητές. Δυστυχώς  στην Ελλάδα  αντί να προσπαθούμε στην δημιουργία και συνεχόμενη βελτίωση ενός σταθερού οικονομικού περιβάλλοντος με λιγότερους μεταβλητούς παράγοντες ,συμβαίνει το αντίθετο.

Ελπίζουμε,  όλοι  αυτοί που βγάζουν νόμους και αποφάσεις να είναι ικανοί να συνδυάζουν την νομιμότητα με ταυτόχρονη γνώση μιας υγιούς αγοράς. Πράγμα , σε πολλές περιπτώσεις, μάλλον δύσκολο.

Ο Πολίτης