Δευτέρα, 18 Ιουνίου 2018

Τα πρόσφατα Αναπτυξιακά Περιφερειακά Συνέδρια -όσα έγιναν μέχρι τώρα και όσα ακολουθούν- αποτελούν ίσως την πλέον προωθητική ενέργεια της Κυβέρνησης, προκειμένου να υπάρξει επιτέλους μία πρώτη «απογραφή» των παραγωγικών δυνάμεων της χώρας, ανά Περιφέρεια, μία πρώτη απόπειρα να καταγραφούν δυνατότητες, δυναμικό και προοπτικές τοπικών οικονομιών.

Πριν κάποια χρόνια στην Αμερική, μεγάλες επιχειρήσεις εφάρμοζαν ένα μοντέλο διαχείρισης προσωπικού το οποίο έκανε την εξής παραδοχή: το 70% των εργαζομένων σε κάθε εταιρεία βρίσκεται στην ίδια κλίμακα από πλευράς προσόντων και δεξιοτήτων.

«Η εργατική νομοθεσία που επέβαλαν δανειστές της Ελλάδας έφερε τα αντίθετα αποτελέσματα», γράφει το γερμανικό περιοδικό Der Spiegel στην τελευταία του έκδοση. Εξ αυτού του γεγονότος, προέκυψε μια γενιά εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, αυτή των «working poor», η οποία κερδίζει τόσο λίγα χρήματα που μόλις τούς φτάνει για να ζήσει.

Ροή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ