Ο πρόωρος τερματισμός των συμβάσεων κεντρικής διαχείρισης (ΣΚΔ) με τη Super League αφορά στην αγωνιστική περίοδο 2018-2019 και τα 15 από τα 16 μέλη της (εκτός της ΠΑΕ ΠΑΟΚ), διευκρινίζει η Forthnet σε σημερινή της ανακοίνωση. Για την αγωνιστική περίοδο 2018-2019 είναι ήδη σε ισχύ διμερής συμφωνία με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, τονίζει η εταιρεία.

Ειδικότερα η Forthnet σημειώνει τα εξής:

- O πρόωρος τερματισμός των συμβάσεων κεντρικής διαχείρισης (ΣΚΔ) με τον Συνεταιρισμό της Super League αφορά την αγωνιστική περίοδο 2018-2019 και τα 15 από τα 16 μέλη της (εκτός της ΠΑΕ ΠΑΟΚ). Καθώς η αγωνιστική περίοδος 2017-2018 διεξάγεται χωρίς καμία απολύτως αλλαγή, δεν αναμένεται να επηρεάσει τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου, τουλάχιστον για το πρώτο εξάμηνο του έτους 2018.

- Το συμβατικό τίμημα των ΣΚΔ για τις 15 ΠΑΕ για την αγωνιστική περίοδο 2018-2019, από το οποίο αποδεσμεύθηκε η Εταιρεία ανέρχεται σε 37.597.285 ευρώ. Η επίπτωση του πρόωρου τερματισμού των ΣΚΔ στη συνδρομητική βάση και, συνεπώς, στα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου δεν μπορεί να προβλεφθεί ασφαλώς λόγω:

(i) του μικτού περιεχομένου των καναλιών NOVASPORTS, τα οποία περιλαμβάνουν περισσότερα του ενός τηλεοπτικά προϊόντα, όπως π.χ. τα δικαιώματα αποκλειστικής μετάδοσης της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης μπάσκετ της EUROLEAGUE,

(ii) των συνδυαστικών υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης και τηλεπικοινωνιών που προσφέρονται στους συνδρομητές μας και

(iii) της μη διακριτής παρακολούθησης και αποτύπωσης στις ετήσιες και περιοδικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας των εσόδων που προέρχονται από την ως άνω συνεργασία. Σχετικώς παραπέμπουμε στη σημείωση 8 (Κύκλος Εργασιών) των πλέον πρόσφατων δημοσιευμένων ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την περίοδο που έληξε στις 30.06.2017.

- Για την αγωνιστική περίοδο 2018-2019 είναι ήδη σε ισχύ διμερής συμφωνία με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Η Εταιρεία, αξιοποιώντας τη μείωση του κόστους που προκύπτει από τον τερματισμό των ΣΚΔ με τη Super League για την εν λόγω αγωνιστική περίοδο, θα επιδιώξει την περαιτέρω ενίσχυση του αθλητικού τηλεοπτικού περιεχομένου που θα προσφέρει στους συνδρομητές της με τη σύναψη νέων εμπορικών συμφωνιών.