Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει ανοίξει μια εις βάθος έρευνα για τη φορολογική μεταχείριση της Nike Inc στην Ολλανδία, επισημαίνοντας ότι η μεταχείριση αυτή ίσως προσέφερε παράνομο και αθέμιτο πλεονέκτημα στην αμερικανική εταιρία αθλητικών ειδών.

Η Επιτροπή ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι οι ολλανδικές αρχές έχουν εκδώσει πέντε φορολογικές αποφάσεις από το 2006 έως το 2015, δύο εκ των οποίων είναι ακόμα σε ισχύ, εγκρίνοντας μια μέθοδο για τον υπολογισμό των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης σε δύο οντότητες της Nike που εδρεύουν στην Ολλανδία.

«Τα κράτη-μέλη δεν θα πρέπει να εξουσιοδοτούν επιχειρήσεις να συστήνουν περίπλοκες δομές, που τους επιτρέπουν να μειώνουν αδικαιολόγητα τα φορολογήσιμα κέρδη τους και τους δίνουν αθέμιτο πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών τους» δήλωσε, σύμφωνα με την ανακοίνωση, η αρμόδια Επίτροπος Ανταγωνισμού Μαργκρέτε Βεστάγκερ.