Έλλειμμα 1,3 δισ. ευρώ κατέγραψε στο εννεάμηνο  Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, έναντι πλεονάσματος 228 εκατ. ευρώ την ίδια περίοδο του 2017. Αμετάβλητες στα 2,4 δισ. ευρώ παρέμειναν το Σεπτέμβριο οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, παρά την αύξηση των ταξιδιωτών κατά 4,9%. 

Πλεόνασμα 551 εκατ. ευρώ τον Σεπτέμβριο

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ, το Σεπτέμβριο του 2018, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών κατέγραψε πλεόνασμα 551 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 428 εκατ. ευρώ σε σχέση με εκείνο του ίδιου μήνα του 2017 λόγω της επιδείνωσης του ισοζυγίου αγαθών. Το ισοζύγιο υπηρεσιών και τα ισοζύγια πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων παρουσίασαν βελτίωση.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών αυξήθηκε κυρίως λόγω της επιδείνωσης του ισοζυγίου καυσίμων. Σημειώνεται ότι σε σταθερές τιμές οι συνολικές εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 1,8% (οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 3,2%) και οι συνολικές εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 11,3% (οι εισαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 8%).

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών παρουσίασε άνοδο λόγω πρωτίστως της βελτίωσης του ισοζυγίου μεταφορών, καθώς οι καθαρές εισπράξεις από θαλάσσιες μεταφορές αυξήθηκαν κατά 29%, και δευτερευόντως λόγω του ταξιδιωτικού ισοζυγίου. Όσον αφορά το τελευταίο, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών, το Σεπτέμβριο του 2018, αυξήθηκαν κατά 4,9% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2017, ενώ οι αντίστοιχες εισπράξεις έμειναν σχεδόν αμετάβλητες.

Η βελτίωση των ισοζυγίων πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων οφείλεται αντίστοιχα στην αύξηση των καθαρών εισπράξεων από τα λοιπά πρωτογενή εισοδήματα και στη μείωση των καθαρών πληρωμών της γενικής κυβέρνησης.

Έλλειμμα 1,3 δισ. στο εννεάμηνο

Την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2018, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών εμφάνισε έλλειμμα 1,3 δισ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 228 εκατ. ευρώ την ίδια περίοδο του 2017. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην επιδείνωση των ισοζυγίων αγαθών και πρωτογενών εισοδημάτων, η οποία όμως αντισταθμίστηκε μερικώς από τη βελτίωση κυρίως του ισοζυγίου υπηρεσιών και δευτερευόντως του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων.

Η διεύρυνση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών κατά 1,8 δισ. ευρώ οφείλεται κυρίως στην αύξηση των καθαρών πληρωμών για εισαγωγές καυσίμων. Αυξημένο σε μικρότερο βαθμό ήταν και το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών χωρίς καύσιμα, αν και οι σχετικές εξαγωγές αυξήθηκαν με ρυθμό 11,9% (11,0% σε σταθερές τιμές), ο οποίος ήταν ταχύτερος από το ρυθμό αύξησης των αντίστοιχων εισαγωγών (9,3% και 9,2% σε τρέχουσες και σταθερές τιμές, αντίστοιχα). Ωστόσο, οι εισαγωγές ως απόλυτο μέγεθος αυξήθηκαν περισσότερο από τις εξαγωγές.

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών αυξήθηκε κατά 776 εκατ. ευρώ λόγω της βελτίωσης του ταξιδιωτικού ισοζυγίου και του ισοζυγίου μεταφορών, ενώ το ισοζύγιο λοιπών υπηρεσιών επιδεινώθηκε σημαντικά. Ειδικότερα, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών και οι αντίστοιχες εισπράξεις σημείωσαν άνοδο κατά 10,3% και 9,1% αντίστοιχα. Επίσης, άνοδο κατά 12,6% σημείωσαν και οι εισπράξεις από θαλάσσιες μεταφορές.

Τέλος, το ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων κατέγραψε έλλειμμα, μεγαλύτερο σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2017, κυρίως λόγω αύξησης των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη, ενώ το έλλειμμα του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων περιορίστηκε λόγω της βελτίωσης του ισοζυγίου της γενικής κυβέρνησης.

Ισοζύγιο Κεφαλαίων

Το Σεπτέμβριο του 2018, το ισοζύγιο κεφαλαίων κατέγραψε μεγαλύτερο έλλειμμα σε σύγκριση με εκείνο του Σεπτεμβρίου του 2017, λόγω αύξησης των καθαρών πληρωμών των εκτός γενικής κυβέρνησης τομέων. Την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2018, το πλεόνασμα ήταν μικρότερο από το αντίστοιχο του 2017.

Συνολικό Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών και Κεφαλαίων

Το Σεπτέμβριο του 2018, το συνολικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων (το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας για χρηματοδότηση από το εξωτερικό) κατέγραψε πλεόνασμα 434 εκατ. ευρώ, μικρότερο κατά 524 εκατ. ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο του Σεπτεμβρίου του 2017. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2018, το συνολικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων παρουσίασε έλλειμμα 1,1 δισ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 581 εκατ. ευρώ την ίδια περίοδο του 2017.