Εγκρίθηκε από την ΕΕ η συγχρηματοδότηση του έργου της ΔΕΠΑ SecureGas, που στοχεύει στη δημιουργία τεχνολογικής πλατφόρμας για την ασφάλεια και την προστασία των κρίσιμων υποδομών και δικτύων φυσικού αερίου.

Η χρηματοδότηση από το πρόγραμμα HORIZON 2020 θα καλύψει περίπου το 75% του συνόλου του προϋπολογισμού του έργου, δηλαδή τα 7 από τα 9 εκατ. ευρώ. Στο πλαίσιο του έργου η ΔΕΠΑ θα προσφέρει τη δυνατότητα αξιοποίησης στοιχείων/δεδομένων που αφορούν τα διεθνή της έργα (IGB, EastMed και Poseidon), τα οποία αποτελούν επενδύσεις μεγάλης κλίμακας και ζωτικής σημασίας για τον ευρωπαϊκό ενεργειακό σχεδιασμό, για την ανάπτυξη των κατάλληλων τεχνολογικών εργαλείων και μεθόδων, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πλήρες φάσμα απειλών κατά των υποδομών, σε πραγματικές συνθήκες.

Ο απώτερος στόχος του εν λόγω έργου είναι ουσιαστικά η ενσωμάτωση στοιχείων ασφάλειας στον τεχνικό, τεχνολογικό και οικονομικό σχεδιασμό των διεθνών υποδομών φυσικού αερίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ