Το “άνοιγμα” των δραστηριοτήτων της ΔΕΗ και στην χονδρική και λιανική αγορά φυσικού αερίου σηματοδοτεί η έγκριση χορήγησης άδειας προμήθειας αερίου που έλαβε από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ).

Η άδεια ισχύει για 20 χρόνια, με δυνατότητα παράτασης, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Αδειών Φυσικού Αερίου.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία έχει ήδη ξεκινήσει την προετοιμασία της για την είσοδό της σε νέες αγορές όπως των ΑΠΕ και του φυσικού αερίου, στο πλαίσιο των στρατηγικών της κινήσεων για την αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων που δημιουργεί η λιγνιτική αποεπένδυση αλλά και οι επιταγές της ΕΕ σε σχέση με την κλιματική αλλαγή, με στόχο να μετατραπεί σε ενεργειακό όμιλο με διευρυμένο χαρτοφυλάκιο καυσίμων, προϊόντων/υπηρεσιών και περιφερειακών συνεργασιών.

Σε αυτό το πλαίσιο, στις προθέσεις της ΔΕΗ είναι να εισέλθει κυρίως στην λιανική αλλά και στην χονδρεμπορική αγορά φυσικού αερίου, εξετάζοντας και τις δυνατότητες στους τομείς του συμπιεσμένου (CNG) και του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Το άνοιγμα από φέτος και της αγοράς φυσικού αερίου για τους καταναλωτές έχει ήδη “θερμάνει” την αγορά με τους “παίκτες” να διευρύνουν τις δραστηριότητές τους και στα δύο πεδία, παρέχοντας ήδη συνδυαστικά “πακέτα” ρεύματος και αερίου στην λιανική αγορά -κάτι που μπορεί να αξιοποιήσει η ΔΕΗ σε άλλη κλίμακα, δεδομένου και του μεγέθους του πελατολογίου της.

Ήδη η επιχείρηση έχει ξεκινήσει την προετοιμασία της προκειμένου να ξεκινήσει την δραστηριοποίησή της στην αγορά φυσικού αερίου, με την στήριξη συμβούλων που θα συμβάλουν στη διαμόρφωση και του σχετικού business plan.

Έργο των συμβούλων αποτελούν: η ανάλυση της αγοράς προμήθειας (retail) φυσικού αερίου, η διαμόρφωση στρατηγικής δραστηριοποίησης σε αυτή και η ανάπτυξη επιχειρησιακού σχεδίου, η διαμόρφωση στρατηγικής και στην χονδρεμπορική αγορά φυσικού αερίου, καθώς και η ανάλυση υποδομών συμπιεσμένου και υγροποιημένου φυσικού αερίου και δικτύων διανομής και η κατάρτιση μελετών σκοπιμότητας για τη δραστηριοποίηση στις εν λόγω αγορές στις γεωγραφικές περιοχές που θα υποδείξει η ΔΕΗ.