Τη δυνατότητα ενίσχυσης όλων των δαπανών των επενδυτικών σχεδίων του Ν.3299/2004 που θα πραγματοποιηθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου προωθεί προς ψήφιση στη Βουλή το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Ειδικότερα, το Υπουργείο θα προωθήσει άμεσα προς ψήφιση στη Βουλή νομοθετική διάταξη που προβλέπει τη δυνατότητα ενίσχυσης όλων των δαπανών των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Επενδυτικού Νόμου 3299/2004 με ημερομηνία ολοκλήρωσης την 30η Ιουνίου 2018 (κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 76 παρ. 1α του Ν.4399/2006), εφόσον τα σχετικά παραστατικά εκδίδονται μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2018.

Με την προωθούμενη ρύθμιση θα δοθεί η δυνατότητα ενίσχυσης των δαπανών που θα πραγματοποιηθούν έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2018, εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις του νόμου.