Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με την εξέλιξη της συνεργασίας προμήθειας αργού από το Ιράν, διευκρινίζει ότι όλες οι συναλλαγές της εταιρείας είναι πλήρως εναρμονισμένες με το ελληνικό και ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Συγκεκριμένα, σχετικά με την εξέλιξη της συνεργασίας προμήθειας αργού από το Ιράν, η ΕΛΠΕ επισημαίνει ότι συνεχίζει να τηρεί όλες τις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες που έχει συνάψει για την προμήθεια ποσοτήτων αργού -συμπεριλαμβανομένων και εκείνων με το Ιράν- υλοποιώντας στο ακέραιο τις συμβατικές υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές.

Σε κάθε περίπτωση, τονίζει, όλες οι συναλλαγές της εταιρείας ήταν και παραμένουν εναρμονισμένες με το ελληνικό και ευρωπαϊκό πλαίσιο.