Έξι είναι τα εταιρικά σχήματα (μεμονωμένες εταιρείες ή κοινοπραξίες) που κατέθεσαν εκδήλωση ενδιαφέροντος για να συμμετάσχουν στο νέο διαγωνισμό για τις λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η Επιχείρηση είδε με ικανοποίηση τους «μνηστήρες» για Μεγαλόπολη και Μελίτη να αυξάνονται, γεγονός που μπορεί να θεωρηθεί ως οιωνός για θετική έκβαση της διαδικασίας.

Το ενδιαφέρον τους κατέθεσαν, ο όμιλος ΜυτιληναίουΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ο όμιλος Κοπελούζου (DAMCO) μαζί με μία κινεζική επιχείρηση, μία κοινοπραξία από την Τσεχία, η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ καθώς και ακόμα μία εταιρεία από την Κίνα.

Αναλυτικά ανακοίνωση της ΔΕΗ

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε σήμερα η διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου των Αποεπενδυόμενων Επιχειρήσεων Μελίτης ή/και Μεγαλόπολης στο πλαίσιο της σχετικής επαναληπτικής διαγωνιστικής διαδικασίας που διεξάγεται βάσει του αρ. 3Α Ν. 4533/2018.

Ειδικότερα, φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπέβαλαν, σύμφωνα με την από 08.03.2019 Κοινή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών, τα ακόλουθα έξι (6) Ενδιαφερόμενα Μέρη (με αλφαβητική σειρά):

  1. BEIJING GUOHUA POWER COMPANY LIMITED AND DAMCO ENERGY S.A. (CONSORTIUM)
  2. CHINA WESTERN POWER INDUSTRIAL Co LTD
  3. SEV.EN ENERGY AG – INDOVERSE (CZECH) COAL INVESTMENTS LIMITED (CONSORTIUM)
  4. ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.
  5. ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ
    ΕΤΑΙΡΕΙΑ
  6. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Οι σύμβουλοι της Δ.Ε.Η Α.Ε. αναφορικά με τη διαγωνιστική διαδικασία, αφού αξιολογήσουν τις υποβληθείσες εκδηλώσεις ενδιαφέροντος, θα υποβάλουν το πόρισμά τους προς τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. σχετικά με τους υποψηφίους που πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής για την επόμενη φάση του διαγωνισμού.

Η Διοίκηση της ΔΕΗ εκφράζει την ικανοποίηση της και την προσδοκία της ότι με αυτή τη συμμετοχή και ενδιαφέρον θα υπάρξει ουσιαστικός διαγωνισμός και θετική έκβαση της διαδικασίας αποεπένδυσης.