Την παράταση του μέτρου της λεγόμενης διακοψιμότητας για δύο ακόμα έτη προβλέπει απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία δημοσιεύτηκε χθες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Και επίσημα πλέον ανανεώνεται για τα έτη 2018 και 2019 η ισχύς του μηχανισμού της διακοψιμότητας (έληξε τον περασμένο Οκτώβριο), που αφορά στην επάρκεια του συστήματος ηλεκτρισμού, αλλά και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της βαριάς βιομηχανίας. Συγκεκριμένα παρατείνεται, έως την 31η Δεκεμβρίου του 2019, οπότε και το σχετικό μέτρο θα επαναξιολογηθεί.

Σημειώνεται ότι η διακοψιμότητα είναι αμειβόμενη υπηρεσία την οποία παρέχουν ενεργοβόρες βιομηχανίες στον Διαχειριστή του συστήματος ηλεκτρισμού, προκειμένου αν διαπιστωθεί πρόβλημα επάρκειας ή ασφάλειας να μπορούν να διακόπτουν την κατανάλωση στα εργοστάσιά τους. Στο μηχανισμό της διακοψιμότητας συμμετέχουν εγχώριες βιομηχανικές μονάδες με φορτίο πάνω από 3MW, οι οποίες, με την εγγραφή τους στο ειδικό Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ), αποκτούν το δικαίωμα συμμετοχής σε δημοπρασίες Υπηρεσιών Διακοπτόμενου Φορτίου (ΥΔΦ). Στη συνέχεια συνάπτουν σύμβαση με τον ΑΔΜΗΕ, ο οποίος σε περιόδους κρίσιμες για το ηλεκτρικό σύστημα δίνει εντολές περιορισμού της ισχύος.

Εκτιμάται ότι ο μηχανισμός θα ισχύσει εκ νέου από τον Ιανουάριο, καθώς απαιτείται να προηγηθούν η σύνταξη και δημοσιοποίηση του νέου κανονισμού και η διενέργεια της σχετικής δημοπρασίας από τον Διαχειριστή του Συστήματος, διαδικασίες που θα πρέπει να επιταχυνθούν, δεδομένου ότι το ενεργειακό σύστημα βρίσκεται ήδη εν μέσω χειμερινών συνθηκών. Η ανανέωση του μέτρου αποτελεί θετική εξέλιξη καθώς πρόκειται τόσο για ενίσχυση του συστήματος ηλεκτρισμού, όπως φάνηκε μετά την περσινή ενεργειακή κρίση, όσο και για μέσο μείωσης του ενεργειακού κόστους της μεταποιητικής κυρίως «βαριάς» βιομηχανίας και στήριξη της παραγωγικής βάσης.

Τι προβλέπεται στην απόφαση

Υπενθυμίζεται ότι ο μηχανισμός λειτουργεί με δύο τύπους υπηρεσιών διακοπτόμενου φορτίου (ΥΔΦ) για τους οποίους γίνονται και οι σχετικές δημοπρασίες: α) Την ΥΔΦ 1 που είναι διακοψιμότητα μεγαλύτερης διάρκειας για την οποία ο Διαχειριστής χρησιμοποιεί μέτρα μείωσης φορτίου για να μειώσει το συνολικό κόστος διακοπών παροχής ισχύος. Αποτελεί τριτεύουσα εφεδρεία που χρειάζεται για περισσότερο χρόνο προκειμένου να αποφευχθούν blackouts, και να εγγυηθεί την ευστάθεια του συστήματος όταν διαπιστώνονται μη διαθεσιμότητα παλιών λιγνιτικών μονάδων, περιορισμός παραγωγής ηλεκτρισμού από ΑΠΕ λόγω καιρικών συνθηκών, απεργίες, πιθανή κρίση στον εφοδιασμό φυσικού αερίου κτλ. β) Την ΥΔΦ 2 που είναι άμεση διακοπή μικρής διάρκειας (πρωτεύουσα εφεδρεία) και ο καταναλωτής καλείται να περιορίσει το φορτίο για σύντομη χρονική περίοδο, στην περίπτωση μη αναμενόμενων αιχμών ζήτησης με ταυτόχρονη απουσία διαθεσιμότητας παραγωγής.

Σύμφωνα με την απόφαση του ΥΠΕΝ προβλέπεται η λειτουργία των δύο ΥΔΦ ως εξής:

-ΥΔΦ 1: το όριο παροχής συνολικής διακοπτόμενης ισχύος ανέρχεται σε 1 GW, ο χρόνος ειδοποίησης είναι 5 λεπτά, η μέγιστη διάρκεια της εντολής αποκοπής είναι 48 ώρες (288 ώρες ανά έτος), με μέγιστο αριθμό εντολών τις τρεις σε ένα μήνα. Το ανώτατο όριο της προσφερόμενης τιμής για τις δημοπρασίες ορίζεται σε 70.000 ευρώ/MW.

-ΥΔΦ 2: το όριο παροχής συνολικής διακοπτόμενης ισχύος ανέρχεται σε 0,6 GW, ο χρόνος ειδοποίησης είναι επίσης 5 λεπτά, η μέγιστη διάρκεια της εντολής αποκοπής είναι 1 ώρα, (24 ώρες ανά έτος), με μέγιστο αριθμό εντολών τις τέσσερις σε ένα μήνα. Το ανώτατο όριο της προσφερόμενης τιμής για τις δημοπρασίες ορίζεται σε 50.000 ευρώ/ΜW.

Παράλληλα, δεν θα εισέρχονται και στις δύο υπηρεσίες τα ίδια μεγαβάτ, αλλά θα μπορούν να μπαίνουν στην δεύτερη υπηρεσία εκείνα που θα μείνουν εκτός από την πρώτη.
Υπενθυμίζεται ότι προϋπόθεση συμμετοχής των καταναλωτών στις δημοπρασίες και την σύναψη σύμβασης είναι η εγγραφή τους στο Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου που τηρεί ο ΑΔΜΗΕ.

Το οικονομικό αντιστάθμισμα προς τις συμμετέχουσες βιομηχανίες για την παροχή της υπηρεσίας διακοπτόμενου φορτίου προέρχεται από τα έσοδα του Ειδικού Λογαριασμού (ν. 4001/2011) από τον Διαχειριστή του Συστήματος και συνολικά δεν μπορεί να υπερβαίνει σε επίπεδο μηνιαίο το όριο των 15 ευρώ/MWh κατανάλωσης για τον αντίστοιχο μήνα. Οι αναγκαίοι πόροι προκύπτουν από το μεταβατικό τέλος ασφάλειας εφοδιασμού η επιβολή του οποίου ξεκινά από 1/1/2018 βάσει συγκεκριμένων συντελεστών που ορίζονται στην απόφαση.