Με ταχύτατους ρυθμούς προχωρά ο ΑΔΜΗΕ στις απαραίτητες ενέργειες για την άμεση ενεργοποίηση του μέτρου της διακοψιμότητας, για το οποίο η σχετική απόφαση του ΥΠΕΝ, δημοσιεύτηκε μόλις την περασμένη Παρασκευή σε ΦΕΚ.

Την ίδια μέρα ο Διαχειριστής έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το κείμενο του Κανονισμού Δημοπρασιών για την παροχή Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου, η οποία θα διαρκέσει μέχρι την Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου. 

Παράλληλα σε συνέχεια της δημοσιοποίησης της σχετικής απόφασης από το ΥΠΕΝ, ο Διαχειριστής του Συστήματος κάλεσε τους καταναλωτές που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου (ενεργοβόρες βιομηχανίες) να υποβάλουν τα παρακάτω προκειμένου να μπορούν να συμμετάσχουν στην δημοπρασία Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου που θα πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο του 2018:

1. Δήλωση Μέγιστου Προσφερόμενου Φορτίου
2. Δήλωση Φορτίου Δημοπρασίας Ιανουαρίου 2017
3. Δήλωση Μετάπτωσης Συμμετοχής.

Η προθεσμία υποβολής των ανωτέρων δηλώσεων είναι η 8η Ιανουαρίου 2018.

Υπενθυμίζεται ότι η Υπηρεσία Διακοπτόμενου Φορτίου (ΥΔΦ), ή αλλιώς «διακοψιμότητα», έχει καθοριστική συμβολή στη διασφάλιση της ευστάθειας του ηλεκτρικού συστήματος και της ασφάλεια του εφοδιασμού για τους καταναλωτές σε περιόδους που συντρέχουν έκτακτες καταστάσεις ή που τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια και η ευστάθεια του ηλεκτρικού συστήματος, όπως τον περασμένο χειμώνα.

Στο μηχανισμό της διακοψιμότητας συμμετέχουν εγχώριες βιομηχανικές μονάδες με φορτίο πάνω από 3MW, οι οποίες, με την εγγραφή τους στο ειδικό Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, αποκτούν το δικαίωμα συμμετοχής σε δημοπρασίες ΥΔΦ. Στη συνέχεια συνάπτουν σύμβαση με τον ΑΔΜΗΕ, ο οποίος σε περιόδους κρίσιμες για το ηλεκτρικό σύστημα δίνει εντολές περιορισμού της ισχύος.

Σύμφωνα με την απόφαση του ΥΠΕΝ παρατείνεται για δύο χρόνια ο μηχανισμός, δηλαδή έως την 31η Δεκεμβρίου 2019 και στη συνέχει θα γίνει επαναξιολόγηση του μέτρου.