Σημαντική αναμένεται να είναι για την χώρα μας και την ΕΕ η συνεισφορά του project EuroAsia Interconnector που θα συνδέει τα ηλεκτρικά συστήματα Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας. Τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης και τα κόστη.

Ως ένα έργο ιδιαίτερης αξίας τόσο για την στόχευση της Ελλάδας να μετατραπεί σε ενεργειακό κόμβο όσο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση με την επέκταση των ηλεκτρικών διασυνδέσεων σε όλα τα κράτη-μέλη, θεωρείται η διασύνδεση Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας, γνωστή ως «EuroAsia Interconnector».

Το έργο δημιουργεί μια ενεργειακή «γέφυρα» μεταξύ των δύο ηπείρων με το συνολικό μήκος της διασύνδεσης να ανέρχεται σε περίπου 1.520 χιλιόμετρα, καθώς και έναν αξιόπιστο εναλλακτικό διάδρομο για την μεταφορά ηλεκτρισμού στην Ευρώπη.

Επίσης, όπως τονίζει ο ΑΔΜΗΕ, οπωσδήποτε πρόκειται για σημαντικό έργο καθώς θα άρει την ηλεκτρική απομόνωση της Κύπρου, δεδομένου ότι είναι το τελευταίο μέλος της ΕΕ που δεν έχει διασυνδεθεί στα δίκτυα του ENTSO-E (Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας).

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο των έργων κοινού ενδιαφέροντος της ΕΕ (PCIs) υποβλήθηκε στην ΕΕ από ιδιωτική εταιρεία το project «EuroAsia Interconnector» που συνίσταται στη διασύνδεση Ισραήλ – Κύπρος – Κρήτη – Ηπειρωτική Ελλάδα, ως έργο «τρίτου» επενδυτή (3rd Party) και έχει συμπεριληφθεί στην σχετική λίστα.

Το σχέδιο προβλέπει τη σύνδεση των τριών χωρών μέσω συνδέσμων συνεχούς ρεύματος, ονομαστικής ικανότητας 2.000 MW.

Στην πλήρη ανάπτυξή του το έργο θα περιλαμβάνει τα εξής έργα:

-Υποβρύχια διασύνδεση Κύπρου – Ισραήλ, με μήκος περί τα 310km

-Υποβρύχια διασύνδεση Κύπρου – Ελλάδας, με μήκος περί τα 1.190km, εκ των οποίων περίπου 88 0km αφορούν την υποβρύχια διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης και περίπου 310km αφορούν την υποβρύχια διασύνδεση Κρήτης-Αττικής.

Ο ΑΔΜΗΕ διερευνά τις αναγκαίες συνεργασίες και συνέργειες μεταξύ της δεύτερης φάσης της διασύνδεσης της Κρήτης με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Εενέργειας (Αττική) και του έργου «EuroAsia Interconnector».

Σε αυτό το πλαίσιο διαπραγματεύεται τη σύναψη Συμφωνίας Μετόχων (Shareholders Agreement) με τον φορέα υλοποίησης του έργου, έχοντας ήδη προχωρήσει στη σύναψη σχετικού Μνημονίου Κατανόησης (Memorandum of Understanding). Εφόσον οι διαπραγματεύσεις καταλήξουν σε συμφωνία, η δεύτερη φάση της διασύνδεσης της Κρήτης μπορεί να συνδυαστεί με το συγκεκριμένο έργο.

Χρονοδιάγραμμα – κόστη

Σύμφωνα με τα στοιχεία για τον χρόνο υλοποίησης του έργου (1ο στάδιο για μεταφορική ικανότητα 1.000 MW), που περιλαμβάνονται στο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2019-2028 του ΑΔΜΗΕ (προκαταρκτικό σχέδιο):

-Έως τον Δεκέμβριο 2018 θα ολοκληρωθεί η χορήγηση των αναγκαίων αδειοδοτήσεων.

-Έως τον Δεκέμβριο 2019 θα υλοποιηθεί το σκέλος Ισραήλ – Κύπρος.

-Έως τον Σεπτέμβριο 2020 θα υλοποιηθεί το σκέλος Κρήτη – Αττική.

-Έως τον Δεκέμβριο 2022 θα υλοποιηθεί το σκέλος Κρήτη – Κύπρος.

Το 2ο στάδιο (για τελική ικανότητα μεταφοράς 2.000 MW) εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί το 2026.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρείχε ο φορέας υλοποίησης του έργου («EuroAsia Interconnector Ltd») έως τις 16/3/2017, το συνολικό κόστος του πρώτου σταδίου (που αφορά ικανότητα μεταφοράς 1.000 MW) ανέρχεται σε 3,589 δισ. ευρώ.

Αντίστοιχα, το συνολικό κόστος του δεύτερου σταδίου (που αφορά τελική ικανότητα μεταφοράς 2.000 MW) ανέρχεται σε 2,362 δισ. ευρώ.