Τον ελληνικό μηχανισμό δημοπρασιών για ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ενέκρινε η Κομισιόν, διαπιστώνοντας ότι συνάδει με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.

Όπως ανακοίνωσε σήμερα η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Κομισιόν (DG Comp), θεωρείται ότι ο μηχανισμός θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ για την ενέργεια και το κλίμα, ενώ διαφυλάσσει ταυτόχρονα τον ανταγωνισμό.

Η επίτροπος Margrethe Vestager, αρμόδια σε θέματα πολιτικής ανταγωνισμού, δήλωσε ότι η Ελλάδα θα μειώσει το κόστος της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές με ανταγωνιστικές δημοπρασίες για τη στήριξη της ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές. Το γεγονός αυτό, σημείωσε, είναι πολύ θετικό και ο μηχανισμός θα διευκολύνει τις προσπάθειες που καταβάλλει η Ελλάδα για την επίτευξη των στόχων της για το κλίμα για το 2020.

Με βάση τον εν λόγω μηχανισμό, η Ελλάδα θα διοργανώνει τακτικές ανταγωνιστικές δημοπρασίες για τη χορήγηση στήριξης σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας:

- Tο 2018 η Ελλάδα θα διοργανώσει χωριστές δημοπρασίες για εγκαταστάσεις αιολικής και ηλιακής ενέργειας προκειμένου να προσδιορίσει τις εμπορικές προοπτικές τους.
- Από το 2019 θα πραγματοποιούνται κοινές δημοπρασίες για εγκαταστάσεις αιολικής και ηλιακής ενέργειας, με στόχο την αύξηση του ανταγωνισμού και τη μείωση του κόστους για τους καταναλωτές ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην Ελλάδα.

Η κρατική στήριξη για άλλες τεχνολογίες ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές θα αποτελέσει αντικείμενο δημοπρασιών όταν ωριμάσουν οι εν λόγω τεχνολογίες στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή όταν επιτύχουν ένα προκαθορισμένο επίπεδο διείσδυσης στην αγορά. Επιπλέον, η Ελλάδα θα αξιολογήσει τις διαδικασίες υποβολής προσφορών το 2020, προτού σχεδιάσει τις διαδικασίες υποβολής προσφορών για την περίοδο 2021-2025.

Η Επιτροπή αξιολόγησε τον μηχανισμό με βάση τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις και ιδίως με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές του 2014 για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας.

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές, από το 2017 είναι απαραίτητη η διεξαγωγή ανταγωνιστικών δημοπρασιών για τη χορήγηση στήριξης για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, ώστε να εξασφαλίζεται ότι η χρήση δημόσιων κονδυλίων περιορίζεται στο ελάχιστο και ότι δεν προκύπτουν φαινόμενα υπεραντιστάθμισης.

Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι με τον ελληνικό μηχανισμό δημοπρασιών θα αυξηθεί το μερίδιο ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές, σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς στόχους της ΕΕ, ενώ παράλληλα θα μειωθεί στο ελάχιστο η στρέβλωση του ανταγωνισμού λόγω της κρατικής στήριξης.

Η σημερινή απόφαση αποτελεί συνέχεια της απόφασης της Επιτροπής του Νοεμβρίου 2016 με την οποία εγκρίθηκε το ελληνικό καθεστώς στήριξης της ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ και της συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης στην Ελλάδα.

Με την οδηγία για την ενέργεια από ΑΠΕ καθορίστηκαν για όλα τα κράτη μέλη στόχοι για τα μερίδια της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας έως το 2020. Ο στόχος για την Ελλάδα είναι ο εγχώριος ενεργειακός εφοδιασμός από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να φθάσει στο 18 % έως το 2020.

Διαβάστε επίσης:

* ΥΠΕΝ: Ανταγωνιστικές δημοπρασίες για φωτοβολταϊκά-αιολικά το 2018
*  
Δημιουργείται η Εθνική Επιτροπή για την Ενέργεια και το Κλίμα