Την ερχόμενη Δευτέρα και Τρίτη, 15 και 16 Ιανουαρίου, αντίστοιχα θα πραγματοποιηθούν οι δημοπρασίες για την παροχή των δύο υπηρεσιών διακοπτόμενου φορτίου (η λεγόμενη και «διακοψιμότητα») στην οποία συμμετέχουν οι εγχώριες βιομηχανικές μονάδες που συνιστούν «μεγάλους» καταναλωτές.

Ο ΑΔΜΗΕ χθες δημοσιοποίησε τις σχετικές προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων στις διαδικασίες για την παροχή των δύο υπηρεσιών διακοπτόμενου φορτίου, που αφορούν στο χρονικό διάστημα 17/1/2018 έως και 28/2/2018. Ως γνωστόν, η διακοψιμότητα είναι αμειβόμενη υπηρεσία την οποία παρέχουν ενεργοβόρες βιομηχανίες στον Διαχειριστή του συστήματος ηλεκτρισμού, προκειμένου αν διαπιστωθεί πρόβλημα επάρκειας ή ασφάλειας να μπορούν να διακόπτουν την κατανάλωση στα εργοστάσιά τους

Υπενθυμίζεται ότι ο μηχανισμός λειτουργεί με δύο τύπους υπηρεσιών διακοπτόμενου φορτίου (ΥΔΦ) για τους οποίους γίνονται και οι σχετικές δημοπρασίες: α) Την ΥΔΦ 1 που είναι διακοψιμότητα μεγαλύτερης διάρκειας για την οποία ο Διαχειριστής χρησιμοποιεί μέτρα μείωσης φορτίου για να μειώσει το συνολικό κόστος διακοπών παροχής ισχύος. Αποτελεί τριτεύουσα εφεδρεία που χρειάζεται για περισσότερο χρόνο προκειμένου να αποφευχθούν blackouts, και να εγγυηθεί την ευστάθεια του συστήματος όταν διαπιστώνονται μη διαθεσιμότητα παλιών λιγνιτικών μονάδων, περιορισμός παραγωγής ηλεκτρισμού από ΑΠΕ λόγω καιρικών συνθηκών, απεργίες, πιθανή κρίση στον εφοδιασμό φυσικού αερίου κτλ. β) Την ΥΔΦ 2 που είναι άμεση διακοπή μικρής διάρκειας (πρωτεύουσα εφεδρεία) και ο καταναλωτής καλείται να περιορίσει το φορτίο για σύντομη χρονική περίοδο, στην περίπτωση μη αναμενόμενων αιχμών ζήτησης με ταυτόχρονη απουσία διαθεσιμότητας παραγωγής.

Σύμφωνα με τις προσκλήσεις του ΑΔΜΗΕ στη δημοπρασία για κάθε υπηρεσία θα ισχύσουν τα εξής:
-ΥΔΦ1: Θα διενεργηθεί στις 15 Ιανουαρίου και η συνολική διακοπτόμενη Ισχύς για αυτό τον τύπο υπηρεσίας ανέρχεται σε 600 MW.
-ΥΔΦ2: Θα διενεργηθεί στις 16 Ιανουαρίου και η συνολική διακοπτόμενη ισχύς για αυτό τον τύπο υπηρεσίας ανέρχεται σε 450 MW.

Σημειώνεται ότι το οικονομικό αντιστάθμισμα που δικαιούνται οι διακοπτόμενοι καταναλωτές για το μήνα Ιανουάριο 2018 θα είναι ίσο με τα 15/31 του συνολικού μηνιαίου οικονομικού αντισταθμίσματος που προβλέπεται, δεδομένου ότι η υπηρεσία θα παρέχεται από την 17/1/2018, δηλαδή για 15 από τις 31 ημέρες του μήνα.
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την σχετική απόφαση του ΥΠΕΝ, το ανώτατο όριο της προσφερόμενης τιμής για τις δημοπρασίες ορίζεται σε 70.000 ευρώ/MW για την ΥΔΦ1 και σε 50.000 ευρώ/MW για την ΥΔΦ2.