Η δέσμευση και συνάμα απόφαση της κυβέρνησης για οριστική απόσυρση των λιγνιτικών μονάδων το 2028 εξελίσσεται σε «game changer» για την διαμόρφωση του μίγματος καυσίμων στην καθαρή ηλεκτροπαραγωγή με ορίζοντα το 2030, αν κανείς συγκρίνει τις προβλέψεις του αρχικού σχεδίου ΕΣΕΚ με το τελικό, όπου σημειώνεται σημαντική διαφοροποίηση.

Η κατανάλωση στερεών ορυκτών καυσίμων για ηλεκτροπαραγωγή παύει οριστικά έως το έτος 2028, ενώ διευρύνεται σημαντικά́ η χρήση των ΑΠΕ και κυρίως των αιολικών και των φωτοβολταϊκών.

Ενισχυμένη σημαντικά εμφανίζεται η διείσδυση του φυσικού αερίου στο ενεργειακό μείγμα, καθώς νέες μονάδες προβλέπεται να αντικαταστήσουν μέρος της παραγωγής των λιγνιτικών αλλά και να παρέχουν στο σύστημα την ευελιξία που απαιτεί η αύξηση συμμετοχής των μεταβλητών ΑΠΕ.

Δραστική μείωση παρατηρείται και στη συμμετοχή των πετρελαϊκών μονάδων, λόγω του συνεχώς αυξανόμενου κόστους λειτουργίας τους, που τα καθιστά πλέον μη ανταγωνιστικά έναντι των τεχνολογιών ΑΠΕ, αλλά κυρίως λόγω της επιτάχυνσης της διασύνδεσης σχεδόν του συνόλου των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ) με το ηπειρωτικό σύστημα εντός της εξεταζόμενης περιόδου σε σχέση με το αρχικό σχέδιο ΕΣΕΚ και της διευρυμένης χρήσης υβριδικών συστημάτων από ΑΠΕ στα ελάχιστα νησιά που προβλέπεται ότι δεν θα διασυνδεθούν.

Πηγή: energypress.gr

migma ilektroparagogis to 2030