Την έναρξη της δεύτερης φάσης του market test για το έργο του τερματικού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου Αλεξανδρούπολης, ανακοίνωσε χθες η  Gastrade.

Πρόκειται για τη δεσμευτική φάση υποβολής προσφορών για τη δέσμευση δυναμικότητας στο έργο. Οι εταιρείες που εκδήλωσαν ενδιαφέρον κατά την πρώτη φάση του Market Test δικαιούνται να υποβάλουν δεσμευτικές προσφορές. Ωστόσο, όπως ανακοίνωσε η Gastrade, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες από τη ΡΑΕ κατευθυντήριες γραμμές για τη διαχείριση και την κατανομή δυναμικότητας στο ανεξάρτητο σύστημα φυσικού αερίου Αλεξανδρούπολης που προβλέπει Ευρωπαϊκή Οδηγία, στη δεύτερη φάση μπορούν να συμμετάσχουν και νέοι ενδιαφερόμενοι.  Η προθεσμία υποβολής των δεσμευτικών προσφορών από τους ενδιαφερόμενους είναι η 24η Φεβρουαρίου 2020.

Στην πρώτη φάση του Market Test είκοσι εταιρείες υπέβαλαν εκδήλωση ενδιαφέροντος για συνολική δυναμικότητα αεριοποίησης στην πλωτή μονάδα και παράδοσης στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ) της τάξεως των 12,2 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων (bcm) ανά έτος.

Τα αιτήματα εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπερκάλυψαν την τεχνική δυναμικότητα του έργου, το οποίο έχει σχεδιαστεί για 5,5 bcm ανά έτος. Η Gastrade αναμένει την υποβολή δεσμευτικών προσφορών από ένα ευρύ φάσμα συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών προμήθειας φυσικού αερίου, εταιρειών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, άλλων τελικών καταναλωτών, εταιρειών διανομής αερίου και εμπόρων (traders). Μετά τη διαδικασία για την κατανομή δυναμικότητας, η οποία επιβλέπεται από τη ΡΑΕ, οι συμμετέχοντες θα κληθούν να υπογράψουν προκαταρκτικές συμφωνίες δέσμευσης δυναμικότητας σύμφωνα με εγκεκριμένο από την ΡΑΕ πρότυπο.

O  σταθμός υγροποιημένου φυσικού αερίου της Αλεξανδρούπολης έχει ως στόχο να δημιουργήσει μια νέα πύλη προμήθειας φυσικού αερίου για τις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και να προσφέρει στην Περιφέρεια ασφάλεια εφοδιασμού, διαφοροποίηση των οδών και των πηγών προμήθειας, ευελιξία τιμών και ισχυρότερο ανταγωνισμό.  Για τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Σερβία και τις υπόλοιπες αγορές στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, το έργο θα μεταφέρει φυσικό αέριο μέσω του υπό κατασκευήν Διασυνδετήριου Αγωγού Ελλάδας – Βουλγαρίας και μέσω των άλλων υφιστάμενων ή σχεδιαζόμενων αγωγών στην περιοχή. Η έναρξη εμπορικής λειτουργίας του σταθμού προγραμματίζεται για το 3ο τρίμηνο του 2022.  Το έργο έχει ενταχθεί στα έργα κοινού ενδιαφέροντος της Ευρωπαϊκής Ενωσης και είναι πλήρως αδειοδοτημένο.

Τον Δεκέμβριο 2019, η ΔΕΠΑ και η Gastrade υπέγραψαν την οριστική συμφωνία για την απόκτηση μεριδίου 20% από τη ΔΕΠΑ στο μετοχικό κεφάλαιο της Gastrade.

Πηγή: Εφημερίδα «Καθημερινή»