Με ανακοίνωσή της η ΔΕΗ ενημερώνει πως αναλαμβάνει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε πελάτες της Green AE, ως προμηθευτής τελευταίου καταφυγίου.

Πιο συγκεκριμένα, μετά την διαγραφή της εν λόγω εταιρείας από το Μητρώο Εκπροσώπων Φορτίου των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (Κρήτης, Ρόδου, Κω-Καλύμνου, Λέσβου και Σάμου), η ΔΕΗ, ως προμηθευτής τελευταίου καταφυγίου, διασφαλίζει την παροχή ρεύματος σε όλους τους πελάτες της Green AE, χωρίς να απαιτείται κάποια ενέργεια εκ μέρους τους.

Αυτό θα ισχύει μέχρι τις 31 Μαρτίου 2020. Μέχρι τότε οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν προβεί σε επιλογή νέου προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΔΕΗ ενημερώνει τους καταναλωτές που εκπροσωπούνταν από τον Προμηθευτή «Greek Environmental & Energy Network A.E.» με διακριτικό τίτλο «Green A.E.», στα Ηλεκτρικά Συστήματα Κρήτης, Ρόδου, Κω-Καλύμνου, Λέσβου και Σάμου, ότι ως Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου (βάσει απόφασης ΡΑΕ 595/2019, ΦΕΚ Β’ 2964/19.7.2019) διασφαλίζει χωρίς να απαιτείται κάποια ενέργεια τους, την αδιάλειπτη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στο ακίνητό τους, για το χρονικό διάστημα από 1 Ιανουαρίου 2020 έως και 31 Μαρτίου 2020.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της ΔΕΗ, οι πελάτες που εντάσσονται στο καθεστώς Τελευταίου Καταφυγίου μπορούν να λάβουν πληροφορίες για τους όρους και τη χρέωση των σχετικών υπηρεσιών, μέσω της ιστοσελίδας www.dei.gr, του τηλεφωνικού κέντρου εξυπηρέτησης πελατών 11770, ή να απευθυνθούν σε οποιοδήποτε Κατάστημα της ΔΕΗ.

Στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την 31η Μαρτίου 2020, οι καταναλωτές, θα πρέπει να επιλέξουν νέο Προμηθευτή και να υπογράψουν Σύμβαση Προμήθειας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τους δραστηριοποιούμενους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας στην ιστοσελίδα της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (www.rae.gr) και του ΔΕΔΔΗΕ (www.deddie.gr).