Αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για την πρόσβαση στο φυσικό αέριο της νησιωτικής χώρας, αλλά και πολλών περιοχών της ηπειρωτικής που σήμερα βρίσκονται μακριά από τους αγωγούς διέλευσης του φθηνού αυτού καύσιμου.

Σήμερα σε όλη τη χώρα οι καταναλωτές φυσικού αερίου δεν υπερβαίνουν τις 780.000, εκ των οποίων οι 350.00 στην Αττική. Αριθμός που θα μπορούσε να διπλασιαστεί μέσα στην επόμενη 5ετία, αν αποκτήσουν πρόσβαση τα νησιά, η Πελοπόννησος και η Ήπειρος.

Του Νίκου Γρυλλάκη

Μετά την έγκριση της περιβαλλοντικής μελέτης τον περασμένο Σεπτέμβριο για την κατασκευή σταθμού φόρτωσης βυτιοφόρων με Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο (ΥΦΑ) στη νησίδα Ρεβυθούσα, στον κόλπο των Μεγάρων, πλέον τα έργα μπαίνουν σε φάση υλοποίησης και σε 1,5 με 2 χρόνια εκτιμάται ότι το φυσικό αέριο θα φτάνει και στα νησιά. Στη Ρεβυθούσα βρίσκονται οι αποθήκες υγροποιημένου φυσικού αερίου το οποίο εισάγεται με πλοία, αεριοποιείται και διοχετεύεται στο εθνικό σύστημα φυσικού αερίου για την τροφοδοσία μονάδων ηλεκτροπαραγωγής, επιχειρήσεων και νοικοκυριών.

Η κατασκευή του σταθμού φόρτωσης βυτιοφόρων περιλαμβάνεται στο δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης του ΔΕΣΦΑ με προϋπολογισμό 6 εκατ. ευρώ και ορίζοντα ολοκλήρωσης στα μέσα του 2019. Η τροφοδοσία απομακρυσμένων περιοχών με φυσικό αέριο σε συμπιεσμένη μορφή (CNG) είναι εναλλακτική λύση για την εξάπλωση της χρήσης του καύσιμου.

Με την κατασκευή νέας προβλήτας μικρής κλίμακας στη Ρεβυθούσα, καθώς και με την αναβάθμιση της υπάρχουσας το μικρό νησί θα μπορεί να δέχεται προς φόρτωση μικρά πλοία χωρητικότητας 1.000-20.000 κ.ε.

Σύμφωνα με τη ΔΕΣΦΑ, τα έργα αυτά θα ενισχύσουν σημαντικά τις δυνατότητες μεταφοράς LNG μέσω του οδικού δικτύου και της θάλασσας σε περιοχές εκτός δικτύου, για χρήση από τους βιομηχανικούς καταναλωτές και τα τοπικά δίκτυα διανομής ή στον τομέα των μεταφορών. Η ΔΕΣΦΑ εκτιμά επίσης ότι με τα έργα αυτά θα καταστεί εφικτή η φόρτωση πλοίων που θα μπορούν στη συνέχεια να τροφοδοτούν πλοία στο λιμάνι του Πειραιά.

Σημειώνεται ότι η ΔΕΗ και η ΔΕΠΑ έχουν υπογράψει Μνημόνιο Συνεργασίας στον συγκεκριμένο τομέα, δηλαδή την τροφοδοσία με υγροποιημένο ή/και συμπιεσμένο φυσικό αέριο νησιωτικών και άλλων περιοχών/καταναλωτών απομακρυσμένων από το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου, καθώς και την παροχή συνδυασμένων ενεργειακών προϊόντων σε τοπικό επίπεδο. Αρχικά η δυνατότητα συνεργασίας θα εξεταστεί στην Κρήτη, Ρόδο, Πάτρα, Λέσβο και Σάμο και στη συνέχεια μπορεί να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές.

Σύμφωνα με τη μελέτη ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου 2018-2027, η ζήτηση φυσικού αερίου από μικρής κλίμακας ΥΦΑ (που θα τροφοδοτούνται μεταξύ άλλων από βυτιοφόρα) θα ξεκινήσει από 1 εκατ. κυβικά μέτρα το 2019 και αναμένεται να αναπτυχθεί στα 151 εκατ. το 2027.

Κινήσεις όμως για την πρόσβαση στο φυσικό αέριο περιοχών αποκλεισμένων σήμερα από το δίκτυο γίνονται και από άλλες πλευρές.

Η ΔΕΔΑ (Εταιρεία Διανομής Αερίου Λοιπής Ελλάδας) φιλοδοξεί να βάλει τέλος στο παράδοξο αυτό φαινόμενο. Ξεκίνησε πιλοτικό πρόγραμμα για τη σύνδεση επαγγελματικών και οικιακών πελατών με το δίκτυο αερίου, αρχικά σε τέσσερις πόλεις. Η νέα εταιρεία προέκυψε μετά τις πρόσφατες αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς φυσικού αερίου. Διαχειρίζεται τα δίκτυα διανομής στην υπόλοιπη Ελλάδα, εκτός δηλαδή της Αττικής, της Θεσσαλονίκης και της Θεσσαλίας, όπου εδώ και χρόνια υπάρχουν άλλες εταιρείες. Το επιχειρησιακό πλάνο της εταιρείας προβλέπει επενδύσεις στα δίκτυα διανομής της Στερεάς Ελλάδας, της Κεντρικής Μακεδονίας και της Ανατολικής Θράκης.

Στις περιοχές αυτές υπάρχουν δίκτυα μέσης και χαμηλής πίεσης, ωστόσο ακόμη δεν έχουν προχωρήσει συνδέσεις με καταναλωτές. Το πιλοτικό της πρόγραμμα αφορά συνδέσεις σε Χαλκίδα, Λαμία, Θήβα και Σέρρες. Κίνητρο για τους νέους καταναλωτές φυσικού αερίου σε αυτές τις περιοχές είναι τα μηδενικά τέλη σύνδεσης.