Την παράταση της προθεσμίας υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΠΑ Υποδομών αποφάσισε το ΤΑΙΠΕΔ. Η νέα ημερομηνία είναι η Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου.

Η αρχική προθεσμία για την πρώτη φάση της διαδικασίας έληγε αυτή την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, το επενδυτικό ενδιαφέρον για τη ΔΕΠΑ Υποδομών είναι ιδιαίτερα ισχυρό, με αρκετούς ενδιαφερόμενους «μνηστήρες».

Η ΔΕΠΑ Α.Ε. είναι όμιλος εταιρειών με παρουσία στον ενεργειακό τομέα που δραστηριοποιείται στην χονδρική πώληση, προμήθεια, εμπορία και διανομή φυσικού αερίου.

Το ΤΑΙΠΕΔ κατέχει το 65% της ΔΕΠΑ Α.Ε. και η Ελληνικά Πετρέλαια ΕΛΠΕ Α.Ε. το υπόλοιπο 35%.

Μετά τη μερική διάσπαση του κλάδου υποδομών και τη δημιουργία της εταιρείας ΔΕΠΑ Υποδομών Α.Ε., το ΤΑΙΠΕΔ κατέχει το 65% των μετοχών αυτής και η Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. το υπόλοιπο 35%. Για τους σκοπούς της αξιοποίησης της συμμετοχής του στη ΔΕΠΑ Υποδομών Α.Ε., το ΤΑΙΠΕΔ έχει προχωρήσει στην πρόσληψη χρηματοοικονομικών και νομικών συμβούλων και συγκεκριμένα στις εταιρείες UBS Investment Bank & Τράπεζα Πειραιώς και Ποταμίτης Βεκρής Δικηγορική Εταιρεία αντίστοιχα.