Πραγματικότητά και επίσημα αποτελεί, πλέον, το Χρηματιστήριο Ενέργειας, με την πρώτη συναλλαγή να λαμβάνει χώρα πριν λίγη ώρα.

Η Αγορά των Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Ενέργειας ξεκίνησε τη λειτουργία της τη Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2020, έξι μήνες πριν την αρχικά προγραμματισμένη έναρξή της. Στη συνεδρίαση της 26ης Μαρτίου 2020, πραγματοποιήθηκε η πρώτη Συναλλαγή στο ΣΜΕ Ηλεκτρικής Ενέργειας, Φορτίου Βάσης, Απριλίου 2020.

Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε μεταξύ ΔΕΗ και Εlpedison και αφορούσε την αυριανή Παρασκευή ως ημέρα φυσικής παράδοσης. Η μέση οριακή τιμή της πρώτης πράξης ήταν στα 46,357 ευρώ/Μwh.

Είναι εμφανές ότι όπως κάθε νέα αγορά, ειδικά σε προϊόντα που το ελληνικό οικοσύστημα δεν έχει ακόμα αποκτήσει εμπειρία, θα απαιτηθεί κάποιο χρονικό διάστημα προκειμένου να διαμορφωθεί η απαραίτητη τεχνογνωσία.  Υπό την έννοια αυτή, η αρχική συναλλαγή ως πρώτο βήμα είναι καταλύτης για την συνέχεια.