Συνολική ισχύς 2.600 MW αναμένεται να δημοπρατηθεί κατά την τριετία 2018-2020 στο πλαίσιο των σχετικών διαγωνισμών με βάση τις αντίστοιχες προτάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), όπως παρουσιάστηκαν χθες σε ειδική, ενημερωτική εκδήλωση.

Την κινητοποίηση σημαντικού επενδυτικού ενδιαφέροντος για έργα ΑΠΕ σηματοδοτεί ο φιλόδοξος στόχος για δημοπράτηση συνολικής ισχύος 2.600 MW έως το 2020, εκ των οποίων 1.000 MW αφορούν την φετινή χρονιά.

Σύμφωνα με το σχέδιο της ΡΑΕ για τα νέα έργα ΑΠΕ που θα ενταχθούν στο νέο καθεστώς στήριξης με ανταγωνιστικές μειοδοτικές διαδικασίες από φέτος έως το 2020, προβλέπεται να πραγματοποιηθούν διαγωνισμοί μέγιστης δημοπρατούμενης ισχύος:

-900 MW για φωτοβολταϊκά πάρκα (300 MW για κάθε έτος από φέτος έως το 2020), με δύο ξεχωριστές διαδικασίες, μια για έργα ισχύος έως 1 MW και μια για έργα από 1 έως 10 ΜW,
-900 MW για αιολικές μονάδες (300 MW για κάθε έτος έως το 2020) ισχύος από 3 έως 50 MW,
-800 MW για πιλοτικές κοινές διαδικασίες (400 MW για το 2018 κι άλλα 400 MW για το 2019). Σε αυτές, θα μπορούν να πάρουν μέρος φωτοβολταϊκά με ισχύ μεγαλύτερη από 10 MW, αιολικές μονάδες άνω των 50 MW, όπως και έργα με κοινό σημείο σύνδεσης.

Επίσης, εκτός από τη δημοπράτηση των παραπάνω μονάδων, συνολικής ισχύος 2.600 MW, μέχρι το 2020 σχεδιάζεται να γίνουν διαγωνισμοί και για μη ώριμα αδειοδοτικά αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα, σε περιοχές με μεγάλη ελεύθερη χωρητικότητα, όπως τα σημεία που διατρέχει το καλώδιο Ν. Μάκρης – Πολυποτάμου.

Σημειώνεται ότι το σκεπτικό της Αρχής είναι να δημοπρατηθεί “εμπροσθοβαρώς” όσο μεγαλύτερη ισχύς δύναται, μέχρι την κάλυψη του εκάστοτε ορίου, τηρώντας τον κανόνα του επιθυμητού ανταγωνισμού, ενώ η ισχύς που δε θα καλύπτεται από τον κάθε διαγωνισμό θα μεταφέρεται στον επόμενο. Εάν δεν καλυφθεί το αρχικό ετήσιο όριο, αυτό θα μεταφερθεί την επόμενη χρονιά προς κάλυψη.

Για το τρέχον, πρώτο έτος εφαρμογής του νέου μηχανισμού, η ΡΑΕ επιδιώκει να προχωρήσει σε δύο διαγωνισμούς, έναν τον Ιούνιο, εφόσον έχει προωθηθεί και η αναγκαία υπουργική απόφαση και έναν τον Δεκέμβριο.
Σχετικά με την ανώτατη τιμή εκκίνησης η σκέψη της Αρχής είναι να οριστεί στα 95 ευρώ/Mwh για φωτοβολταϊκά έως 1MW και αιολικά 3-50MW και στα 85 ευρώ/Mwh για φωτοβολταϊκά από 1 έως 10MW.

Παράλληλα, προκειμένου να τεκμηριώνεται ένα ελάχιστο επίπεδο ανταγωνισμού η ΡΑΕ θεωρεί ότι για όλους τους διαγωνισμούς είναι αναγκαίος ο καθορισμός ενός ορίου συμμετοχής. Ειδικότερα προτείνει, με βάση την υφιστάμενη εμπειρία, ένα επίπεδο της τάξεως του 80%. Δηλαδή αν η δημοπρατούμενη ισχύς είναι 100 MW, τότε θα πρέπει να έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον συμμετοχής για συνολική ισχύ τουλάχιστον 180 MW. Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν μόνο ώριμες αδειοδοτικά μονάδες με οριστική προσφορά σύνδεσης. Τα δύο αυτά σημεία, πάντως, φαίνεται ότι προβληματίζουν την αγορά, υπό τις παρούσες συνθήκες, καθιστώντας τον στόχο των συνολικά 2.600 MW ιδιαίτερα φιλόδοξο.

Το χρονικό όριο σύνδεσης ορίζεται σε 12 μήνες για φωτοβολταϊκά έως 1 MW και σε 18 μήνες για φωτοβολταϊκά έως 10MW, ενώ για τα αιολικά μέχρι 50MW σε 36 μήνες.
Μεταξύ άλλων προβλέπεται η συμμετοχή και μη ώριμων αδειοδοτικά έργων στο πλαίσιο των κοινών διαδικασιών.