Έως το τέλος του μήνα αναμένεται να ολοκληρωθεί η διασύνδεση της Πάρου και της Σύρου με το ηπειρωτικό σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας μέσω του Λαυρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες η διασύνδεση θα ηλεκτριστεί σε λίγες μέρες, μέχρι τέλος Ιανουαρίου, ενώ τις επόμενες εβδομάδες, μέσα στον Φεβρουάριο θα ηλεκτριστεί και η σύνδεση της Μυκόνου.

Με τον τρόπο αυτό ολοκληρώνεται η α΄φάση της διασύνδεσης των Κυκλάδων από τον ΑΔΜΗΕ, η οποία περιλαμβάνει την σύνδεση της Σύρου με το Λαύριο καθώς και με τα νησιά Πάρο, Μύκονο και Τήνο. Μετά την ολοκλήρωσή της, οι μονάδες των Αυτόνομων Σταθμών Παραγωγής (ΑΣΠ) θα τεθούν σε ψυχρή εφεδρεία και τα φορτία των νησιών θα τροφοδοτούνται πλέον από το ΕΣΜΗΕ. Σημειώνεται ότι τα φορτία Άνδρου-Τήνου τροφοδοτούνται ήδη από το ΕΣΜΗΕ μέσω της γραμμής μεταφοράς που συνδέει τη Ν. Εύβοια με την Άνδρο.

Η α΄ φάση της διασύνδεσης των Κυκλάδων διασφαλίζει τη διακίνηση ισχύος από το ΕΣΜΗΕ προς την Σύρο για ισχύ μέχρι περίπου 170 MW σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας και μέχρι περίπου 120 MW σε περίπτωση απώλειας του καλωδίου Λαύριο-Σύρος. Αυτό το μέγεθος διακινούμενης ισχύος επαρκεί για να καλύψει την ισχύ ζήτησης των νησιών για τον προβλεπόμενο χρονικό ορίζοντα λειτουργίας του έργου.

Παράλληλα ο ΑΔΜΗΕ επιταχύνει τις διαδικασίες για να προχωρήσουν τα έργα της β΄φάσης του έργου, δηλαδή της σύνδεσης της Πάρου με τη Νάξο και της Νάξου με την Μύκονο. Ήδη έχει ολοκληρωθεί η υποβολή προσφορών σε τρεις προκηρύξεις του Διαχειριστή, για σημαντικά υποέργα που προβλέπονται στο επόμενο στάδιο. Ένα εξ αυτών αφορά τη μελέτη, προμήθεια υλικών και κατασκευή του υποσταθμού στη νήσο Νάξο, για το οποίο υποβλήθηκαν έξι προσφορές.