Η ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης και των «έξυπνων» νησιών, καθώς και η προώθηση της τηλεμέτρησης αποτελούν προτεραιότητες αλλά και βασικές προκλήσεις για τον ΔΕΔΔΗΕ το 2018.

Όπως επισήμανε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Διαχειριστή, Ν. Χατζηαργυρίου, στην εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας της εταιρείας, ο ΔΕΔΔΗΕ στον τομέα της ηλεκτροκίνησης σε συνεργασία με το ΥΠΕΝ και τη ΡΑΕ και εφόσον εγκριθεί το σχετικό θεσμικό πλαίσιο, είναι έτοιμος να ξεκινήσει την πιλοτική εγκατάσταση 150 σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στα νησιά και 1.400 σε όλη την Ελλάδα.

Επιπλέον, ανέφερε ότι έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες για τα «έξυπνα» νησιά με πρώτο βήμα την πιλοτική ανάπτυξη υβριδικών σταθμών και υποδομών λειτουργίας και διαχείρισης σε δύο μεσαίου μεγέθους νησιά, με στόχο την πολύ μεγάλη διείσδυση -πάνω από 60%-70%- από ΑΠΕ και αντίστοιχη μείωση της κατανάλωσης πετρελαίου ντίζελ. Σημείωσε τη σπουδαιότητα του έργου, καθώς μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για τη λειτουργία μεγάλων διασυνδεδεμένων συστημάτων με πολύ μεγάλη διείσδυση ΑΠΕ με βάση τους κλιματικούς στόχους της ΕΕ, ενώ παράλληλα μπορεί να λειτουργήσει ως μοντέλο για τη λειτουργία των υπόλοιπων μη διασυνδεδεμένων νησιών με βάση την παραγωγή ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ και μονάδες αποθήκευσης.

Σε σχέση με το θέμα των «έξυπνων» μετρητών, επισήμανε ότι ανεξάρτητα με την εξέλιξη του πιλοτικού έργου των 170.000 μετρητών που αναμένει ακόμα τις αποφάσεις του ΣτΕ, ο ΔΕΔΔΗΕ έχει ήδη επεξεργαστεί και προτείνει στο ΥΠΕΝ και παρουσιάσει στη ΔΕΗ το πλέον πρόσφορο επιχειρηματικό μοντέλο για την πανελλαδική εφαρμογή της τηλεμέτρησης, «έργο που φιλοδοξούμε να αρχίσει εντός του 2018».

Παράλληλα, τόνισε ότι ο Διαχειριστής σκοπεύει να συνδράμει ενεργά στην επιτυχία κάθε προσπάθειας και λειτουργίας Ενεργειακών Κοινοτήτων ενός θεσμού καινοτόμου πανευρωπαϊκά και εξαιρετικά σημαντικού για μεγαλύτερη διείσδυση ΑΠΕ και ενεργοποίηση των καταναλωτών προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

Αναφέρθηκε στον στόχο του ΔΕΔΔΗΕ για εταιρικό μετασχηματισμό και εκσυγχρονισμό μέσα από 12+1 στρατηγικά έργα, με έμφαση στην αυτοματοποίηση δικτύου (με έργα όπως κέντρα ελέγχου δικτύων, σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών, επέκταση τηλεμέτρησης, νέα πληροφοριακά συστήματα εξυπηρέτησης πελατών κ.α.) και στα κρίσιμα έργα υποδομής που προχώρησαν την περασμένη χρονιά.

Προστιθέμενη αξία

Ο ίδιος αναφέρθηκε στη συνδρομή του ΔΕΔΔΗΕ στην ελληνική οικονομία σημειώνοντας ότι το επενδυτικό πρόγραμμα του Διαχειριστή για την πενταετία 2017-2021 προβλέπει συνολικά 1,2 δισ ευρώ -εξαιρουμένου του έργου της πανελλαδικής τηλεμέτρησης ύψους άλλων 1,2 δισ- που σημαίνει ότι κάθε χρόνο επενδύονται σε έργα του περίπου 200 εκατ, εκ των οποίων πάνω από 15% αφορούν επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό του ΔΕΔΔΗΕ.

Η εγχώρια προστιθέμενη αξία, συνέχισε, ανέρχεται για τα συνήθη έργα συνδέσεων καταναλώσεων και ενισχύσεων του δικτύου στο 80% ενώ για τα έργα μεγάλων κατασκευών και τα έργα εκσυγχρονισμού στο 50% ετησίως, κάτι που αντιστοιχεί σε διάχυση στην ελληνική αγορά 150 εκατ ευρώ που μεταφράζεται σε περίπου 10.000 θέσεις εργασίας. Συμπεριλαμβανομένων των ετήσιων λειτουργικών εξόδων (400 εκατ), μέσω των λειτουργικών δαπανών, διαχέονται στην ελληνική αγορά περίπου 370 εκατ ετησίως κάτι που ισοδυναμεί με 23.000 θέσεις εργασίας, δηλαδή συνολικά η δραστηριότητα του ΔΕΔΔΗΕ δημιουργεί ετησίως περίπου 33.000 άμεσες θέσεις πλήρους απασχόλησης και μάλιστα σε συνθήκες οικονομικής κρίσης.

Ο Ν. Χατζηαργυρίου ανακοίνωσε επίσης ότι τους αμέσως επόμενους μήνες ο ΔΕΔΔΗΕ σκοπεύει να εκμεταλλευτεί την έρευνα και καινοτομία που αναπτύσσεται στα ελληνικά πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα με στοχευμένες δράσεις συνεργασίας σε θέματα έξυπνων δικτύων και ενίσχυσης των σχετικών start-ups.

Μίλησε επίσης για την ανάγκη προοδευτικών μεταρρυθμίσεων στην λειτουργία του ΔΕΔΔΗΕ, που «πρέπει να απαλλαγεί από τα βαρίδια που δυσχεραίνουν την λειτουργία του και αποπροσανατολίζουν τις προσπάθειές του και να έχει τα απαραίτητα εφόδια». Χαρακτήρισε το πλαίσιο λειτουργίας της εταιρείας ασφυκτικό επισημαίνοντας τις τεράστιες ανάγκες σε προσλήψεις προσωπικού και την απουσία σύνδεσης της αμοιβής με την ευθύνη και την απόδοση για τα στελέχη.

Τέλος αναφέρθηκε στην ανάγκη το δίκτυο να εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και στην σημασία του ανεξάρτητου προγραμματισμού ανάπτυξης και λειτουργίας του δικτύου υπό τον έλεγχο του ρυθμιστή, καταλήγοντας «το 2017 καταφέραμε να τρέξουμε, πήραμε φόρα και το 2018 θα πετάξουμε».