Δυναμική ανταπόκριση, υπό τις δεδομένες συνθήκες, είχε η πρεμιέρα των δημοπρασιών του ΔΕΣΦΑ για τη δέσμευση και κατανομή χωρητικότητας υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) στη Ρεβυθούσα για το 2022. Γεγονός που προοιωνίζει ότι για το επόμενο έτος θα υπάρχει επαρκές απόθεμα LNG για την κάλυψη των αναγκών της χώρας.

Από τα 4 γκρουπ φορτίων (σειρές τυποποιημένων χρονοθυρίδων) που δημοπρατήθηκαν την προηγούμενη Παρασκευή έκλεισαν τα 3 από μεγάλους εγχώριους παίκτες που δραστηριοποιούνται στην προμήθεια και την ηλεκτροπαραγωγή. Αύριο θα συνεχιστούν οι δημοπρασίες για το 2022, αλλά με μεμονωμένα φορτία, και θα ολοκληρωθούν στις 2 Νοεμβρίου. Θα ακολουθήσει κλιμακωτά η ίδια διαδικασία από τις 8 Νοεμβρίου για τα υπόλοιπα έτη ως το 2026, με καταληκτική ημέρα των δημοπρασιών στις 29 Δεκεμβρίου.

Ο θεσμός των δημοπρασιών ξεκίνησε από τον ΔΕΣΦΑ το 2020 και αφορούσε αποκλειστικά στο 2021. Από φέτος ο Διαχειριστής θα κάνει δημοπρασίες κάθε χρόνο, με ορίζοντα, όμως, 5ετίας. Με βάση τον προγραμματισμό του, για το 2022 δημοπρατούνται συνολικά 46 τυποποιημένες χρονοθυρίδες ΥΦΑ (4 γκρουπ και μεμονωμένα φορτία), συνολικής δυναμικότητας περί τα 3 δισ. κ.μ. Για τα επόμενα έτη ως το 2026 θα δημοπρατηθούν με τον ίδιο τρόπο ανά έτος 45 χρονοθυρίδες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Euro2day.gr, με δεδομένο τον έντονο ανταγωνισμό στην αγορά του LNG διεθνώς και τις αυξημένες τιμές του, ενδεχομένως να μην καλυφθούν όλες οι θέσεις για φορτία που δημοπρατεί ο ΔΕΣΦΑ για το 2022, ενώ εκτιμάται ότι θα είναι περιορισμένο το ενδιαφέρον για τους ίδιους λόγους και για τα υπόλοιπα έτη ως το 2026. Προφανώς, όπως έλεγε καλά πληροφορημένη πηγή, οι ενδιαφερόμενοι παίκτες της αγοράς θα συνεκτιμήσουν την εξέλιξη των τιμών τον επόμενο χρόνο και ανάλογα θα πράξουν. Έτσι, το πιο πιθανό είναι χρονοθυρίδες που θα μείνουν τυχόν ακάλυπτες από το 2023 και μετά να «χτυπηθούν» στις δημοπρασίες του Διαχειριστή το φθινόπωρο του 2022, που θα αφορούν και πάλι 5ετία, ως το 2027.

Από τα 4 γκρουπ φορτίων, που δημοπρατήθηκαν την Παρασκευή, ένα περιλαμβάνει οκτώ φορτία 500.000 MWh φυσικού αερίου και οι υπόλοιπες τρεις από πέντε φορτία 1.000.000 MWh φυσικού αερίου.

Κάθε έτος από τα πέντε για τα οποία εκπονείται ο ετήσιος προγραμματισμός ΥΦΑ του ΔΕΣΦΑ χωρίζεται σε πέντε περιόδους ζήτησης φυσικού αερίου: δύο υψηλής (Ιανουάριος - Φεβρουάριος και 14 Νοεμβρίου - 31 Δεκεμβρίου), δύο μεσαίας (18 Ιουνίου - 20 Σεπτεμβρίου και 21 Σεπτεμβρίου - 13 Νοεμβρίου) και μίας χαμηλής (1 Μαρτίου - 17 Ιουνίου) ζήτησης φυσικού αερίου. Οι τυποποιημένες χρονοθυρίδες είναι κατανεμημένες σε αυτές τις πέντε περιόδους προγραμματισμού.

Για το 2022, οι χρονοθυρίδες που προβλέπεται να διατεθούν αφορούν στην εκφόρτωση 38 ΤWh φυσικού αερίου, ενώ για τα υπόλοιπα τέσσερα χρόνια λίγο λιγότερες, ήτοι, 37,5 ΤWh. Κατά την τελευταία τριετία εκφορτώθηκαν στη Ρεβυθούσα ποσότητες φυσικού αερίου κατά μέσο όρο 30,3 ΤWh ετησίως. Ειδικότερα, το 2019 εκφορτώθηκαν 30,9 ΤWh, το 2020 33,6 ΤWh, ενώ το 2021 αναμένεται να εκφορτωθούν συνολικά 26,6 TWh, σύμφωνα με το τελικό πρόγραμμα εκφορτώσεων κάθε έτους.

Στην πρώτη δημοπρασία του ΔΕΣΦΑ για το 2021 παραχωρήθηκαν 35 από τις 46 χρονοθυρίδες που διατέθηκαν, τις οποίες εξασφάλισαν οι ΔΕΠΑ, ΔEΗ, Mytilineos, Elpedison, ΗΡΩΝ, Motor Oil και Προμηθέας Gas.

Πηγή:euro2day.gr