Την διατήρηση του μοντέλου των συμβάσεων για την έρευνα κι εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, που εφαρμόζεται σήμερα στη βάση των υφιστάμενων δεδομένων και συνθηκών, επιβεβαίωσε ο υπουργός ΠΕΝ, Γ. Σταθάκης, βάζοντας τέλος στα περί αλλαγών που υπονομεύουν το επενδυτικό ενδιαφέρον.

Στο πλαίσιο της χθεσινής συζήτησης στη βουλή για την κύρωση των τεσσάρων συμβάσεων, ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι οι συμφωνίες για την έρευνα κι εκμετάλλευση υδρογονανθράκων γίνονται βάσει του μοντέλου των συμβάσεων μίσθωσης, και οι επόμενες συμφωνίες θα γίνουν με τον ίδιο τρόπο, έως ότου κριθεί από οποιαδήποτε ηγεσία στο μέλλον ότι υπάρχουν συνθήκες μιας πιο επωφελούς κατάστασης εξετάζοντας το έτερο μοντέλο, των συμβάσεων διάθεσης παραγωγής.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η οποία υπάρχει από την προηγούμενη κυβέρνηση, προβλέπει και τα δύο μοντέλα συμβάσεων, δηλαδή: την σύμβαση μίσθωσης, που εφαρμόζει η Ελλάδα και την σύμβαση διάθεσης παραγωγής, βάσει της οποίας το Δημόσιο συμμετέχει και στην εκμετάλλευση, μοιράζεται, όμως, και το όποιο ρίσκο.

Απαντώντας σε εκείνους που υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση φαντάζεται μοντέλο Βενεζουέλας στους υδρογονάνθρακες ο υπουργός σημείωσε ότι οι συμβάσεις μίσθωσης είναι οι πιο κατάλληλες για ανώριμες οικονομίες που δεν έχουν συσσωρεύσει τεχνογνωσία, εμπειρία και κυρίως έχουν να κάνουν με τα οικονομικά δεδομένα της κάθε εκμετάλλευσης. Συνεπώς είναι η πιο κατάλληλη μορφή και αυτή χρησιμοποιείται.

Αντίθετα, οι συμβάσεις διάθεσης παραγωγής εφαρμόζονται κατά κύριο λόγο σε περιοχές που είτε έχουν πολύ μεγάλα αποθέματα, δηλαδή είναι γνωστή η δυναμική τους, ή έχουν συσσωρεύσει τεχνογνωσία όπως οι αραβικές χώρες που τη χρησιμοποιούν επί μακρόν, ή η Βενεζουέλα.

Ανέφερε επίσης ότι δεν υπάρχει θεσμικό κενό στο θέμα των συμβάσεων καθώς υπάρχουν δύο νόμοι του 2016 που ενσωμάτωσαν αντίστοιχες οδηγίες της ΕΕ, οι οποίες αφορούν στη διαφάνεια στη δημοσιοποίηση στοιχείων και καταστάσεων εταιρειών, οπότε εφαρμόζονται δίχως να απαιτείται η επανάληψή τους στο σώμα των συμβάσεων.

Εξάλλου, πέραν των τεσσάρων συμβάσεων που κυρώθηκαν χθες και της επικείμενης ολοκλήρωσης του διαγωνισμού για την μεγάλη περιοχή νότια της Κρήτης, για τις υπόλοιπες περιοχές που έμειναν από την προηγούμενη διαδικασία χωρίς ενδιαφέρον (τα γνωστά ως 20 οικόπεδα), θα προχωρήσει το ΥΠΕΝ στην απόκτηση νέων δεδομένων γι’ αυτά και πιθανόν επανασχεδιασμού τους προκειμένου να διερευνηθεί πιο αξιόπιστα αν έχουν προοπτική και μπορούν να επαναπροκηρυχθούν με διαφορετικό τρόπο.