Συνολικό επανασχεδιασμό των δράσεων που θα υιοθετηθούν για την εγκατάσταση «έξυπνων» μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας, δεν αποκλείει το ΥΠΕΝ, ώστε να αρθούν τα προβλήματα που «μπλόκαραν» τον προηγούμενο διαγωνισμό για σχετικό πιλοτικό πρόγραμμα, που προκηρύχθηκε το 2014.

Τις διαδικασίες για την εγκατάσταση «έξυπνων» μετρητών ηλεκτρισμού θα «ξεκλειδώσει» η απόφαση του ΣτΕ, ώστε να απαλειφθούν τα προβλήματα του προηγούμενου πιλοτικού προγράμματος και να προχωρήσει ο νέος σχεδιασμός.

Το υπουργείο ενέταξε το πρόγραμμα «Πιλοτικό Σύστημα Τηλεμέτρησης και Διαχείρισης της ζήτησης παροχών ηλεκτρικής ενέργειας οικιακών και μικρών καταναλωτών και εφαρμογής έξυπνων δικτύων» στο χρηματοδοτικό πλαίσιο του ΕΣΠΑ. Ως ημερομηνία έναρξης του προγράμματος έχει οριστεί η 16η Απριλίου 2018, η 31η Δεκεμβρίου 2020, αποτελεί την ημερομηνία λήξης του, ενώ η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 19,5 εκατ ευρώ.

Ωστόσο, σύμφωνα με το ΥΠΕΝ -σε απάντηση σχετικής ερώτησης στη βουλή- παρά την ισχυρή βούληση του να προχωρήσει στο πιλοτικό πρόγραμμα, ο αρχικός προβληματικός σχεδιασμός, έχει καθυστερήσει σημαντικά την υλοποίηση του προγράμματος και ενδεχομένως να οδηγήσει σε συνολικό επανασχεδιασμό της πρωτοβουλίας ως προς τις δράσεις που τελικά θα υιοθετηθούν.

Σε αυτό το πλαίσιο, αναφέρεται από το υπουργείο, «οφείλουμε να αναμένουμε την δικαστική κρίση του ΣτΕ ώστε να καθοριστεί συγκεκριμένο σχέδιο δράσης καθώς και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης σε συμμόρφωση με το δεδικασμένο των σχετικών αποφάσεων».

Υπενθυμίζεται ότι στο διαγωνισμό για το πιλοτικό πρόγραμμα των «έξυπνων» μετρητών, που προκηρύχθηκε το 2014 με τελική ημερομηνία υποβολής προσφορών τον Οκτώβρη 2015 και συμμετείχαν τρεις επιχειρήσεις και ενώσεις, υποβλήθηκαν αμέσως προδικαστικές προσφυγές.

Με το άνοιγμα δε των οικονομικών προσφορών ξεκίνησε σειρά αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων και αιτήσεων ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ, σχετικά με τις υποβληθείσες προσφορές, καθώς και έρευνα από τις αρμόδιες διοικητικές αρχές για τους όρους του διαγωνισμού, διαδικασίες που δεν έχουν ολοκληρωθεί έως σήμερα, με αποτέλεσμα την αναστολή του διαγωνισμού.